Digitraffic

Digitraffic on Liikenneviraston palvelu, jonka kautta on saatavissa ajantasaista liikennetietoa Suomen tieverkolta, rautatieliikenteestä ja meriliikenteestä. Liikennetiedot ovat avointa dataa, jota jaetaan avointen rajapintojen kautta. Digitraffic viittaa sanana digitaaliseen liikenteeseen eli liikennettä esittävään malliin.

Liikennevirasto kerää tietoja omaa toimintaansa varten ja jakaa tiedot hyödynnettäväksi avoimen datan periaatteiden mukaisesti

Tutkimusprojektista rajapintapalveluksi

Digitrafficin kehitys alkoi vuonna 2002 VTT:n ja TKK:n projektista, jossa tavoitteena oli tuottaa entistä parempia liikennetelematiikan palveluja. Käynnistysvaiheen jälkeen Digitraffic siirtyi Tiehallinnon ja sittemmin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hoitoon. Liikennevirasto on vastannut palvelun ylläpidosta ja kehityksestä vuodesta 2014 alkaen, jonka jälkeen Digitrafficin hyödyntäjäsopimuksista luovuttiin, koko palvelusta tehtiin avointa dataa ja palvelu laajennettiin kattamaan rautatie- ja meriliikenteen tietoja.

Digitraffic-palvelun tekninen, kehittäjille suunnattu dokumentaatio, tukikanavat ja hyödyntäjäviestintä on koottu digitraffic.liikennevirasto.fi -sivustolle.

Liikennetiedot ovat avointa dataa

Digitrafficin jakelemat tiedot perustuvat Liikenneviraston keräämään liikenne- ja olosuhdetietoon. Liikennevirasto kerää tietoja omaa toimintaansa varten ja jakaa tiedot hyödynnettäväksi avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Tietojen hyödyntäminen on maksutonta eikä edellytä sopimusta Liikenneviraston kanssa, mutta tiedon hyödyntäjän on noudatettava avoimen datan käyttöehtoja.

Tie-, rautatie- ja vesiliikenne samassa paketissa

Digitraffic -palvelun alle on koottu tietoja tie-, rautatie- ja vesiliikenteestä.

  • Tieliikenteen tiedot kattavat esimerkiksi liikenteen automaattiset mittaustiedot, tiesäätiedot ja kelikamerakuvat, jotka ovat Liikenneviraston avoimen datan tunnetuin tietolaji.
  • Rautatieliikenteen tiedot sisältävät esimerkiksi aikataulutiedot, matkustajajunien kokoonpanotiedot ja junien GPS-sijainnit.
  • Vesiliikenteen tiedoista Digitraffic-palveluun on tuotu esimerkiksi alusten AIS-sijaintitiedot, jäänmurtotiedot ja merivaroitukset.

 

Sivu päivitetty 23.01.2018