Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)
  • info(a)digiroad.fi

Pysäkkiasiat

  • pysakit(a)digiroad.fi

Digiroad-keskustelu

Digiroad-verkostolla on oma keskustelukanava Slackissa. Kanavalla on jo yli 150 keskustelijaa - tule sinäkin mukaan! 

 

Digiroad Twitterissä

Hyvä tietää

Digiroad-dokumentit ja liitetiedostot löytyvät myös kootusti Dokumentit -sivulta.

Yleistä Digiroadin ylläpidosta

Digiroadin toimintamalli

Digiroadin toiminta perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä. Liikennevirasto omistaa Digiroad-tietojärjestelmän ja vastaa sen toiminnasta, kehittämisestä ja tietojen luovuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä. Digiroad-operaattori toimii järjestelmän pääkäyttäjänä, ylläpitää aineistoa ja tukee eri osapuolia Digiroad-toiminnassa. Operaattoripalvelua hoitaa tällä hetkellä Dimenteq Oy.

 

Ylläpitovastuut

Digiroad-aineiston lähteet ja tahot, joille palautetta voi osoittaa: 

Digiroadin sisältämien tietojen ylläpitovastuu on jaettu organisaatioille, joilla on käytettävissään paras ja ajanmukaisin tieto tie- ja katuverkosta. Tiedon ylläpitäjäorganisaatioita ovat Maanmittauslaitos, Liikennevirasto, kunnat ja TVV:t (toimivaltainen viranomainen, esim. HSL ja Föli), joiden vastuut jakautuvat seuraavanlaisesti:

  • Maanmittauslaitos: teiden, katujen ja yksityisteiden keskilinjan geometria 
  • Liikennevirasto: maanteiden ja hallinnoimiensa kevyen liikenteen väylien ominaisuustiedot
  • Kunnat: katujen, omistamiensa kevyen liikenteen väylien ja kuntien hoitamien yksityisteiden ominaisuustiedot
  • TVV:t: hallinnoimiensa joukkoliikennealueiden osalta

 

Ylläpitotyö kunnissa

Kunta ylläpitää Digiroadin ominaisuustietoja katujen, hoitamiensa yksityisteiden ja omistamiensa kevyen liikenteen väylien osalta. Ylläpito perustuu lakiin kansallisesta tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä sekä Liikenneviraston kanssa tehtyyn sopimukseen. 

Kunta päivittää Digiroad-operaattorille tiedot uusista, poistuneista ja muuttuneista ominaisuustiedoista joko suoraan Digiroad-ylläpitosovelluksella tai toimittaa ne Digiroad-operaattorille kunnan vastuulla olevien tietojen osalta. Tavoitetila on kuntien geometria-aineistojen ja Digiroad-aineistojen tietomallien yhteneväisyys, joka mahdollistaa tiedonsiirron yhteisten ID-tietojen avulla tai kunta-GML -rajapintaa hyödyntämällä.

Kuntien ylläpito-ohje on ladattavissa tästä: Kuntien ylläpito-ohje.

Sivu päivitetty 02.08.2018