Usein kysyttyä (RAILI-verkko)

1. Liittymän PIN1-koodi

Operaattorin toimittamien RAILI-liittymien PIN1-koodi on aina 1234 (PIN1-koodi on sama kaikissa RAILI-liittymissä.

HUOM! Käyttäjä voi itse vaihtaa PIN-koodin toiseksi. Operaattori ei näe vaihdettua koodia, eikä sitä voi vaihtaa tietämättä voimassaolevaa koodia.

2. Lukkiutunut PIN1-koodi

Mikäli käyttäjä antaa PIN1-koodin väärin kolme (3) kertaa, puhelin kysyy PUK1-koodia. PUK1-koodin käyttäjä saa soittamalla RAILI-help deskiin, p. 0293 008710.

Mikäli käyttäjä antaa PUK1-koodin väärin kymmenen (10) kertaa, liittymä lukkiutuu ja ongelman korjaaminen vaatii uuden SIM-kortin toimituksen. Asiasta on oltava yhteydessä yhtiönsä yhdyshenkilöön, häneltä saa käyttöön uuden SIM-kortin.

3. Kirjautuminen ei onnistu

Mikäli käyttäjä ei pääse kirjautumaan haluttuun työtehtävään, tulee kokeilla uudelleenkirjautumista. Mikäli kirjautuminen ei vieläkään onnistu, tulee käyttäjän tehdä asiasta vikailmoitus RAILI-help deskiin, p. 0293 008710.

Huomioi  myös kohta 4.

4. Toimintonumero on käytössä

Mikäli käyttäjän haluama toimintonumero on jo käytössä jollakin toisella käyttäjällä, tulee käyttäjän olla yhteydessä alueen liikenteenohjauskeskukseen. Liikenteenohjaaja purkaa kirjautumisen.

5. Puhelut eivät tule perille

Mikäli puhelut eivät tule perille, ole yhteydessä RAILI-help deskiin, p. 0293 008710.

Mikäli kyseessä on mahdollinen verkon kuuluvuusongelma, puhelimessa ei ole kenttää lainkaan tai kentän voimakkuus on niin olematon, että se vaikuttaa puheluihin, RAILI-help desk kirjaa verkon kuuluvuutta koskevan vikailmoituksen saatuaan viasta ilmoituksen.

6. Viiveetön ryhmäpuhelu ei pysy päällä

Mikäli vaihtotöissä tai jarrujen tarkastuksessa käytetty viiveetön ryhmäpuhelu ei pysy päällä, katkaise puhelu hallitusti. Ks. kohta 11.

Jos tämä ei korjaa tilannetta, ole yhteydessä RAILI-help deskiin, p. 0293 008710.

7. Ryhmätunnukset eivät toimi

Mikäli ryhmätunnukset eivät toimi, tarkista että tarvitsemasi ryhmätunnukset on aktivoitu puhelimeen.

Ks. myös kohta 13.

Tarvittaessa ota yhteyttä RAILI-help deskiin, p. 0293 008710.

8. Puheluiden soidessa soittajan numerona näkyy RAILI-verkon numero ja joskus pelkkä lyhytnumero

Mikäli soittavalla liittymällä ei ole kirjauduttu tiettyyn tehtävään (esim. junan kuljettajaksi), näytetään puhelun vastaanottajalle liittymän tilaajanumero, esim. 045 568 111 234. Mikäli liittymällä on kirjauduttu johonkin tehtävään, näytetään puhelun vastaanottajalle tehtävää vastaava tekstimuotoinen tieto, esim. junan 12345 kuljettaja.

9. Puhelimella ei voi soittaa, puhelimen näytölle tulee ilmoitus "Lisäpalvelu estetty"

RAILI-verkossa oman numeron näyttö -palvelu on oltava aina päällä puhelimessa. Tarkista puhelimen asetukset, esim. Sagem TiGR350R seuraavasti:
valikko/asetukset/lisäasetukset/numeronäyttö/nimetön tapa/EI/Tallenna

10. Vaihtotyössä puheyhteys katkeaa osapuolten väliltä

Jos puhelu on edelleen päällä verkossa, mutta osapuolet eivät kuule toistensa puhetta, vika saattaa johtua puhelimeen kytketystä ajoneuvotelineesta (eli trainkit) tai HF-lisälaitteesta. Irrota puhelin lisälaitteista ja testaa kuuluvuus uudelleen.

Jos puheyhteys ilman lisälaitteita toimii, asiasta on oltava yhteydessä ilmoittajayhtiön yhdyshenkilöön, häneltä saa käyttöön uudet versiot puhelimiin ja lisälaitteisiin.

Muussa tapauksessa ole yhteydessä RAILI-help deskiin, p. 0293 008710.

11. Viiveetön ryhmäpuhelu ei toimi oikein

Mahdollisia vikatilanteita ovat:
- PTT varattu
- puhe puuroutuu
- "roikkujat" eivät pääse ryhmään

Ensimmäinen toimenpide on purkaa ryhmäpuhelu hallitusti. Purkamisen voivat tehdä vain ryhmään viiveettömiksi jäseniksi määritellyt käyttäjät (VTJ, VT kuljettaja, JNM). Nämä tiedot löytyvät RAILI-puhelinluettelosta. Hallittu purku tapahtuu painamalla kolme (3) kertaa *-painiketta (***).

HUOM! Pelkkä puhelimen virtojen katkaisu ei riitä katkaisemaan puhelua verkosta. Ryhmäpuhelu pidetään päällä vain työskenneltäessä.

12. Puhelu katkesi, sitä ennen kuului piippauksia

Puhelu katkeaa sen vuoksi, että alueella joku on käynnistänyt esim. junahätä 299-, kuljettaja 200- tai konduktööri hätä 399 -ryhmäpuhelun.

RAILI-verkossa puhelut on luokiteltu prioriteetteihin 0-4 siten, että prioriteetti 0 on korkein ja 4 vastaavasti matalin mahdollinen. Korkeamman prioriteetin puhelu katkaisee matalamman prioriteetin puhelun.

Käynnissä olevat yksilöpuhelut katkeavat kokonaan, kun taas käynnissä oleva ryhmäpuhelu palautuu niihin puhelimiin, joissa se on ollut aktiivisena.

13. Viiveettömän ryhmäpuhelun käynnistys ei onnistu

Jos viiveettömän ryhmäpuhelun käynnistys ei onnistu, tulee käyttäjän ensin tarkistaa, että hän on kirjautunut työryhmäänsä vastaavalla tunnuksella ja käyttää ryhmää vastaavaa oikeaa avaussoittonumeroa. Nämä tiedot selviävät RAILI-puhelinluettelosta.

14. Toinen ryhmäpuhelu hälyttää koko ajan oman ryhmäpuhelun päälle

Tarkista, että puhelimessasi on aktivoituna vain se ryhmäpuhelun, jota käytät työssäsi. Korkeamman prioriteetin puhelut hälyttävät aina puhelimessa.

(Päivitetty 22.1.2016)

Sivu päivitetty 22.01.2016