Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan rataverkolle pääsyn edellytykset, valtion rataverkko, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet tulevana aikataulukautena. Liikennevirasto järjestää verkkoselostuksen 2020 laatimista koskevan tiedotustilaisuuden 29.8. klo 12.00 alkaen Pasilan virastotalossa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen laura.aitolehti@liikennevirasto.fi

 

 

Verkkoselostus 2018
(päivitetty 20.12.2017)
Verkkoselostus 2019
(päivitetty 13.6.2018)
 
  Karttakäyttöliittymä VS 2018 Karttakäyttöliittymä VS 2019  
  Karttakäyttöliittymän käyttöohje Karttakäyttöliittymän käyttöohje  
       

  

Karttapalvelusta voi tarkastella rataverkon erilaisia ominaisuustietoja, kuten esimerkiksi sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja Eraan toimitettaviin RINF-tietoihin. Karttapalvelun selitteet on julkaistu suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Haussa tulee kirjoittaa kolme ensimmäistä kirjainta esim. Tur niin haku etsii liikennepaikkoja.

Verkkoselostus 2018 päivitys

21.6.2018

Luku 1.8

Lisätty kuva Liikenneviraston organisaatiosta.

Luku 1.9

Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 1.11

Verkkoversiossa aiemmin luku 1.10. Lisätty termit NAP, RAILI, RAPLI ja ROTI. Korjattu VIRVE-määritelmää. Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 2.2

Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 2.3

Linkkejä lisätietoihin ja viittauksia liitteisiin päivitetty. Täydennyksiä ratapihasopimukseen, kunnossapitoyrityksen rataverkon käyttösopimukseen ja sopimukseen kaluston säilyttämisestä.

Luvut 2.4–2.7

Linkkejä lisätietoihin ja viittauksia liitteisiin päivitetty.

Luku 2.8

Korvattu henkilöstön kelpoisuutta käsittelevät maininnat 1.7.2018 voimaan tulevan liikennepalvelulain mukaisiksi.

Luku 3.3

Linkkejä lisätietoihin ja viittauksia liitteisiin päivitetty.

Luku 3.3.3.2

Lisätty tiedot ratatiedon Extranet-sivuista.

Luku 3.4.3

Korjattu luvun numerointi ja lisätty ohjeita vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten kaluston tilapäisestä säilytyksestä sekä VAK-ratapihojen pelastussuunnitelmista.

Luku 3.8

Lisätty maininnat siitä, että Liikennevirasto ei tarjoa huolto- ja kunnossapidon palveluista, tankkauspalveluista eikä polttoainetta.

Luku 4.2

Poistettu epäselviä ohjeita mahdollisuudesta ilmoittaa vaihtotyölln tai järjestelytyön kapasiteettitarpeista. Lisätty mainintoja JETI-järjestelmästä.

Luku 5.2.2

Käyttöoikeussopimuksen rooli on tarkennettu. Linkkejä lisätietoihin on päivitetty. Seisontaraiteista mainitaan täydennetty liite 2 sekä lisätty kuvausta seisottamisluvan jatkamisen toimintatavoista. Ilmalan ratapihan huoltolaitteiden käytön kuvausta on korjattu ja asiasta on lisätty liite 23.

Luku 5.2.3

Poistettu maininta siitä, että vaihtotyöhön kuuluvasta liikennöinnistä ei peritä ratamaksua. Lisätty maininta siitä, että lastausurakoitsijan pitää hankkia omiin tarpeisiinsa oma sähköliittymä raakapuuterminaaleissa. Lisätty lisätieto Ratateknisen oppimiskeskuksen tilojen vuokraamisesta.

Luku 5.3

Päivitetty listaus rautatieliikenteen harjoittajalle tarjottavista palveluista ratalain mukaiseksi. Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

 

 

 

 

Liite 2

Lisätty 2 saraketta, seisontaraiteiden pituus ja määrä liikennepaikoittain.

Liite 6

Korjattu alaviitteessä oleva viittaus liitteeseen 9.

225–250 kN tavarajunien nopeudeksi korjattu 100 km/h rataosalla Seinäjoki–Oulu km 752,0–Oulu asema.

Liitteet 7 ja 8

Korjattu termit ”karttakäyttöliittymä”.

Liite 9

Muutoksia rajoituksissa rataosilla Lappeenranta–Imatra, Siilinjärvi–Viinijärvi ja Kerava–Sköldvik.

Liite 12

Maininta käyttösopimuksesta.

Liite 16

Avattu termi sn ”suurin nopeus”.

Liite 18

Päivitetty Venäläisen standardin mukaisten vaunujen kuljettaminen

Liite 20

Lisätty ohjeita seisontaraiteiden käytöstä.

Liite 24

Uusi liite Liikenneviraston omistamista matkustaja-asemista.

Liite 25

Uusi liite Muiden tahojen omistamista matkustaja-asemista.

Liite 26

Uusi liite Ilmalan huoltopalveluista.

 

Verkkoselostus 2019 päivitykset

Päivitykset 13.6.2018

Esipuhe

Lisätty maininta liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisestä, mikä aiheuttaa muutoksia verkkoselostukseen syksyn 2018 kuluessa

Luku 1.1

Lisätty maininta tulevasta raideliikennelaista, joka vaikuttaa verkkoselostuksen sisältöön.

Luku 1.4

Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 1.5

Linkki lisätietoihin päivitetty.

Luku 1.6

Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 1.7

Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 1.8

Lisätty uusi kuva Liikenneviraston organisaatiosta.

Luku 1.9

Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 1.10

Luku lisätty verkkoversioon, josta se puuttui. OSS-yhteyshenkilöiden linkki korjattu.

Luku 1.11

Verkkoversiossa aiemmin luku 1.10. Lisätty termit NAP, RAILI, RAPLI ja ROTI. Korjattu VIRVE-määritelmää. Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 2.2

Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 2.3

Linkkejä lisätietoihin ja viittauksia liitteisiin päivitetty. Täydennyksiä ratapihasopimukseen, kunnossapitoyrityksen rataverkon käyttösopimukseen ja sopimukseen kaluston säilyttämisestä.

Luvut 2.4–2.7

Linkkejä lisätietoihin ja viittauksia liitteisiin päivitetty.

Luku 2.8

Korvattu henkilöstön kelpoisuutta käsittelevät maininnat 1.7.2018 voimaan tulevan liikennepalvelulain mukaisiksi. Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 3.2

Korjattu 4-raiteisen osuuden Ainola–Purola alkupiste.

Luku 3.3

Linkkejä lisätietoihin ja viittauksia liitteisiin päivitetty.

Luku 3.3.2.6

Lisätty vaatimukset uuden sähkövetokaluston energiamittareista.

Luku 3.3.3.2

Lisätty tiedot ratatiedon Extranet-sivuista.

Luku 3.3.3.3

Täsmennetty liikenteenohjauksen järjestelmien eroja automatisoidun liikenteenohjauksen junakulkuteillä ja muilla raiteilla.

Luku 3.3.3.4

Lisätty kohta ENNE-järjestelmästä.

Luku 3.4.3

Korjattu luvun numerointi ja lisätty ohjeita vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten kaluston tilapäisestä säilytyksestä sekä VAK-ratapihojen pelastussuunnitelmista.

Luku 3.5

Täydennetty viittaukset liitteisiin ja JETIin. Lisätty maininta Liikenneviraston suunnitelmasta selvittää riskit kunnosta johtuviin käytettävyysrajoituksiin.

Luku 3.8

Lisätty maininnat siitä, että Liikennevirasto ei tarjoa huolto- ja kunnossapidon palveluista, tankkauspalveluista eikä polttoainetta.

Luku 4.2

Poistettu epäselviä ohjeita mahdollisuudesta ilmoittaa vaihtotyölln tai järjestelytyön kapasiteettitarpeista. Lisätty mainintoja JETI-järjestelmästä.

Luku 4.3

Päivitetty aikataulukauden 2019 ratakapasiteetin hakemisen päivämäärät. Linkki lisätietoihin päivitetty.

Luku 4.4

Linkki lisätietoihin ja viittaus liitteeseen päivitetty.

Luku 4.5.1

Tarkennettu terminologiaa.

Luku 4.5.2

Tarkennettu toimintatapojen kuvausta liikennöintiin vaikuttavien ratatöiden ilmoittamisesta. Linkkejä lisätietoihin ja viittauksia liitteisiin päivitetty.

Luvut 4.7–4.8

Linkkejä lisätietoihin ja viittauksia liitteisiin päivitetty.

Luku 5.1

Lisätty tieto ratapihojen palvelutietojen kartoituksesta ja sen aikataulusta.

Luku 5.2.1

Lisätty tieto rataverolain valmisteilla olevasta muutoksesta. Liikenteenohjauspalveluiden kuvausta on täydennetty.

Luku 5.2.2

Käyttöoikeussopimuksen rooli on tarkennettu. Linkkejä lisätietoihin on päivitetty. Seisontaraiteista mainitaan täydennetty liite 2 sekä lisätty kuvausta seisottamisluvan jatkamisen toimintatavoista. Ilmalan ratapihan huoltolaitteiden käytön kuvausta on korjattu ja asiasta on lisätty liite 23.

Luku 5.2.3

Poistettu maininta siitä, että vaihtotyöhön kuuluvasta liikennöinnistä ei peritä ratamaksua. Lisätty maininta siitä, että lastausurakoitsijan pitää hankkia omiin tarpeisiinsa oma sähköliittymä raakapuuterminaaleissa. Lisätty lisätieto Ratateknisen oppimiskeskuksen tilojen vuokraamisesta.

Luku 5.3

Päivitetty listaus rautatieliikenteen harjoittajalle tarjottavista palveluista ratalain mukaiseksi. Linkkejä lisätietoihin päivitetty.

Luku 6.1

Lisätty maininta, että ratamaksua peritään 1.1.2019 alkaen myös vaihtotyöliikenteestä. Rataveron valmisteilla olevasta muutoksesta kerrotaan myös täällä.

Luku 6.2 – 6.3

Linkkejä lisätietoihin korjattu.

Liite 2

Lisätty 2 saraketta, seisontaraiteiden pituus ja määrä liikennepaikoittain.

Liite 6

Korjattu alaviitteessä oleva viittaus liitteeseen 9.

225–250 kN tavarajunien nopeudeksi korjattu 100 km/h rataosalla Seinäjoki–Oulu km 752,0–Oulu asema.

Liitteet 7 ja 8

Korjattu termit ”karttakäyttöliittymä”.

Liite 9

Muutoksia rajoituksissa rataosilla Lappeenranta–Imatra, Siilinjärvi–Viinijärvi ja Kerava–Sköldvik.

Liite 11

Muutoksia ratatöiden aiheuttamissa liikennekatkoissa Riihimäki, Helsinki–Turku, Piikkiö, Turku–Uusikaupunki, Lappeenranta–Imatra, Imatra–Joensuu, Pieksämäki–Kuopio, Iisalmi–Siilinjärvi, Turku–Toijala, Oulu–Laurila sekä useita vaihteita.

Liite 12

Maininta käyttösopimuksesta.

Liite 16

Avattu termi sn ”suurin nopeus”.

Liite 17

Siirretty liitteeksi 19. Korjattu termin liikennöitsijä rautatieliikenteen harjoittajaksi.

Liite 18

Siirretty liitteeksi 17.

Liite 19

Siirretty liitteeksi 18.

Liite 20

Lisätty ohjeita seisontaraiteiden käytöstä.

Liite 21

Uusi liite Liikenneviraston omistamista matkustaja-asemista.

Liite 22

Uusi liite Muiden tahojen omistamista matkustaja-asemista.

Liite 23

Uusi liite Ilmalan huoltopalveluista.

 

 

 

Verkkoselostus 2018 päivitykset

Päivitetty
 
 
20.12. Kuva 1.     Liikenneviraston organisaatiokaavio
 

2.5 Erityiskuljetukset

  2.8 Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavan henkilöstön kelpoisuus
  3.3.3.4 Viestintään liittyvät järjestelmät
  3.4.3.1 Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset
  3.6 Henkilöliikenteen asemat
  4.3.1 Ratakapasiteetin hakeminen aikataulukautta varten
  4.4.4 Ratapihakapasiteetin jakaminen
  4.5 Ratakapasiteetin käyttäminen kunnossapitoon ja ratatöihin
 
  5.2.3 Lisä- ja oheispalvelut sekä Liikenneviraston valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tarjoamat muut lisäpalvelut
  6.6 Ratamaksun periminen
  Liite 2
  Liite 9, 11 ja 12 yhdistetty
  Liite 10 RAdan kunnosta johtuvat nopeusrajoitukset
  Liite 11 Ratatyöt
  Liite 13 Nopeuden riippuvuus liikkuvasta kalustosta
  Liite 14 matkustajainfo poistettu
  Liite 17 turvallisuusasiat
  Liite 18 Raili-verkon käytöstä luopuminen ja VIRVE-verkon käyttöönotto junaliikenteessä
  Liite 19 Sähkön siirtopalvelu
  Liite 20 Kuvaus valtion rataverkon liikennepaikkojen ratapihojen raiteistojen käytöstä
   
29.9.

Muutosajankohdat päivitetetty kohtaan 4.3.1

22.6.

Palveluita lisätty karttapalveluun

  Liite 3
  Liite 13
   
17.3. uusi verkkomuotoinen julkaisu verkkoselostuksesta
  1.4.3 Muutoksenhakumenettely
  2.5 Erikoiskuljetukset
  4.7 erityiskuljetukset ja vaaralliset aineet
  5. palvelut ryhmitelty uudelleen
   
28.2. Liite 13
   

 

Rautateiden verkkoselostus 2017 (päivitetty 21.6.2017)

 

Verkkoselostus 2017 päivitykset

Päivitetty  
21.6.2017 2.8. Turon linkkipäivitys
  4.8. Ovron linkkipäivitys
  Liite 2
  Liite 3
  Liite 10
  Liite 11
  Liite 16
  Liite 18
   
   
   

 

Päivitetty  
9.12.2016 1.2 Tarkoitus
9.12.2016 1.4.2 Sitovuus
9.12.2016 1.8. Yhteystiedot
9.12.2016 1.9. Rataverkon haltijoiden välinen yhteistyö
9.12.2016 2.7. Rautateiden liikkuva kalusto
9.12.2016 Kuva 3
9.12.2016 Kuva 4
9.12.2016 3.3.2.5 Muut järjestelmät
9.12.2016 3.4.4. Tunneleista johtuvat rajoitukset
9.12.2016 4.8.4 Epätodennäköiset tilanteet
9.12.2016 4.8.5. Toisen osapuolen kaluston siirtäminen
9.12.2016

Liite 2

9.12.2016 Liite 4
9.12.2016 Liite 6
9.12.2016 Liite 7
9.12.2016 Liite 8
9.12.2016 Liite 10
9.12.2016 Liite 16
   
   
   
   
   
   
   Rautateiden verkkoselostus 2016 (päivitetty 28.6.2016)

Päivämäärä Päivitetty
28.6. 1.4.3 Muutoksenhakumenettely
28.6. Kuva 1
28.6. 2.8 Liikenneturvallisuustehtävisä hoitavan henkilöstön kelpoisuus
28.6. 3.2 Rataverkon laajuus
28.6. 3.3.3 Liikenteenohjauksen ja viestinnän järjestelmät
28.6. 3.4.1 Erikoistunut ratakapasiteetti
28.6. 3.4.4. Tunneleista johtuvat rajoitukset
28.6. 4.1 Johdanto
28.6. 4.4.3 Ylikuormitettu rautatiereitti ja sitä koskevat etusijajärjestykset
28.6. 4.7. Erikoiskuljetukset ja vaaralliset aineet
28.6. 4.8.2. Toimintaohjeet
28.6. 5.1. Johdanto
28.6. 6.2 Ratamaksujärjestelmä
28.6. 6.3. Ratamaksun suuruus
28.6. 6.6. Ratamaksun periminen
28.6. Liite 2
28.6. Liite 4
28.6. Liite 7
28.6. Liite 8
28.6. Liite 10
28.6. Liite 16
Sivu päivitetty 21.09.2018