Kotisaaren ja Husulan sillat korjataan kesällä

Lokakuussa 2015 valmistunut E18 Haminan ohikulkutie aktivoituu jälleen kesän 2016 ajaksi. Haminassa parannetaan siltoja, suoritetaan takuuajan tarkastuksia ja tehdään pieniä korjauksia.

$curSection.bigImageAltText.data

Kuvassa oleva Husulan silta saa uudet reunapalkit ja kannen pintarakenteet. Myös sillan siipimuurien pintaosat pinnoitetaan. Husulassa Bark Oy:n toteuttamat siltatyöt valmistuvat elokuun loppuun mennessä

Haminan sisääntuloväylillä Kotisaaren siltatyöt urakoidaan kesä-heinäkuun aikana Destian toimesta. Kotisaaren sillasta uusitaan muun muassa pintarakenteet, reunapalkit, kaiteet ja luiskat. Siltatyön aikana liikenne siirretään osittain vanhalle 170 tielle eli Helsingintielle. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan lähempänä työn alkamisajankohtaa.

 

Lisätietoja
Jetro Matilainen, Liikennevirasto p. 050 505 1513
Lasse Kultanen, Destia Oy, p. 0400 150063
Petteri Rantalainen, Bark Oy, p. 0400 864 114

Haminan ohikulkutien Husulan tunneli suljetaan 24.2.2016

$curSection.bigImageAltText.data

Husulan tunneli E18 Haminan ohikulkutiellä / valtatiellä 7 suljetaan 24.2.2016 puolilta päivin korjaustoimien takia. Liikenne ohjataan kiertotielle. Korjausten ajan kiertotien kunnossapito hoidetaan tehostetusti, jotta liikenteelle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman pieni. Korjausten arvioidaan kestävän 2-3 viikkoa.
 Husulan tunnelin katossa olevien palonsuojalevyjen takuuaikaisessa tarkastuksessa on löydetty halkeamia ja ne korjataan. Näin varmistetaan tunnelin läpiajavan liikenteen liikenneturvallisuus.

Lisätiedot:

Projektijohtaja Lars Westermark, Liikennevirasto p. 0295 34 3838
Liikenne-ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Jyrki Karhula, Kaakkois-Suomen ELY-keskus p. 0400 657 291

Twitter @Vt7Hamina
 

Varautuminen talviliikenteeseen jatkuu

Liikennevirasto on varautunut tehostetulla teiden ja raiteiden kunnossapidolla. Liikennevirasto pahoittelee lumimyräkästä aiheutunutta haittaa liikkujille. Teillä sekä raiteilla liikkujia kehotetaan varaamaan varovaisuutta ja aikaa liikenteeseen.


E18 Haminan ohikulkutie 12.1.2016

Teitä aurataan jatkuvasti koko alueurakkaan varatulla kalustolla sekä näitä tilanteita varten varatulla lisäkalustolla. Teiden aurausta voi hankaloittaa etenkin pääkaupunkiseudulla liikenneruuhkat. Teiden auraus onnistuu sitä nopeammin, mitä vähemmän teillä on liikennettä.

Teitä ei voida suolata luvattujen pakkaslukemien takia, mikä yhdessä kinostuvan pakkaslumen kanssa aiheuttaa erittäin vaikean ajokelin. Joukkoliikenteen vuorojen peruminen puolestaan saattaa lisätä autoilijoiden määrää teillä.

Ajantasaista liikennetilannetta voi seurata täältä.

E18 Haminan ohikulkutien ajankohtaista

Julkaistu 13.10.2015

Viimeinenkin vaihe E18 Haminan ohikulkutiestä valmistuu ja liikennöinti seudulla helpottuu, kun Haminan sisääntuloteiden ja Sivatintien parannustoimet käsittänyt urakkaosuus saatiin päätökseen perjantaina 9.10.2015.

$mainPictureAltText.data
Uusia siltoja rakennettiin 34 kappaletta ja 14 siltaa parannettiin.

E 18 Haminan ohikulkutie valmistuu kokonaisuudessaan

Viimeinenkin vaihe E18 Haminan ohikulkutiestä valmistuu ja liikennöinti seudulla helpottuu, kun Haminan sisääntuloteiden ja Sivatintien parannustoimet käsittänyt urakkaosuus saadaan päätökseen perjantaina 9.10.2015.
  –Viimeisimpinä työkohteina saimme valmiiksi Ratapihankadun kiertoliittymän ja Tervasalmen sillan työt. Hanke valmistui noin kuukauden etuajassa suunnitellusta aikataulusta, mistä on kiittäminen toimivaa työnsuunnittelua. Myös yhteistyön sujuvuus tilaajan, urakoitsijan ja muiden toimijoiden välillä on helpottanut töiden etenemistä. Erityiskiitokset haluan sanoa tienkäyttäjille mallikkaasta suhtautumisesta työmaahan, toteaa työpäällikkö Lasse Kultanen Destia Oy:stä.

Laajamittainen infrauudistus Haminan seudulla

Haminan ohikulkutie otettiin liikenteelle vaiheittain. Moottoritieosuudet Summasta Kolsilaan ja Kolsilasta Leluun valmistuivat joulukuussa 2014. Yhteensä noin 16 kilometrin mittaiselle moottoritieosuudelle mahtui muun muassa kaksi tunneliparia Husulaan ja Kolsilaan, neljä uutta eritasoliittymää sekä kahden vanhan eritasoliittymän parantaminen, 27 km riista-aitaa ja 14 km melusuojauksia. Pohjavesiä suojattiin 3,5 kilometrin matkalla.


Koko urakassa rakennettiin uusia siltoja kaikkiaan 34 kappaletta ja parannettiin 14 siltaa. Rinnakkaisteitä rakennettiin 6,4 km, muita maanteitä ja katuja 9,5 km ja kevyen liikenteen väyliä 14 km.

Suuret hankkeet ovat tiimityötä puhtaimmillaan

Tilaaja Liikennevirasto on nelivuotiseen urakkaan ja sen lopputulokseen tyytyväinen.
     –Haluan kiittää koko hankkeen puolesta urakoitsijoitamme, Haminan kaupunkia sekä Kaakkois-Suomen ELYn ja muiden yhteistyökumppaneiden edustajia mallikkaasti sujuneesta yhteistyöstä. Tie on ilo luovuttaa käyttäjille etuajassa ja laadukkaasti rakennettuna, iloitsee projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta.

Haminan kohdalle rakennettiin yhteensä 16 kilometriä moottoritietä osittain valtatien 26 linjaa mukaillen, osittain kokonaan uuteen maastokäytävään. Moottoritieosuus Summasta Leluun otettiin käyttöön joulukuussa 2014. Lisäksi hankkeeseen kuului Haminan sisääntuloteiden parantaminen ja mittava liikennetelematiikan rakentaminen. Kokonaisuudessaan hanke valmistui lokakuussa 2015.
 

Kuvia hankkkeesta

Hanke Twitterissä
 

Sivu päivitetty 30.06.2016