Liikennejärjestelyt

Rakentaminen on käynnissä Kattilaisten ja Vaalimaan välillä, eli hankeosilla kolme ja neljä. Vaalimaalla rakennetaan tunnelia Rasa-ahonmäen alueelle. Hankeosat yksi ja kaksi, Vaalimaan rekkaparkin alue sekä moottoritieosuus Lelusta Kattilaisiin, valmistuivat vuoden 2017 alussa ja ne on avattu liikenteelle. Valmistuneella moottoritieosuudella nopeusrajoitus on 100 km/h Kattilaisten eritasoliittymään asti. Nopeusrajoitus laskee asteittain noin puolen kilometrin ajan ennen moottoritieosuuden loppumista itään päin ajettaessa, kunnes rajoitus on 50 km/h. 

  • Nopalantiellä on liikennevalot ja moottoritielinjauksen kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Alueella pysäytetään liikennettä räjäytys- ja louhintatöiden takia enintään 10 min. kerrallaan. 
  • Riihisalmentie ja Riihikalliontie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä. 
  • Kärmekorventie on suljettu liikenteeltä moottoritielinjauksen kohdalla vuoden 2017 loppuun saakka. Korvaava kulkuyhteys Aarteentien ja Haavistontien kautta.
  • Rakennamme liityntäyhteyttä seiskatien ja Saarasjärven eritasoliittymän välille. Alueen nopeusrajoitus on työn aikana alennettu 50 km/h ja liikennettä mahdollisesti pysäytetään. 

  • Saarasjärventien silta on suljettu liikenteeltä uusimisen takia arviolta marraskuun loppuun. Saarasjärventiellä moottoritielinjauksen kohdalla sekä Haavistontiellä on liikennevalot. Nopeusrajoitus alueilla on 50 km/h. 
  • Miehikkäläntiellä rakennetaan uutta tielinjaa. Alueella on poikkeusliikennejärjestelyjä, liikennevaloja sekä kiertotie (kartassa vihreällä). Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h. 

  • Perälänmäentien kulkuyhteys on muuttunut. Perälänmäentien risteyksestä kuljetaan itään päin kiertotien kautta kuvan sinistä reittiä pitkin. 

  • Virojoen kiertoliittymää rakennetaan. Seiskatien liikenne on siirtynyt kiertotielle. Kiertotiejärjestelyt ovat voimassa arviolta marraskuun loppuun. Seiskatien alikulkukäytävä on käytössä koko rakentamisen ajan ja kiertotien kohdalla kevyen liikenteen väylä siirtyy kiertotien eteläpuolelle. Risteysalueella nopeusrajoitus on 50 km/h ja liikennettä voidaan pysäyttää.

  • Lappeenrannantien liikenne kulkee kiertotiellä uuden tielinjauksen rakentamisen vuoksi. Nopeusrajoitus kiertotiellä on 50 km/h ja liikennettä voidaan pysäyttää. 

Siltatyöt

Hankealueella rakennetaan ja korjataan yhteensä 45 siltaa. Uusia siltoja tulee moottoritien varrelle 41. Lisäksi korjataan kolme siltaa valtatien 7 varrella sekä yksi silta Saarasjärventiellä. 

Sivu päivitetty 13.11.2017