RAILI-sopimuksen tilaaminen


Uudet RAILI-sopimukset tehdään marraskuusta 2016 alkaen vain määräajaksi.

Jokainen yritys, jonka henkilöstöön kuuluvat tarvitsevat RAILI-puhelinta, tekee Liikenneviraston kanssa RAILI-liittymäsopimuksen. Sopimuksia ei siis tehdä kaikkien RAILI-puhelimien käyttäjien kanssa, vaan vain yksi per yritys.

Sopimuksen teko lähtee vireille niin, että yrityksen edustaja täyttää oheisen lomakkeen, jolloin tiedot välittyvät Liikennevirastossa oikealle henkilölle. (Lomake tämän sivun alaosassa.)

Liikennevirasto laatii sopimuksen. Sopimus tehdään kahtena kappaleena: toinen asiakasyritykselle ja toinen Liikennevirastolle. Liikennevirasto lähettää sopimuksen allekirjoitettavaksi yrityksen edustajalle sähköpostilla. Yritys tulostaa saamansa sopimuksen kahtena kappaleena, allekirjoittaa ne ja lähettää molemmat, kokonaiset sopimukset takaisin Liikennevirastolle Liikenneviraston edustajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Kun sopimukset on allekirjoitettu myös Liikennevirastossa, toinen alkuperäinen sopimuskappale lähetetään takaisin yritykselle, toinen jää Liikenneviraston kirjaamoon. Liikennevirasto lähettää molemminpuolin allekirjoitetusta sopimuksesta kopion Cinia Oy:n ylläpitämään RAILI-kioskiin, josta yritys voi tilata SIM-kortit ja/tai RAILI-puhelimet. RAILI-kioski ei kuitenkaan ala toimenpiteisiin ennen kuin liittymäsopimus Liikenneviraston kanssa on allekirjoitettu ja tieto/kopio siitä toimitettu RAILI-kioskiin.

 

RAILI-liittymän tilaaminen

Yritys voi tilata SIM-kortit ja/tai RAILI-puhelimet. RAILI-kioski ei kuitenkaan ala toimenpiteisiin ennen kuin RAILI-sopimus Liikenneviraston kanssa on allekirjoitettu ja tieto/kopio siitä toimitettu RAILI-kioskiin.

Kaikista RAILI-kioskista tilatuista SIM-korteista tai RAILI-puhelimista täytetään tilauslomake, johon täytetään yksilöintitunnuksia yms. tarvittavia tietoja. Kun yritys on täyttänyt lomakkeen, niin se tulee lähettää osoitteeseen contactcenter@cinia.fi. Tilauslomake toimitetaan yritykselle RAILI-sopimuksen liitteenä.

Ennen RAILI-puhelimen tai SIM-kortin hankintaa kannattaa tutustua RAILI-verkon liittymäoppaaseen. Oppaassa on esitelty erilaiset liittymätyypit, joita yritys voi tilata. (ks Liittymätyypit .) Epäselvissä tilanteissa voi ottaa yhteyttä RAILI-kioskiin eli Cinia Oy:n Contact Centeriin, p. 0293 008710 tai contactcenter@cinia.fi.

Sivu päivitetty 15.05.2017