Liikennejärjestelyt

Rakentaminen on käynnissä Kattilaisten ja Vaalimaan välillä, eli hankeosilla 3 ja 4. Hankeosa 3 avataan liikenteelle arviolta 14.2. ja hankeosa 4 arviolta 1.3.

Hankeosat 1 ja 2, Vaalimaan rekkaparkin alue sekä moottoritieosuus Lelusta Kattilaisiin, valmistuivat vuoden 2017 alussa ja ne on avattu liikenteelle. Valmistuneella moottoritieosuudella nopeusrajoitus on 100 km/h Kattilaisten eritasoliittymään asti. Nopeusrajoitus laskee asteittain noin puolen kilometrin ajan ennen moottoritieosuuden loppumista itään päin ajettaessa, kunnes rajoitus on 50 km/h.

Siltatyöt

Hankealueella rakennetaan ja korjataan yhteensä 45 siltaa. Uusia siltoja tulee moottoritien varrelle 41. Lisäksi korjataan kolme siltaa valtatien 7 varrella sekä yksi silta Saarasjärventiellä.

Sivu päivitetty 08.02.2018