Portnet tuki

Portnetia koskevissa käyttöhäiriöissä, lähetä tiedot sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:
antti.arkima(at)liikennevirasto.fi
arto.vuorinen(at)tulli.fi
portnet.support@support.innofactor.com
 

Käyttötukea antavat Portnet-pääkäyttäjät
Käyttäjätuki, tekniset ongelmat
Antti Arkima, Liikennevirasto
puhelin: 0295 34 3316
Sähköposti: antti.arkima(at)liikennevirasto.fi

Arto Vuorinen, Tulli
puhelin: 040 332 4097
arto.vuorinen(at)tulli.fi
tai vaihtoehtoisesti Tullin meriliikennekeskus: meke(at)tulli.fi

Portnetin ylläpitoa hoitaa
Innofactor Oy.
Ylläpidon päivystysaika
ma-su klo 8.00 - 17.00.
Virka-aikana lähetä virheilmoitus tullin mekeen meke(at)tulli.fi.
Virka-ajan ulkopuolisissa ongelmatilanteissa lähetä sähköpostia Portnet-tukeen
portnet.support@support.innofactor.com

Portnet

Portnet

Portnet (www.portnet.fi) on satamaliikenteen tietojärjestelmä, jota  ylläpitää Liikennevirasto.

Portnet-järjestelmään syötetään kaikista Suomen satamiin kohdistuvista aluskäynneistä seuraavat tiedot:

 • Alusilmoitus
 • Lasti-ilmoitus 
 • Vaarallisen lastin ilmoitus 
 • Alusjäteilmoitus tai tieto alusjätepoikkeusluvasta

Ilmoitustiedot aluskäynneistä ja vaarallisesta lastista annetaan 24 tuntia ennen aluksen saapumista suomalaiseen satamaan. Lasti-ilmoitus tulee antaa viimeistään tunnin kuluessa aluksen kiinnittymisestä.

Portnetin pääasialliset toimijat ovat:

 • Laivameklarit (tallentavat kaikki ilmoitustiedot)
 • Tulliviranomaiset (tarkistavat kaikki ilmoitustiedot)
 • Satamat (käyttävät tietoja laskutuksessa ja tilastoinnissa ja vaarallisten aineiden
  kuljetusten seurannassa)
 • Merenkulkuviranomaiset (käyttävät tietoja liikenteen seurantaan)
 • Merivartiosto (käyttää tietoja alusliikenteen valvontaan)
 • Huolintaliikkeet ja satamaoperaattorit (kyselevät alusten aikataulutietoja)

Portnet-järjestelmällä on päivittäin noin 1000 käyttäjää ja käyttäjätunnuksia on jaettu noin 1500.

Kaikki Suomen ulkomaan alusliikenteen satamakäynnit (noin 40.000 kappaletta vuodessa) tallennetaan Portnetiin ja näitä tietoja hyödyntävät Tulli, merenkulkuviranomaiset sekä muut merenkulun sidosryhmät.

Portnetin käyttäjätuesta vastaa ylitarkastaja Antti Arkima. Hän vastaa uusien käyttäjätunnusten jakamisesta ja käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Yhteystiedot
Ylitarkastaja Antti Arkima
Puhelin: 0295 34 3316
email: etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Portnet-järjestelmän käyttöön liittyvä tiedotus tapahtuu tällä sivustolla.

 • Yhteys Portnetiin >
 • Yhteys PortTrafficiin >
 • Portnetin satamakyselyt-valinnasta voi hakea Tullin AREX-ilmoituksiin tarvittavat Portnet-numerot.
 • Tietojen vapaa selaus tapahtuu tunnuksella ip/ip.
 • PortTraffic on Liikenneviraston ylläpitämä sovellus, josta voi ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä käydä selaamassa Suomen satamien julkisia aikataulutietoja.
 • PortTraffic-palvelusta voi hakea satamittain saapuvien alusten liikenneluettelon, josta käy ilmi aluksen perustiedot, reittitiedot sekä aikataulutiedot. Lisäksi palvelusta voi hakea aluksen satamakäynnin Tullin tulonumeron (Portnet-numero).

Tullin uusi alusselvitysmääräys astui voimaan 1.5.2016

Tietoa Tullin alusselvitysmääräyksestä löytyy seuraavasta osoitteesta: http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/maarayskokoelma/tiedotteet/0032016/index.html?bc=72448

Uusi määräys kattaa EU:n ilmoitusmuodollisuusdirektiivin asettamat uudet vaatimukset alusjäte- ja turvatoimi-ilmoitusten antamisesta sekä miehistö- ja matkustajaluetteloiden antamisesta.

Portnet-järjestelmässä otettiin 9.9.2015 käyttöön uudet direktiivin vaatimat ominaisuudet.

Lisätietoja antavat: Olli Tuomisto olli.tuomisto@tulli.fi sekä Antti Arkima antti.arkima@liikennevirasto.fi.

Sivu päivitetty 03.04.2018