Maantien 170 parantaminen

Moottoritien valmistuttua työt jatkuvat maantien 170 eli vanhan seiskatien  kunnostamisella. Tie päällystetään lähes kokonaan uudelleen, minkä lisäksi rakennetaan kevyen liikenteen väylää. Lisäksi maantiellä tehdään siltatöitä.

Ravijoen sillan korjaukset aloitettiin viikolla 18. Sillan reunapalkin ja sillan alapuolisia rakenteita uusitaan. Kohteeseen tulee liikennejärjestelyjä, joiden kesto on noin kaksi kuukautta. 

Vaalimaan sillan korjaustyöt aloitettiin viikolla 20. Sillan pintarakenteet ja sillan pohjoispuolen reunapalkki uusitaan ja sillan alapuolisille rakenteille tehdään korjauksia. Kohteeseen tulee liikennejärjestelyjä, jotka kestävät noin kolme kuukautta.

Virojoen sillan purku ja uuden betonisillan rakennus alkoi viikolla 23. Maantien 170 liikenne on katkaistu ja liikenne ohjataan kiertotielle 4.6. alkaen. Kiertotie kulkee Virojoen kylä ja Myllytien kautta.

Lisäksi Virojoen alikulkutunnelin korjaustyöt alkavat viikolla 27. Nykyinen alikulku puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi elementtirakenteinen alikulkutunneli.

Vuoden 2018 aikana valmistuvan maantien 170 parannustöiden liikennejärjestelyistä löydät lisätietoa täältä.

Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2018. Pääurakoitsija on YIT Rakennus Oy.

Sivu päivitetty 27.08.2018