Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan rataverkolle pääsyn edellytykset, valtion rataverkko, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet tulevana aikataulukautena.

  Verkkoselostus 2018
(päivitetty 20.12.2017)
Verkkoselostus 2019
 
 
  Karttapalvelu VS 2018 Karttapalvelu VS 2019  
  Karttakäyttöliittymän käyttöohje Karttakäyttöliittymän käyttöohje  
       

 

Karttapalvelusta voi tarkastella rataverkon erilaisia ominaisuustietoja, kuten esimerkiksi sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja Eraan toimitettaviin RINF-tietoihin. Karttapalvelun selitteet on julkaistu suomeksi englanniksi ja ruotsiksi.

 

Haussa tulee kirjoittaa kolme ensimmäistä kirjainta esim. Tur niin haku etsii liikennepaikkoja.

Verkkoselostus 2018 päivitykset

Päivitetty
 
 
20.12. Kuva 1.     Liikenneviraston organisaatiokaavio
 

2.5 Erityiskuljetukset

  2.8 Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavan henkilöstön kelpoisuus
  3.3.3.4 Viestintään liittyvät järjestelmät
  3.4.3.1 Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset
  3.6 Henkilöliikenteen asemat
  4.3.1 Ratakapasiteetin hakeminen aikataulukautta varten
  4.4.4 Ratapihakapasiteetin jakaminen
  4.5 Ratakapasiteetin käyttäminen kunnossapitoon ja ratatöihin
 
  5.2.3 Lisä- ja oheispalvelut sekä Liikenneviraston valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tarjoamat muut lisäpalvelut
  6.6 Ratamaksun periminen
  Liite 2
  Liite 9, 11 ja 12 yhdistetty
  Liite 10 RAdan kunnosta johtuvat nopeusrajoitukset
  Liite 11 Ratatyöt
  Liite 13 Nopeuden riippuvuus liikkuvasta kalustosta
  Liite 14 matkustajainfo poistettu
  Liite 17 turvallisuusasiat
  Liite 18 Raili-verkon käytöstä luopuminen ja VIRVE-verkon käyttöönotto junaliikenteessä
  Liite 19 Sähkön siirtopalvelu
  Liite 20 Kuvaus valtion rataverkon liikennepaikkojen ratapihojen raiteistojen käytöstä
   
29.9.

Muutosajankohdat päivitetetty kohtaan 4.3.1

22.6.

Palveluita lisätty karttapalveluun

  Liite 3
  Liite 13
   
17.3. uusi verkkomuotoinen julkaisu verkkoselostuksesta
  1.4.3 Muutoksenhakumenettely
  2.5 Erikoiskuljetukset
  4.7 erityiskuljetukset ja vaaralliset aineet
  5. palvelut ryhmitelty uudelleen
   
28.2. Liite 13
   

 

Rautateiden verkkoselostus 2017 (päivitetty 21.6.2017)

 

Verkkoselostus 2017 päivitykset

Päivitetty  
21.6.2017 2.8. Turon linkkipäivitys
  4.8. Ovron linkkipäivitys
  Liite 2
  Liite 3
  Liite 10
  Liite 11
  Liite 16
  Liite 18
   
   
   

 

Päivitetty  
9.12.2016 1.2 Tarkoitus
9.12.2016 1.4.2 Sitovuus
9.12.2016 1.8. Yhteystiedot
9.12.2016 1.9. Rataverkon haltijoiden välinen yhteistyö
9.12.2016 2.7. Rautateiden liikkuva kalusto
9.12.2016 Kuva 3
9.12.2016 Kuva 4
9.12.2016 3.3.2.5 Muut järjestelmät
9.12.2016 3.4.4. Tunneleista johtuvat rajoitukset
9.12.2016 4.8.4 Epätodennäköiset tilanteet
9.12.2016 4.8.5. Toisen osapuolen kaluston siirtäminen
9.12.2016

Liite 2

9.12.2016 Liite 4
9.12.2016 Liite 6
9.12.2016 Liite 7
9.12.2016 Liite 8
9.12.2016 Liite 10
9.12.2016 Liite 16
   
   
   
   
   
   
   Rautateiden verkkoselostus 2016 (päivitetty 28.6.2016)

Päivämäärä Päivitetty
28.6. 1.4.3 Muutoksenhakumenettely
28.6. Kuva 1
28.6. 2.8 Liikenneturvallisuustehtävisä hoitavan henkilöstön kelpoisuus
28.6. 3.2 Rataverkon laajuus
28.6. 3.3.3 Liikenteenohjauksen ja viestinnän järjestelmät
28.6. 3.4.1 Erikoistunut ratakapasiteetti
28.6. 3.4.4. Tunneleista johtuvat rajoitukset
28.6. 4.1 Johdanto
28.6. 4.4.3 Ylikuormitettu rautatiereitti ja sitä koskevat etusijajärjestykset
28.6. 4.7. Erikoiskuljetukset ja vaaralliset aineet
28.6. 4.8.2. Toimintaohjeet
28.6. 5.1. Johdanto
28.6. 6.2 Ratamaksujärjestelmä
28.6. 6.3. Ratamaksun suuruus
28.6. 6.6. Ratamaksun periminen
28.6. Liite 2
28.6. Liite 4
28.6. Liite 7
28.6. Liite 8
28.6. Liite 10
28.6. Liite 16
Sivu päivitetty 21.12.2017