Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)
  • info(a)digiroad.fi

Pysäkkiasiat

  • pysakit(a)digiroad.fi

Digiroad-keskustelu

Digiroad-verkostolla on oma keskustelukanava Slackissa. Kanavalla on jo yli 150 keskustelijaa - tule sinäkin mukaan! 

 

Digiroad Twitterissä

Suunniteltu rakennusvaiheen geometria

Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston ylläpidon eli SURAVAGE-prosessin tavoitteena on sujuva ja mahdollisimman ajantasainen tiedon koostaminen tie- ja katuverkon keskilinjamuodossa.

SURAVAGE-prosessilla pyritään ennakoimaan rakentamisen jälkeisen tilanteen geometriaa. SURAVAGE-prosessi alkaa rakentamissuunnitelmasta ja on osana Digiroad-järjestelmää. Rakentamissuunnitelman mukainen geometria saa Digiroad-aineistossa ominaisuustiedokseen rakenteilla-statuksen.

Lista vuonna 2018 rakenteilla olevista tiehankkeista ELY-alueittain.
Listan ajantasaisuus tarkistetaan kerran kuukaudessa. (ladattava taulukkotiedosto, päivitetty 12.12.2018)

SURAVAGE-ohjeistus: Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston ylläpito Suomessa

SURAVAGE-esittely suunnittelijoille

Seuraavassa on käyty läpi yleisimpiä kysymyksiä suunnitellun rakennusvaiheen geometriaan muodostamiseen liittyen. SURAVAGE-prosessiin liittyvät kysymykset voi toimittaa osoitteeseen suunnitelmat(a)liikennevirasto.fi

Jos kahden rinnakkaisen sillan välinen etäisyys on yli viisi metriä, miten linkkikatkokset tehdään?
Keskilinja-aineistoon tehdään oma linkki siltojen väliin. Tästä löytyy myös kuva suunnittelijan ohjeesta (liite 2), sivu 22, kuva 13.
Onko SURAVAGE-aineistotoimitukseen sisällytettävä suunniteltavan kevyen liikenteen väylän keskilinja?
Kyllä, myös kevyen liikenteen väylien keskilinjan geometria tulee sisällyttää SURAVAGE-aineistoon.
SURAVAGE-ohjeen liitteessä 2 (Suunnittelijan ohje) käytetään joissakin kohtaa termiä Tiesuunnitelma. Mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan?
Tiesuunnitelmalla tarkoitetaan tien rakennussuunnitelmaa. 
SURAVAGE-aineistotoimituksen yhteydessä suunnittelijan tulisi toimittaa myös rakentamisen arvioitu valmistumisajankohta. Jos se ei ole tiedossa, miten menetellään?
Arvio hankkeen valmistumisajankohdasta ei aina ole tiedossa. Tällöin suunnittelija ei sitä ilmoita SURAVAGE-aineistotoimituksen yhteydessä.
Onko SURAVAGE-aineistotoimitukseen sisällytettävä suunniteltavan yksityistien keskilinja?
Kyllä, myös yksityistien keskilinjageometria tulee sisällyttää SURAVAGE-aineistoon. Samalla tulee huomioida yksityistien mahdollisesti aiheuttama linkkikatkos maantie-geometriaan.
Suunnitelman mukainen tiehanke ei aina käynnisty lainkaan, vaikka sillä olisi investointipäätös. Suunnittelija on kuitenkin jo toimittanut suunnitellun tiehankkeen SURAVAGE-aineiston eteenpäin. Miten tulee menetellä?

Jos suunnitelma ei toteudu ja tiehanketta ei lainkaan käynnistetä, tästä tulee ilmoittaa tiedon varmistuttua pikaisesti Liikennevirastoon suunnitelmat(a)liikennevirasto.fi -osoitteeseen.

Ajorata muuttuu kaksikaistaisesta kolmekaistaiseksi tai ajoradalla on vaihtelevasti kaksi tai kolme kaistaa. Miten ajoradan keskilinja määräytyy?
Keskilinja pidetään pehmeälinjaisena, jossa ei ole jyrkkiä mutkia. Pitkällä osuudella siisti/pehmeä linjauksen korjaus voi olla hyvä. Lyhyellä osuudella seurataan sitä linjaa, jolla piirto ollaan aloitettu. Pääasia on, että keskilinjaan ei tule turhaan jyrkkiä mutkia, joita ei ole maastossa olevassa tielinjassakaan.
Miten määritetään kiertoliittymän keskilinja?
Kiertoliittymän keskilinjan voi luoda esim. siten, että kiertoliittymän keskipisteestä luo bufferoimalla riittävän suuren ympyrän (ympyrän säteen/halkaisijan mukaan), jonka reunaa pitkin keskilinjan voi digitoida.
Miten menetellään, jos kiertoliittymän halkaisija on täsmälleen 20 metriä?
Kiertoliittymälle luodaan oma keskilinjageometria.
Pysäkin ja kevyen liikenteen väylän yhtymäkohta on alle viisi metriä. Mitä tehdään?
Alle viiden metrin pistolle ei luoda omaa geometriaa.
Onko z-koordinaatti välttämätön?
Z-koordinaatti on erityisen toivottavaa keskisuurissa ja isoissa hankkeissa. Jos aineisto ei sisällä z-koordinaattia, tasosijaintitiedot pitää täydentää käsin, mikä merkittävästi hidastaa VVH-sovelluksella 
(väyläverkon hallinta) työskentelyä. Pienissä hankkeissa z-koordinaatti ei ole välttämätön, koska silloin tasosijaintitietojen täydentäminen käsin ei ole suuri työ ja ne on helposti pääteltävissä.
Sivu päivitetty 12.12.2018