Ratapiirustusarkisto

Ratapiirustusarkistossa sijaitsevat muun muassa rata- ja geopiirustukset, ratojen sähkö- ja turvalaitepiirustukset, ratasiltapiirustukset sekä Liikenneviraston ratakiinteistöjen arkkitehtipiirustukset. Ratapiirustusarkiston palveluita ovat piirustusnumeroiden antaminen, piirustusten arkistointi, digitointi ja toimitus asiakkaille sekä tietopalvelu. Palvelun tuottamisesta vastaa VR Track Oy.

Ratapiirustusarkiston yhteystiedot

Tietopalvelupyynnöt: ratapiirustusarkisto@vr.fi

Arkiston vastaava hoitaja: Petri Sirén 040 8622 416

Geo-piirustukset, silta- ja rakennepiirustukset sekä vesitiepiirustusarkisto: Päivi Liukkonen 040 8620 283

Rata- ja raidetekniset piirustukset sekä Liikenneviraston rakennusten arkkitehti- ja LVIA –piirustukset sekä vesitiepiirustusarkisto: Ritva Kajama 040 8620 316

Sähkö- ja turvalaitepiirustukset sekä Liikenneviraston rakennusten sähkö- ja telepiirustukset: Tarja Salin 040 866 4753

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@vr.fi

Sivu päivitetty 03.01.2017