Merenkulun tuet

Liikennevirasto

Leena Rouhiainen

Helena Vanhatalo

  • merenkuluntuet@liikennevirasto.fi

Kuukausitukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on
3 viikkoa ja puolivuotishakemusten
2 kuukautta. Käsittelyaikaan vaikuttavat mm. hakemuksen saapumisajankohta ja lisäselvitystarpeet.

Tukipäätöksestä laskutetaan 350 €, päätöksestä kauppa-alusluetteloon merkitsemiseksi 170 €,
päätös kauppa-alusluettelosta poistamisesta on maksuton (LVM:n asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista (653/2017, voimassa 1.10.2017 - 31.12.2018).

Kauppamerenkulun tuet

Liikennevirasto myöntää valtion talousarvioon vuosittain varatuista määrärahoista tukea meriliikenteessä Suomen lipun alla purjehtivien alusten miehistökustannusten kilpailukyvyn parantamiseksi. Lastialuksen tai matkustaja-aluksen, jolle tukea haetaan, tulee olla merkitty kauppa-alusluetteloon, jota Liikennevirasto ylläpitää.

Kauppa-alustukien ja kauppa-alusluetteloon liittyvien tehtävien käsittely siirtyy Liikenne- ja viestintävirastoon (Traficom) 1.1.2019.

Laki Liikenne- ja viestintävirastosta 935/2018

 

Kauppa-alusluetteloon merkitsemisen edellytyksistä sekä tuesta ja sen saamisen edellytyksistä säädetään laissa meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta (1277/2007).

Hakemus kauppa-alusluetteloon merkitsemiseksi (docx), päivitetty 14.5.2018

Hakemus kauppa-alusluetteloon merkitsemiseksi (pdf), päivitetty 14.5.2018

Kauppa-alustuen hakeminen

Hakemuksen täyttöohje (pdf) Päivitetty 3.7.2018

Sähköisen asioinnin ohje (pdf) Päivitetty 2.7.2018, huom. uusi osoite extranet-kirjautumisen jälkeen: https://asianhallinta.liikennevirasto.fi/group/asiointi/etusivu

Tukena palautetaan työnantajan osuudet:

  • yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisten ennakonpidätyksen alaisesta merityötulosta maksetut (matkustaja-aluksilla eu-/eta-kansalaisten) ennakonpidätys, MEL-maksu ja työajan tapaturmavakuutusmaksu,
  • rajoitetusti verovelvollisten lähdeveron alaisesta merityötulosta maksetut lähdevero ja työnantajan sairausvakuutusmaksu (ent. sotu). Huom! Vakuutetun sairausvakuutusmaksu EI oikeuta tukeen.

 

Vuonna 2017 yksittäisenä tukena yli 500 000 € saaneet alukset (suluissa varustamo):

Finlandia (Rederi Ab Eckerö)

Baltic Princess, Silja Serenade (Tallink Silja Oy)

Amorella, Gabriella, Mariella, Rosella, Viking Grace (Viking Line Abp).

Sidan på svenska

 

Sivu päivitetty 29.11.2018