Archipelago VTS Master's Guide

VTS-alue kattaa Saaristomeren alueen sisältäen kauppamerenkulun väylät rajoittuen idässä Fläckgrundiin, pohjoisessa Hylkkariin ja merellä VTS-alueen ulkorajoihin. VTS-alue kattaa myös Turun ja Naantalin Satamien hallinnolliset alueet

1 VTS-alue
VTS-alue kattaa Saaristomeren alueen sisältäen kauppamerenkulun väylät rajoittuen idässä Fläckgrundiin, pohjoisessa Hylkkariin ja merellä VTS-alueen ulkorajoihin. VTS-alue kattaa myös Turun ja Naantalin Satamien hallinnolliset alueet

Lataa tästä Archipelago VTS Master's Guide

VTS -alueen ulkorajat merellä:
1. Hylkkarin loistolta, 60°57,2' P, 021°09,5' I
    länteen pisteeseen 60º 57,2’ P, 020º 46,5 I, josta Rannön majakalle (60º 31,7’ P, 020º 11,9’ I)
2. 6 meripeninkulmaa Marhällanin loistosta (60º 01,9’ P, 19º 52,3’ I)
3. 6 meripeninkulmaa Nyhamn:n majakalta (59º 57,6’ P, 19º 57,3’ I)
4. 12 meripeninkulmaa Utön majakasta (59º 46,9’ P, 21º 22,1 ’I)
5. Idässä Fläckgrundin loistolta (59º 52,4’ P, 22º 50,2’ I)
pisteeseen 59º 55,0' P 022º 53,0' I, josta Förbyn satamaan (60º 06,5' P 022º 53,0' I)
VTS-keskuksista annettavat palvelut on kuvattu tarkemmin VTS- toiminnan yleiskuvausosiossa.

2 Liikenneilmoitukset
Archipelago VTS:n työskentelykanava on VHF 71.
Liikenneilmoitusten sisältö:

 • Aluksen nimi
 • Aluksen nimiIlmoittautumispaikan nimi
 • Määränpää
 • Suunniteltu reitti. Vaihtoehtoisen väylän käytöstä on tehtävä ilmoitus

Vaaditut ilmoitukset:

 •  saapumisilmoitus VTS -alueelle
 •  ilmoitus ennen ankkuroimistalähtöilmoitus ennen lähtöä ankkuripaikalta
 •  ilmoitus kiinnityttyä laituriinlähtöilmoitus ennen satamasta lähtöä. VTS:n myöntämä lähtölupa on voimassa 20 minuuttia, tänä aikana aluksen on lähdettävä liikkeelle. Jos aluksen lähtö viivästyy, on sen pyydettävä uusi lähtölupa. Poikkeuksena lähtö Aurajoesta.
 • ilmoitukset alueen ilmoittautumispisteissä:
  - 20 minuuttia ennen seuraavien pisteiden sivuuttamista:
 1. Knivskär
 2. Fagerholm
 3. Lövskär
 4. Smörgrund
 5. Kungsholm
 6. Kivikari
 7. Hylkkari *
 8. Ljungö, ilmoitetaan reittivalinta länteen päin kulkiessa
 9. Ledsund tai Ledskärin eteläpuoli, ilmoitetaan reittivalinta itään päin kulkiessa
 10. Fläckgrund **
 11. Järngrynnan
 12. Askgrund
 13. Marhällän tai Korsö, saavuttaessa VTS-alueelle

* Etelään matkalla olevan aluksen on tehtävä ilmoitus 20 minuuttia ennen Hylk-karin sivuutusta Archipelago VTS:lle kanavalla 71.
* Pohjoiseen matkalla olevan aluksen on tehtävä ilmoitus 20 minuuttia ennen Hylkkarin sivuutusta West Coast VTS:lle kanavalla 9.
**Länteen matkalla olevan aluksen on tehtävä ilmoitus 20 minuuttia ennen Fläckgrundin sivuutusta Archipelago VTS:lle kanavalla 71.
** Itään matkalla olevan aluksen on tehtävä ilmoitus 20 minuuttia ennen Fläck-grundin sivuutusta Hanko VTS:lle kanavalla 67.

 • Sekä sivuuttaessaan seuraavat pisteet:
  Orhisaari, ainoastaan länteen päin kulkiessa, ilmoitetaan reittivalinta
  Ykskari, ilmoitetaan reittivalinta etelään päin kulkiessa

Kauppamerenkulun väylälle saapuvan, siltä poistuvan tai väylän ylittävän aluksen on tehtävä ilmoitus 10 minuuttia ennen saapumista, poistumista tai ylitystä.

Kihdin majakan (60º04,6’ P 21º08,3’ I) itäpuolella, yhteysalukset ja saaristoliikenteen lautat joilla on toimiva ja käytössä oleva automaattinen tunnistusjärjestelmä (AIS), tekevät ilmoituksen ainoastaan näkyvyyden ollessa alle 1 mpk

Tarkemmat tiedot satama-alueilla annettavista palveluista ja vaadittavista ilmoituksista löytyy kohdasta 5.

3  Kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet
Archipelago VTS:n alueella on pysyvä kohtaamis -ja ohittamiskielto:
1. Lövskärissä longitudien 21º 43,3’ I ja 21º 45,2’ I välillä, 15,3 metrin väylällä.
2. Ledsundissa longitudien 20º09,7’ I ja 20º10,6’ I välillä, 7,0 metrin väylällä.

3. Ljungössä longitudien 20º40,7’ I ja 20º42,0’ I välillä, 8,2 metrin väylällä.
4. Hjulgrundissa longitudien 20º22,2’ I ja 20º23,2’ I välillä, 7,0m väylällä.
5. Rönngrundissa latitudien 60º17,3’ P ja 60º 16,3’ P välillä 10 metrin väylällä
6. Porokari - Saaronniemi latitudien 60º 24,4' P ja 60º 25,3' P välillä 15,3 metrin väylällä.
         - Kiellot 1 - 6 eivät koske kohtaamisia ja ohittamisia, joissa ainakin toisena osapuolena on hinaaja tai sellaiseen kooltaan rinnastettava alus.
7. Kuuvan loisto (60º24,4’ P 22º07,5’ I) – Jänissaaren loisto (60º25,3’P 22º10,9’ I)
         - Kielto ei koske pieniä yhteysaluksia, vesibusseja, charteraluksia, poliisi-, tulli- ja paloveneitä, väylä- ja öljyntorjunta-aluksia, kalastusaluksia ja satamahinaajia kohtaamasta keskenään. Kookkaampien laivojen kulkua ei kuitenkaan saa estää.

8. Jänissaaren loisto – Turun Satama
         - Kielto ei koske sen kokoisia lastialuksia, jotka pystyvät turvallisesti kohtaamaan toisensa. Lisäksi edellytetään että lastialukset ovat sopineet asiasta   keskenään ja kumpikin alus suostuu kohtaamiseen.

9. Pansion väylä, väylänosa Turun satama-alueen läntiseltä rajalta Pansion öljy- ja lauttasatamaan,
         - Suuret säiliöalukset eivät saa kohdata toisiaan.

10. Turun satama-alueella lisäksi
          - Laten väylä, kaikkien alusten kohtaaminen kielletty
          - Pernon telakkaväylä, kaikkien alusten kohtaaminen kielletty

4 Nopeusrajoitukset
1. Smörgrund – Keitsor 28 km/h
2. Keitsor-Lilla Björnholm 32 km/h
3. Korppoon lautan läheisyydessä (Retais al. – Holstasnäs) 16 km/h
4. Stormälö – Haverö 28 km/h
5. Rajakari – Ajonpää 22 km/h
6. Rajakari – Kuuva 26 km/h
7. Kuuva – Poiju T18A 16 km/h
8. Poiju T18A – Turku 11km/h

9. Svartholm – Hallonholm 22 km/h
10. Tallholm – Hallonholm 22 km/h

5 Satama-alueet
    5.1 Naantali
Satamavalvonnan yhteystiedot:
puhelin +358 44 733 4550
sähköposti portcontrol@naantali.fi

VHF-kanava 11
Sataman alueella aluksen on päivystettävä VHF-kanavaa 11.
Alusten on ohittaessaan Neste Oilin öljysataman pidettävä turvaetäisyys satamaan (merkitty karttaan). Rajan tilapäinen ylitys on sallittua turvallisuussyistä Archipelago VTS:n luvalla tai suosituksesta. Alusten on kuitenkin aina ilmoitettava ylityksestä VTS:lle.
Liikennöidessään aikataulunsa mukaisesti on säännöllisessä linjaliikenteessä olevalla aluksella etuajo-oikeus.

Ankkurointi Ajonpään ankkurialueelle:

 • Ankkurialueella saa olla vain yksi alus kerrallaan
 • Ankkurointi tapahtuu Archipelago VTS:n luvalla
 • Ankkurointialue on pääsääntöisesti tarkoitettu lyhytaikaiseen, enintään 12 tunnin ankkurointiin. 12 tunnin ylitykseen on pyydettävä uudestaan lupa Archipelago VTS:ltä.
 • Alusten on pyydettävä lähtölupa ankkuripaikalta 20 minuuttia ennen ankkurin nostamista
 • Ankkurissa olevan aluksen on varmistettava, ettei alus missään olosuhteissa ajaudu väyläalueelle
 • Tuulen nopeus ankkuripaikkaa käytettäessä saa olla enintään 15 m/s

Alueella on noudatettava Naantalin kaupungin satamajärjestystä ja sataman ohjeistusta.
Aluspalvelut tilataan Naantalin Satamalta.

5.2 Turku
Sataman yhteystiedot:
puhelin +358 2 2674 122
sähköposti portcontrol@turku.fi
VHF-kanava 12 (ei päivystystä, kuunnellaan irrotuksessa ja kiinnityksessä)

Alusten on ilmoittauduttava Turun Satamalle kahta tuntia ennen saapumistaan satamaan.
Liikennöidessään aikataulunsa mukaisesti on säännöllisessä linjaliikenteessä olevalla aluksella etuajo-oikeus.
Yli 24 metriä pitkät Aurajoesta lähtevät alukset tekevät lähtöilmoituksen Archipelago VTS:lle kanavalla 71. Muu radioliikenne satama-alueella hoidetaan ensisijaisesti kanavalla 12.
Satama-alueella ankkurin käyttöön, laituripaikan vaihtamiseen ja laiturissa kääntymiseen on pyydettävä lupa Turun Satamalta.
Alueella on noudatettava Turun kaupungin satamajärjestystä ja sataman ohjeistusta.
Aluspalvelut tilataan Turun Satamalta.

6 Yhteystiedot

Archipelago VTS
Länsi-Suomen meriliikennekeskus
Juhana Herttuan Puistokatu 21
20101 Turku
Puh:                  020 448 6521
Sähköposti:    
archipelago.vts@liikennevirasto.fi
VHF: ch.71

Turun Satama
Juhana Herttuan Puistokatu 21, 20100 Turku
Puh.                     02 2674 122
Sähköposti:portcontrol@turku.fi
VHF ch.12

Naantalin Satama
Satamatie 13
21100 Naantali
Puh.02 437 5515
Sähköposti:portcontrol@naantali.fi
VHF ch.11

Sivu päivitetty 19.12.2017