Lataus- ja katselupalvelut

Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelun kautta on saatavilla tie-, rata- ja vesiväyläverkkoon liittyviä paikkatietoaineistoja. Aineistoja on tarjolla sekä tiedostolatauspalveluna että rajapintapalveluina.

Tiedostolatauspalvelu

https://www.liikennevirasto.fi/latauspalvelu

Tiedostolatauspalvelussa voi katsella sekä ladata aineistoja karttakäyttöliittymän kautta. Käyttäjät voivat itse valita mitä aineistoja haluavat ja miltä alueelta. Valinnan jälkeen palvelu lähettää sähköpostilla linkin, josta pääsee lataamaan valitsemansa aineistot. Aineistot toimitetaan shape (.shp) -formaatissa.

Karttakuvapalvelu WMTS

https://julkinen.liikennevirasto.fi/rasteripalvelu/wmts?request=getcapabilities

Palvelu perustuu Liikenneviraston tuottamaan rasterimuotoiseen merikartta-aineistoon merialueilta sekä sisävesiltä. Aineisto on rajattu Suomen rajojen sisäpuolelle, naapurivaltioiden aineistoja ei ole palvelun kautta saatavilla.

Palvelussa oleva aineisto päivittyy pienellä viiveellä aina uuden karttapainoksen ilmestymisen jälkeen. Karttapainosten välillä erikseen tiedotettavia muutoksia ei päivitetä palvelussa oleviin aineistoihin.

Palvelu soveltuu erityisesti taustakarttakäyttöön. Palvelun kautta saatavilla olevia aineistoja ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön, eivätkä ne täytä viralliselle merikartalle asetettuja vaatimuksia. (Lisätietoja merikarttojen ja merikartta-aineistojen jakelusta)

Palvelu tukee EPSG:3395 sekä JHS 180 suosituksen mukaisia EPSG:3067 ja EPSG:3857 -projektioita.

Kartta-aineistojen käyttölupa on Creative Commons 4.0 Nimeä ja käytettävä attribuutio:

"Lähde: Liikennevirasto. Ei navigointikäyttöön. Ei täytä virallisen merikartan vaatimuksia."
Rajapintapalvelujen käyttö edellyttää että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Liikenneviraston rajapintoihin. Käytännössä yhteyden voi ottaa paikkatieto-ohjelmistolla tai itse ohjelmoidulla sovelluksella.
Sivu päivitetty 24.10.2018