Talvimerenkulku

Liikennevirasto vastaa talvimerenkulun avustamisen viranomais- ja tilaajatehtävistä sekä valtakunnallisesta koordinoinnista, kehittämisestä ja ohjauksesta.

Liikennerajoitukset

Jäätilanteen vaikeutuessa Liikennevirasto määrää liikennerajoituksia talvisatamiin. Jäänmurtaja-avustusta annetaan vain aluksille, jotka täyttävät Liikenneviraston kyseiseen satamaan liikennöiville aluksille asettamat liikennerajoitukset.

Rajoitukset tulevat voimaan viisi päivää antopäivämäärän jälkeen, lukuun ottamatta kevennyksiä, jotka tulevat voimaan antopäivänä.

Voimassaolevat avustusrajoitukset (Baltice.org).

Avustusrajoitusennuste: Viikko 22 ja 23 (päivitetty 21.5.2018) Jäänmurtokausi on päättynyt.

 

Liikennevirasto on päivittänyt Suomen talvimerenkulku -julkaisun talvea 2017-2018 varten.

Tulevanakin jäänmurtokautena kaikilta aluksilta kysytään englanniksi hyväksymislauseke kansallisten merenkulkuviranomaisten jäänmurtoavustuksesta laatimista ohjeista sekä näyden noudattamisesta aluksen saapuessa ensimmäistä kertaa avustusalueelle.

On suositeltavaa, että alus tai varustamo antaa ilmoituksen ennen avustusalueelle saapumista sähköpostitse Turku Radioon (turku.radio@fta.fi). Vastaus vaikuttaa avustuksiin.

Pyydämme meklareita varmistamaan, että kaikille aluksille/varustamoille on toimitettu Suomen Talvimerenkulku 2017-2018 julkaisu ennen aluksen avustusalueelle saapumista. Varustamojen tulisi ottaa ohjeet huomioon rahtaussopimuksia laadittaessa. Julkaisu on tulostettavissa vasemmanpuoleisesta valikosta.

Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti alusten kansipäällystölle ja ne ovat SOLAS sääntöjen ja Merilain reittisuunnittelusta ja aluksen turvallisesta kulusta säädettyjen säännösten mukainen merenkulkujulkaisu, jossa annetaan tietoa ja ohjeistusta alukselle Itämeren erikoisoloista. Niissä on myös tarpeellista tietoa rahtaajille ja kaikille niille, jotka osallistuvat talviliikenteen sujuvuuden ja etenkin turvallisuuden varmistamiseen.

Koko talvimerenkulkujärjestelmän turvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden kannalta on tärkeää varmistua siitä, että oma alus tayttää vaatimukset ja oma miehistä noudattaa Suomen Talvimerenkulku 2017-2018 -julkaisun ohjeita.

Talvimerenkulku on yhteispeliä. 

Jäänmurtopalvelut

Jäänmurtopalveluilla tarkoitetaan jäissä tapahtuvaa alusten avustamista ja hinaamista. Liikennevirasto on tehnyt jäänmurtopalvelusopimuksia Arctia Icebreaking Oy:n, Alfons Håkans Oy:n sekä muiden yksityisten hinaajayhtiöiden kanssa.

Arctia Icebreaking Oy ja muut palveluntuottajat vastaavat jäänmurtajiensa operointiin liittyviin kysymyksiin.

 

 

Sivu päivitetty 30.05.2018