Helsinki VTS Master's Guide

1 VTS-alue

1.1   Helsinki VTS sektori 1
VTS -alue kattaa Helsingin edustan alueen sisältäen kauppamerenkulun väylät Kytön majakan, Helsingin kasuunin ja Kalkkirannan välisellä alueella. Sektori kattaa myös Helsingin sataman hallinnollisen alueen.
Alueen kulmapisteiden koordinaatit:
1.60º 08,7’ P, 24º 43,5’ I
2.59º 55,5’ P, 24º 43,5’ I
3.59º 58,2’ P, 25º 20,0’ I
4.60º 10,3’ P, 25º 20,0’ I
5.60º 15,5’ P, 25º 25,0’ I

Lataa tästä Helsinki VTS Master's Guide

1.2 Helsinki VTS sektori 2
VTS-alue kattaa Porkkalan ja Emäsalon lähialueet sisältäen kauppamerenkulun väylät, lännessä Jussarön ja Kytön välisellä alueella sekä idässä Kalkkiranta ja Emäsalon välisellä alueella, satamien hallinnollisia alueita lukuun ottamatta. Sektori kattaa myös Sköldvikin ja Tolkkisten satamien hallinnolliset alueet.
Alueen kulmapisteiden koordinaatit:

Sektori 2 Läntinen (Porkkala)
1. 59º 52,1’ P, 23º 33,0’ I
2. 59º 42,0’ P, 23º 33,0’ I
3. 59º 55,5’ P, 24º 43,5’ I
4. 60º 08,7’ P, 24º 43,5’ I

Sektori 2 Itäinen (Emäsalo)
1. 60º 15,5’ P, 25º 25,0’ I
2. 60º 10,3’ P, 25º 20,0’ I
3. 59º 58,2’ P, 25º 20,0’ I
4. 59º 59,5’ P, 25º 44,5’ I
5. 60º 12,5’ P, 25º 41,2’ I

VTS-keskuksista annettavat palvelut on kuvattu tarkemmin VTS- toiminnan yleiskuvausosiossa.

2    Liikenneilmoitukset
Helsinki VTS sektori 1:n työskentelykanava on 71.
Helsinki VTS sektori 2:n työskentelykanava on 9.

Liikenneilmoitusten sisältö:

 • Aluksen nimiI
 • lmoittautumispaikan nimi
 • MääränpääSuunniteltu reitti.
 • Vaihtoehtoisen väylän käytöstä on tehtävä ilmoitus.


Vaaditut ilmoitukset:

 • saapumisilmoitus VTS -alueelle
 • ilmoitus ennen ankkuroimista
 • lähtöilmoitus ennen lähtöä ankkuripaikalta
 • ilmoitus kiinnityttyä laituriin
 • lähtöilmoitus ennen satamasta lähtöä
 • Helsingin satamasta lähtiessä on annettava lähtöilmoitus ennen lähtöään saadakseen lähtöluvan.
  •  Helsingin etelä- ja länsisatamassa lähtöilmoitus annetaan, kun alus on valmis lähtemään liikkeelle 5 minuutin sisällä lähtöilmoituksesta.
  •  Vuosaaren satamasta lähtevän aluksen lähtölupa on voimassa 15 minuuttia. Aluksen on tämän ajan kuluessa lähdettävä liikkeelle. Aluksen tulee antaa ilmoitus  lähtiessään liikkeelle satamasta
 • ilmoitukset alueen ilmoittautumispisteissä:
 • 15 minuuttia ennen saapumistaan Kustaanmiekan- tai Särkänsalmeen.
 • sivuuttaessaan Itätoukin matkalla pohjoiseen.
 • 15 minuuttia ennen kuin se sivuuttaa Kuivan Hevosen rantaväylällä.
 • 15 minuuttia ennen saapumistaan Barösundiin.
 • lähtöennakkoilmoitus Helsingin satamasta lähteville:

Muun kuin julkaistun aikataulun mukaisessa linjaliikenteessä olevan aluksen on annettava alustava lähtöennakko kiinnityttyään.   Mikäli saapuessa annettu lähtöennakko tai linjaliikenteen julkaistun aikataulun mukainen lähtöaika muuttuu, on aluksen ilmoitettava siitä VTS:lle mahdollisimman hyvissä ajoin. Jos aluksen lähtö viivästyy ilmoitetusta ennakkoajasta, on aluksen ilmoitettava myös siitä viipymättä VTS:lle.

          VTS käyttää lähtöennakkotietoja väylänkäytön ennakkosuunnittelun lisäksi satamajäänmurron suunnitteluun. Lähtöennakkomenettely ei koske luotsia käyttäviä aluksia.

 • paikallisliikenteen alukset antavat liikenneilmoitukset ainoastaan huonon näkyvyyden vallitessa.


2.1   Toimintatavat Vuosaaren väylällä
Alusliikenteen järjestelemiseksi Vuosaaren satamasta lähteville aluksille on käytössä lähtölupamenettely. Lähtövalmiin aluksen antaessa lähtöilmoituksen, VTS myöntää tai epää lähtöluvan liikennetilanteen mukaan. Myönnetty lähtölupa on voimassa 15 minuuttia.  VTS ei anna lähtölupaa, jos väylällä on satamaan tuleva alus, joka on sivuuttanut Itätoukin, antanut 15 minuutin ilmoituksen Kuiva Hevoseen tai saapunut alueelle idästä toiselta sektorilta. Mikäli alus ei ole valmis lähtemään 15 minuutin kuluessa ja kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueelle on vuoroa odottamassa muuta liikennettä, menettää alus lähtövuoronsa. Tällöin aluksen on annettava uusi ilmoitus VTS:lle lähtöluvan saamiseksi. Lähtölupamenettely koskee myös aluksia, jotka siirtyvät satamassa laituripaikasta toiseen.

Aluksen ilmoittautuessa Itätoukilla, saapuessa sektori 1 alueelle idästä tai antaessaan ilmoituksen 15 minuuttia ennen Kuiva Hevosta, VTS kertoo kohdattavan liikenteen ja muun aluksen turvallisen kulun kannalta merkittävän tiedon. 

VTS-viranomainen suosittelee, että kovan tuulen (keskituuli 13 m/s tai enemmän) vallitessa alukset kohtaavat Vuosaaren väylällä ainoastaan Östra Rödhällenin eteläpuolella. VTS ei porrasta kohtaavaa liikennettä kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueen ulkopuolella vaan alukset sopivat turvallisesta kohtaamisesta toistensa kanssa. 

Tuuliolosuhteiden rajoittaessa väylän käyttöä alukset voivat joutua odottamaan pääsyä väylälle. Tällaisissa tilanteissa aluksella on mahdollisuus hidastaa vauhtiaan turvallisen kohtaamisen varmistamiseksi Östra Rödhällenin eteläpuolella. VTS huolehtii siitä, että alus ei menetä väylänkäyttövuoroaan hidastuksen seurauksena vaan huomioi liikennettä järjestellessään hidastaneen aluksen normaalin nopeuden mukaisen saapumisajan Itätoukille.   

2.2 Toimintatavat Helsingin länsisataman väylällä
VTS järjestelee länsisatamaan saapuvaa ja satamasta lähtevää liikennettä alusten ennalta ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti.
Helsingin länsisatamasta lähtevän aluksen on annettava lähtöilmoitus saadakseen VTS:ltä lähtöluvan. Lähtöilmoitus annetaan, kun alus on valmis lähtemään liikkeelle 5 minuutin sisällä lähtöilmoituksesta.  Kovan tuulen vallitessa (maksimituuli 15 m/s) alus ei saa lähtölupaa, jos kääntöpaikalla on tai sinne on saapumassa toinen alus, jonka pituus on yli 215m.
Satamaan matkalla oleville aluksille ilmoitetaan hyvissä ajoin järjestys, jossa ne pääsevät väylälle. Järjestys perustuu Helsingin satamalta saatuihin, sovittuihin kiinnitysaikoihin.                         

3  Kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet
Helsinki VTS:n sektori 1:llä on pysyvä kohtaamis- ja ohittamiskielto:
1. Särkänsalmessa latitudien 60º 08,8´ P 60º 09,1´ P välillä, 7,9 metrin väylällä.
2. Kustaanmiekassa latitudien 60º 08,1´ P 60º 08,6´ P välille, 9,6 metrin väylällä.
3. Vuosaaren väylän pohjoisosassa latitudien 60º 11,1’ P ja 60º 12,5’ P välillä, 11,0 metrin väylällä. Kielto ei koske kohtaamisia ja ohittamisia, joissa ainakin toisena osapuolena on hinaaja.
 

4  Nopeusrajoitukset
1. Latitudilta 60°06,0 P pohjoiseen Helsingin satamaan johtavilla väyläosuuksilla 30 km/h, itärajana Itäkari.
2. Helsingin Sataman satama-altaissa ja Klippanin ympärillä 10 km/h
3. Vuosaaren väylällä on välillä Östra Rödhällan – Krokholmshället 30 km/h.Välillä Krokholmshället – Vuosaaren satama sekä Vuosaaren satamassa 17 km/h.
4. Talvikaudella (1.11.–31.3.) Vuosaaren väylän välillä Krokholmshället – Vuosaaren satama on voimassa vuosittain jatkuva nopeusrajoitus 24 km/h.

5 Yhteystiedot
Suomenlahden meriliikennekeskus
Vilhonvuorenkatu 2-4
00500 Helsinki
Puh: 020 448 5391
Sähköposti: supervisors.hki@liikennevirasto.fi
VHF: Helsinki VTS, sektori 1 (Helsinki) ch.71
         Helsinki VTS, sektori 2 (Emäsalo, Porkkala) ch. 9

Sivu päivitetty 26.10.2017