Ota yhteyttä

Yhteydenotot ja asiakirjapyynnöt pyydetään toimittamaan sähköpostilla arkiston osoitteeseen:

arkisto(at)liikennevirasto.fi

Asiakirja- ja piirustusaineistot

Liikenneviraston toiminnan tuloksena syntyneitä asiakirjoja ja piirustuksia säilytetään Liikenneviraston arkistossa. Viraston hallussa on edelleen myös laajat edeltäjäviranomaisten arkistot.


Pääosa Liikenneviraston arkiston aineistoista liittyy liikenneväylien hallinnoimiseen, rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä väylien teknisiin rakenteisiin. Arkistossa säilytetään esimerkiksi tie- ja siltasuunnitelmia, ratasuunnitelmia sekä vesiväylien väyläpäätöksiä.
 

Aineistojen saatavuus ja käyttö

Arkiston aineistot ovat pääsääntöisesti julkisia ja niistä toimitetaan kopiota tai tietoja pyydettäessä.

Tietopalvelupyynnöt tulee osoittaa arkiston sähköpostiin. Pyynnöt hoidetaan saapumisjärjestyksessä ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluttua pyynnön saapumisesta. Asiakirjat toimitetaan ensisijaisesti skannattuna asiakkaan sähköpostiin.

Suurin osa aineistosta sijaitsee fyysisesti Liikenneviraston Pasilan toimipisteessä. Sisävesiin liittyvät aineistot on keskitetty Lappeenrannan toimipisteeseen. Muut vesiväyliin ja rautateihin liittyvät piirustukset ovat ulkoisen palveluntuottajan hoidossa.

Aineistot ovat pääsääntöisesti paperimuodossa, mutta digitointien edetessä varsinkin piirustusaineistoja siirretään digitaaliseen muotoon.

Ratapiirustusarkisto

Vesitiepiirustusarkisto

 

Sivu päivitetty 21.11.2017