Syvyysaineistot

Avoimet syvyysaineistot

Merenmittaus tuottaa syvyystietoja sekä merikarttojen valmistukseen että muihin tarkoituksiin. 

Aluevalvontalaki rajoittaa merenpohjan topografisten muotojen järjestelmällistä mittausta ja tallennusta Suomen aluevesillä. Liikennevirasto kokeilee syvyysaineistojen avaamista saadakseen kokemuksia  julkaisuprosessista ja aineiston teknisistä ominaisuuksista, kuten julkaisumuodon sopivuudesta aineiston mahdollisiin eri käyttötarkoituksiin.

 

Aineiston käyttölupa

Syvyysaineistojen käyttölupa on Creative Commons 4.0 Nimeä.

Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttöluvan mukaan tietoaineiston lähde nimetään käyttöluvan antajan edellyttämällä tavalla.

Liikennevirasto edellyttää, että syvyysaineistojen lähteen nimeämisessä käytetään muotoa:

 "Lähde: Liikennevirasto. Ei navigointikäyttöön. Ei täytä virallisen merikartan vaatimuksia."
Esimerkkikuva järven syvyystiedoista

Esimerkkiaineisto

 

Esimerkkiaineisto on mitattu vuonna 2015 Pihlajavedellä Savonlinnan eteläpuolella. Mittaukset on tehty monikeilauksella ja linjaluotauksella. Linjaluodattu alue näkyy aineistossa viivamaisena mittaustietona. Aineistossa voi olla eroja merikarttaan verrattuna.

Liikennevirasto toivoo palautetta aineiston käytettävyydestä eri tarkoituksiin ja tietoa siitä, millaisiin sovelluksiin aineistoa on käytetty. Palautteen voi lähettää osoitteeseen:

tomi.lapinlampi@liikennevirasto.fi
  • Mittauksen tunniste: SSSU2015_P
  • Mittausvuosi 2015
  • EUREF UTM35N
  • N2000
  • 2x2m ruutukoko
  • L-sarja, lehti 220, Savonlinna, Pihjalavesi
  • Pinta-ala yhteensä 23km2
  • Julkaistavat tiedostot:
Pisteaineisto
SSSU2015_P_2m.xyz
GeoTIFF, jossa värit on valittu merikartan syvyyskäyrien mukaan:
SSSU2015_P_2m_merikartankayrat.tif
GeoTIFF, jossa jokaisen pikselin arvona on syvyysarvo:
SSSU2015_P_2m_syvyysarvo.tif
GeoTIFF, joka on vinovalovarjostettu:
SSSU2015_P_2m_vinovalovarjoste.tif

 

Koko aineiston lataus:

Rajapintapalvelut:

Sivu päivitetty 21.12.2017