Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan rataverkolle pääsyn edellytykset, valtion rataverkko, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus luonnos 2019

Verkkoselostukseen tehdyt sisältömuutokset on merkitty pääosin lausuntoversion pdf-versiossa keltaisella värillä . Varsinainen verkkoselostus julkaistaan erillisenä verkkosivustona.  Myös rataverkon ominaisuus-tietoja julkaistaan omana erillisenä verkkopalveluna.  Pyydämme teiltä kommentteja myös verkkojulkaisun ja karttapalvelun käytettävyydestä.

Verkkoselostus 2019 -luonnosversio:

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lv_2017-02_rautateiden_verkkoselostus_2019_lv_web.pdf

 

Karttapalvelun luonnosversio:

https://extranet.liikennevirasto.fi/webgis-sovellukset/karttapalvelu/index.html?locale=fi&config=verkkoselostus_2019

 

 

Verkkoselostus 2018

Verkkoselostuksen 2018  rataverkon tietoja karttapalveluna

Verkkoselostus 2018 päivitykset

Päivitetty
 
 
29.9.

Muutosajankohdat päivitetetty kohtaan 4.3.1

22.6.

Palveluita lisätty karttapalveluun

  Liite 3
  Liite 13
   
17.3. uusi verkkomuotoinen julkaisu verkkoselostuksesta
  1.4.3 Muutoksenhakumenettely
  2.5 Erikoiskuljetukset
  4.7 erityiskuljetukset ja vaaralliset aineet
  5. palvelut ryhmitelty uudelleen
   
28.2. Liite 13
   

Liikennevirasto on julkaissut  ensimmäisen kehitysversion karttakäyttöliittymästä rataverkon tietoihin. Palvelusta voi tarkastella rataverkon erilaisia ominaisuustietoja, kuten esimerkiksi sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja Eraan toimitettaviin RINF-tietoihin. Karttapalvelun selitteet on julkaistu suomeksi englanniksi ja ruotsiksi.

Verkkoselostuksen 2018  rataverkon tietoja karttapalveluna

Haussa tulee kirjoittaa kolme ensimmäistä kirjainta esim. Tur niin haku etsii liikennepaikkoja.

Rautateiden verkkoselostus 2017 (päivitetty 21.6.2017)

 

Verkkoselostus 2017 päivitykset

Päivitetty  
21.6.2017 2.8. Turon linkkipäivitys
  4.8. Ovron linkkipäivitys
  Liite 2
  Liite 3
  Liite 10
  Liite 11
  Liite 16
  Liite 18
   
   
   

 

Päivitetty  
9.12.2016 1.2 Tarkoitus
9.12.2016 1.4.2 Sitovuus
9.12.2016 1.8. Yhteystiedot
9.12.2016 1.9. Rataverkon haltijoiden välinen yhteistyö
9.12.2016 2.7. Rautateiden liikkuva kalusto
9.12.2016 Kuva 3
9.12.2016 Kuva 4
9.12.2016 3.3.2.5 Muut järjestelmät
9.12.2016 3.4.4. Tunneleista johtuvat rajoitukset
9.12.2016 4.8.4 Epätodennäköiset tilanteet
9.12.2016 4.8.5. Toisen osapuolen kaluston siirtäminen
9.12.2016

Liite 2

9.12.2016 Liite 4
9.12.2016 Liite 6
9.12.2016 Liite 7
9.12.2016 Liite 8
9.12.2016 Liite 10
9.12.2016 Liite 16
   
   
   
   
   
   
   Rautateiden verkkoselostus 2016 (päivitetty 28.6.2016)

Päivämäärä Päivitetty
28.6. 1.4.3 Muutoksenhakumenettely
28.6. Kuva 1
28.6. 2.8 Liikenneturvallisuustehtävisä hoitavan henkilöstön kelpoisuus
28.6. 3.2 Rataverkon laajuus
28.6. 3.3.3 Liikenteenohjauksen ja viestinnän järjestelmät
28.6. 3.4.1 Erikoistunut ratakapasiteetti
28.6. 3.4.4. Tunneleista johtuvat rajoitukset
28.6. 4.1 Johdanto
28.6. 4.4.3 Ylikuormitettu rautatiereitti ja sitä koskevat etusijajärjestykset
28.6. 4.7. Erikoiskuljetukset ja vaaralliset aineet
28.6. 4.8.2. Toimintaohjeet
28.6. 5.1. Johdanto
28.6. 6.2 Ratamaksujärjestelmä
28.6. 6.3. Ratamaksun suuruus
28.6. 6.6. Ratamaksun periminen
28.6. Liite 2
28.6. Liite 4
28.6. Liite 7
28.6. Liite 8
28.6. Liite 10
28.6. Liite 16
Sivu päivitetty 17.10.2017