Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)
  • info(a)digiroad.fi

Pysäkkiasiat

  • pysakit(a)digiroad.fi

Digiroad-keskustelu

Digiroad-verkostolla on oma keskustelukanava Slackissa. Kanavalla on jo yli 150 keskustelijaa - tule sinäkin mukaan! 

 

Digiroad Twitterissä

Hyvä tietää

Digiroad-dokumentit ja liitetiedostot löytyvät myös kootusti Dokumentit -sivulta.

Aineisto

Digiroadin sisältö

Digiroad sisältää teiden ja katujen geometrian sekä ominaisuustiedot. Se on tähän mennessä kattavin ilmainen Suomen tiestöä kuvaava tietokanta, joka tarjoaa käyttäjilleen muun muassa seuraavia väyliin liittyviä tietoja:

Ajoradan keskilinjageometria sisältää tiet, lautta- ja lossiyhteydet, rautatiet sekä erilliset kevyen liikenteen väylät. Digiroadin liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja ovat puolestaan liikenne-elementin ominaisuustiedot, tie- ja katuverkon kulkurajoitukset sekä muut ominaisuudet. Liikennejärjestelmän muita kohteita ovat esim. palvelut. 

Tarkan tietosisällön esittelyn löydät Tietolajien kuvaus -dokumentista. 

     

 

 

Julkaisujen toimitusmuodot

Digiroad-aineistoa julkaistaan Liikenneviraston verkkopalvelun kautta. Aineisto on ladattavissa koko Suomen kattavana pakettina tai maakuntajakoon perustuvissa paketeissa. Digiroad-aineisto koostuu ESRI shape-tiedostoista, joista kukin sisältää yhden tietolajin geometrisoinnin sekä ominaisuustiedot. Digiroad-aineisto on saatavina kahdessa eri formaatissa (R ja K).

Digiroad R Digiroad K
Digiroad R sisältää referenssiketjuille dynaamisesti segmentoituja ominaisuustietoja ja se julkaistaan ESRI shape -muodossa. Digiroad K -versiossa liikenne-elementit on katkottu ominaisuustiedoiltaan yhtenäisiin osiin. Digiroad K julkaistaan ESRI shape -muodossa.

 

Molemmat versiot ovat ladattavissa ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.

TN-ITS -muutosrajapinnan hyödyntäminen Digiroad-aineistopäivityksessä

Digiroad-aineistossa tapahtuvat muutokset julkaistaan kerran vuorokaudessa TN-ITS-rajapinnassa. Muutokset on haettavissa täältä: 

http://tn-its.herokuapp.com/rosattedownload/download/queryDataSets

Muutostietoa jaetaan rajapintapalvelun lisäksi tiedostokoontina Liikenneviraston aineistopalvelun kautta. Rajapintapalvelussa loppukäyttäjä voi määritellä itse, miltä aikaväliltä muutostietoja kyselee. Aineistopalvelussa aineisto on sen sijaan saatavilla päivittäisenä koontina, jossa yhden vuorokauden aikana Digiroadissa tapahtuneet muutokset on koottu samaan tiedostoon.

Aineiston muodostamisessa hyödynnetään OpenLR-kirjastoa. Rajapinnassa julkaistaan toistaiseksi nopeusrajoitusten ja suurin sallittu rajoitusten (7 kpl) muutokset.

Digiroad-aineiston käyttö

Digiroad-aineiston käytöstä ei peritä maksua, vaan aineisto on saatavilla avoimena datana. Digiroad-aineiston käytössä tulee kuitenkin noudattaa Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssin ehtoja.

Sivu päivitetty 14.11.2018