Rekisteriseloste, Latauspalvelun lataajaloki

Liikennevirasto käyttää Latauspalvelun käyttäjien antamia yhteystietoja Latauspalvelun hyödyntämisen seurantaan. Tarvittaessa Latauspalveluun liittyvistä asioista voidaan tiedottaa suoraan aineiston lataajille. Yhteystietojen tallentamisessa syntyvästä henkilörekisteristä on tehty ilmoitus sekä seloste Tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteriseloste, Latauspalvelun lataajaloki

(Laadittu 31.10.2014)

1. Rekisterinpitäjä

Liikennevirasto, Opastinsilta 12 A, Helsinki

Paikkatieto@liikennevirasto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Pesu

Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Matti.pesu@liikennevirasto.fi

3. Rekisterin nimi

Latauspalvelun lataajaloki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Latauspalvelun asiakassuhteiden hoitaminen. Latauspalvelun asiakkaiden tiedot tallennetaan palvelua ja palvelun sisältöä koskevan suoran tiedottamisen mahdollistamiseksi. TIetoja käsittelee Liikenneviraston virkamiesten lisäksi palvelua ja palvelun sisältöä ylläpitävät konsultit.

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelun käyttäjien nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Latauspalvelun lataustoiminto, johon palvelun käyttäjä antaa kyseiset tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan ainoastaan Latauspalvelun tai palvelussa käytettävän sisällön ylläpitäjäkonsulteille jotka toimivat tehtävässä Liikenneviraston toimeksiannosta, salassapitovelvollisuuden alaisena ja saavat käyttää tietoja ainoastaan Latauspalveluun liittyvien asioiden tiedottamistoimintaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin ylläpitoon ei liity manuaalista aineistonhallintaa.

Rekisterin tietoja käsitellään Liikenneviraston tietojärjestelmässä joka täytää VAHTI-tietoturvamääräysten vaatimukset. Vain Latauspalvelun tiedottamista tekevät henkilöt saavat käyttöoikeuden tietoihin. Suojaus toteutetaan latauspalvelun loki-toiminnon sekä asiakirjahallintajärjestelmän käyttöoikeustoimintojen avulla.

 

Sivu päivitetty 14.10.2015