Liikennejärjestelyt

Rakentaminen on käynnissä Kattilaisten ja Vaalimaan välillä, eli hankeosilla kolme ja neljä. Vaalimaalla rakennetaan tunnelia Rasa-ahonmäen alueelle. Hankeosat yksi ja kaksi, Vaalimaan rekkaparkin alue sekä moottoritieosuus Lelusta Kattilaisiin, valmistuivat vuoden 2017 alussa ja ne on avattu liikenteelle. Valmistuneella moottoritieosuudella nopeusrajoitus on 100 km/h Kattilaisten eritasoliittymään asti. Nopeusrajoitus laskee asteittain noin puolen kilometrin ajan ennen moottoritieosuuden loppumista itään päin ajettaessa, kunnes rajoitus on 50 km/h. 

 • Lelunojan sillan perusparannustyöt jatkuvat. Alueella on alennettu nopeusrajoitus 30 km/h ja
  liikennevalo-ohjaus. Kohteessa on myös erikoiskuljetusrajoite. Liikennejärjestelyt ovat käytössä
  arviolta viikon 42 loppuun. 
 • Nopalantiellä on liikennevalot ja moottoritielinjauksen kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Alueella pysäytetään liikennettä räjäytys- ja louhintatöiden takia enintään 10 min. kerrallaan. 
 • Piispantiellä nopeusrajoitus on 50 km/h Piispantien risteyssillan kohdalla.
 • Riihisalmentie ja Riihikalliontie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä. 
 • Kärmekorventie on suljettu liikenteeltä moottoritielinjauksen kohdalla vuoden 2017 loppuun saakka. Korvaava kulkuyhteys Aarteentien ja Haavistontien kautta.
 • Rakennamme liityntäyhteyttä seiskatien ja Saarasjärven eritasoliittymän välille. Alueen nopeusrajoitus on työn aikana alennettu 50 km/h ja liikennettä mahdollisesti pysäytetään. Järjestely on käytössä lokakuun loppuun.

 • Saarasjärventien silta on suljettu liikenteeltä uusimisen takia arviolta marraskuun loppuun. Saarasjärventiellä moottoritielinjauksen kohdalla sekä Haavistontiellä on liikennevalot. Nopeusrajoitus alueilla on 50 km/h. 
 • Miehikkäläntiellä rakennetaan uutta tielinjaa. Alueella on poikkeusliikennejärjestelyjä, liikennevaloja sekä kiertotie (kartassa vihreällä). Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h. 

 • Perälänmäentien kulkuyhteys on muuttunut. Perälänmäentien risteyksestä kuljetaan itään päin kiertotien kautta kuvan sinistä reittiä pitkin. 

 • Virojoen kiertoliittymää rakennetaan. Seiskatien liikenne on siirtynyt kiertotielle. Kiertotiejärjestelyt ovat voimassa arviolta marraskuun loppuun. Seiskatien alikulkukäytävä on käytössä koko rakentamisen ajan ja kiertotien kohdalla kevyen liikenteen väylä siirtyy kiertotien eteläpuolelle. Risteysalueella nopeusrajoitus on 50 km/h ja liikennettä voidaan pysäyttää.

 • Lappeenrannantiellä tehdään loppuviikko 41 asfaltointitöitä. Lappeenrannantien liikenne kulkee kiertotiellä uuden tielinjauksen rakentamisen vuoksi. Nopeusrajoitus kiertotiellä on 50 km/h ja liikennettä voidaan pysäyttää. 

Siltatyöt

Hankealueella rakennetaan ja korjataan yhteensä 45 siltaa. Uusia siltoja tulee moottoritien varrelle 41. Lisäksi korjataan kolme siltaa valtatien 7 varrella sekä yksi silta Saarasjärventiellä. Silloista osa on jo liikenteen käytössä, ja osa työn alla. 

Sivu päivitetty 12.10.2017