Usein kysyttyä

Mitä hankkeessa tehdään?
Hankkeessa rakennetaan ohikulkutie Haminan keskustan kohdalle. Uutta moottoritietä on rakennettu yhteensä 15 kilometriä osittain valtatien 26 linjaa mukaillen, osittain kokonaan uuteen maastokäytävään. Hankkeessa on rakennettu neljä uutta eritasoliittymää, rinnakkaisia katuja ja teitä sekä lähes 14 kilometriä kevyen liikenteen väyliä. Hankkeeseen kuuluu myös  mittava telematiikkajärjestelmän rakentaminen.  Haminaan johtavat sisääntuloväylät uusitaan.
Miksi Haminan ohikulkutie rakennetaan?
Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä. Vain Haminassa E18-tie kulkee kaupungin läpi. Liikenne ruuhkautuu Haminassa katuverkossa ja aiheuttaa sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. Erityisesti raskas liikenne lisää melua, tärinää ja päästöjä kaupungin keskustassa. Haminan ohikulkutien rakentaminen on oleellinen lenkki tien sujuvuuden parantamisessa. Suomi on sitoutunut toteuttamaan E18-tien kokonaisuudessaan moottoritieksi tällä vuosikymmenellä.
Mitä hyötyä uudesta tiestä on liikenteelle?
Kehätie lyhentää matka-aikoja Haminan kohdalla 4–7 minuuttia. Raskaalle liikenteelle sujuvampi ja nopeampi reitti merkitsee suoraan kustannussäästöjä.  Liikenneturvallisuus paranee huomattavasti, kun raskas liikenne, kaupunkiliikenne ja kevyt liikenne ohjautuvat omille, erillisille reiteilleen. Uuden tien myötä vältetään useita henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia vuosittain.
Mitkä ovat hankkeen kustannukset?
Valtion osuus hankkeen rahoituksesta on noin 170 miljoonaa, joka sisältää TEN-tukea noin 4,8 miljoonaa euroa. Haminan kaupunki osallistuu kustannuksiin 4,5 miljoonalla ja laiteomistajat 1,6 miljoonalla eurolla.
Miten ympäristöasiat on otettu huomioon?
Hanke sivuaa Natura 2000 -aluetta ja sen ympäristövaikutukset on selvitetty tarkoin. Melusuojaukset ja tunnelit suojaavat asuinalueita liikenteen melulta, ja pohjavesisuojaukset vähentävät pohjavesiin kohdistuvia riskejä. Ruissaloon rakennettiin toimivat virkistys- ja ulkoilualueiden yhteydet.
Mistä saan lisätietoa?
Hankkeen valmistumista voi seurata näiltä verkkosivuilta, Twitterissä (@Vt7Hamina) tai Flickr-kuvapankin kautta. Vastaamme mielellämme myös mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, yhteystiedot löydät sivun vasemmasta laidasta.

Sivu päivitetty 21.03.2016