Liikennejärjestelyt

Hankeosat 1 ja 2, Vaalimaan rekkaparkin alue sekä moottoritieosuus Lelusta Kattilaisiin, valmistuivat vuoden 2017 alussa ja ne on avattu liikenteelle. Hankeosat 3 ja 4, eli moottoritie osuudet Kattilaisista Virojoelle ja sieltä Vaalimaalle valmistuivat helmi- ja maaliskuussa 2018. 

Maantien 170 parantaminen

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Piispantie–Koulutilantie alkaa toukokuun aikana. Aarteentie–Haavistontie alkoi tiistaina 24.4. ja alueella on alennettu nopeusrajoitus 50 km/h.

Virojoen alikulkutunneli

Lisäksi Virojoen alkikulkutunnelin korjaustyöt alkavat viikolla 27. Nykyinen alikulku puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi elementtirakenteinen alikulkutunneli. 

Rakennustyöt kestävät noin kaksi kuukautta. Maantien 170 liikenne katkaistaan ja ohjataan kiertotielle 4.7. alkaen. Kiertotie kulkee Nakarinmäen ja Virojoen kiertoliittymän kautta.

Siltatyöt

Kevään ja kesän 2018 aikana maantien 170 perusparannuksen yhteydessä tehdään muutamia siltatöitä.

Panssarisilta

Maantiellä 170 (vanha 7-tie), Haminan keskustasta noin kolme kilometriä itään sijaitsevan Panssarisillan korjaustyöt jatkuvat keskiviikkona 2.5.2018. Sillan pohjoispuolen pintarakenteet korjataan ja silta asfaltoidaan uudelleen. Kohteeseen tulee liikennejärjestelyjä, joiden kesto noin kuukauden.

Alueelle tulee liikennevalo-ohjaus ja käytössä on alennettu nopeusrajoitus 50 km/h ja liikennevalojen kohdalla 30 km/h. Lisäksi kohteessa on liikenteen pysäytyksiä.

Ravijoen silta

Ravijoen sillan korjaustyöt alkavat torstaina 3.5.2018. Sillan reunapalkit ja sillan alapuolisia rakenteita uusitaan. Kohteeseen tulee liikennejärjestelyjä, joiden kesto noin kaksi kuukautta. Alueelle on yksi kaista suljettuna ja aukon vapaa leveys 5 metriä, käytössä on alennettu nopeusrajoitus 50 km/h. Lisäksi kohteessa on liikenteen pysäytyksiä.

 

Vaalimaanjoen silta

Maantiellä 170 (vanha 7-tie) aloitetaan Vaalimaanjoen sillan (KaS-711) korjaustyöt viikolla 20. Sillan pintarakenteet ja sillan pohjoispuolen reunapalkki uusitaan ja sillan alapuolisille rakenteille tehdään korjauksia. Kohteeseen tulee liikennejärjestelyjä, joiden kesto tulee olemaan noin kolme kuukautta. Alueelle on yksi ajokaista suljettuna ja liikennevalo-ohjaus. Käytössä on alennettu nopeusrajoitus 50 km/h ja sillalla 30 km/h.

Lisäksi kohteessa on liikenteen pysäytyksiä.

Virojoen silta

Osana maantien 170 parannustöitä Virojoen silta puretaan ja paikalle rakennetaan uusi betonisilta. Rakennustyöt alkavat viikolla 23 ja kestävät noin neljä kuukautta.

Maantien 170 liikenne katkaistaan ja liikenne ohjataan kiertotielle 4.6. alkaen. Kiertotie kulkee Virojoen kylän ja Myllytien kautta. Kevyt liikenne kulkee viikot 22-23 samaa reittiä ajoneuvoliikenteen kanssa minkä jälkeen kevyelle liikenteelle rakennetaan oma reitti työnaikaista silta pitkin Virojoen yli.

E18 ja maantien 170 siltatyöt

Hankealueella rakennettiin ja korjattiin yhteensä 45 siltaa. Uusia siltoja tuli moottoritien varrelle 41 kappaletta. Lisäksi korjattiin kolme siltaa valtatien 7 varrelta sekä yksi silta Saarasjärventiellä. Siltatöitä tehdään vielä maantien 170 parantamisen yhteydessä.

Sivu päivitetty 04.07.2018