Säännöllisen ratakapasiteetin hakeminen

Ratakapasiteettia haetaan Liikennevirastolta kullekin aikataulukaudelle, joka alkaa vuosittain joulukuun toisena viikonvaihteena lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00 ja päättyy seuraavana vuonna vastaavana aikana.

Ratakapasiteetin hakijan on haettava ratakapasiteettia kutakin aikataulukautta varten aikaisintaan 12 ja viimeistään 8 kuukautta ennen aikataulukauden voimaantuloa. Ratakapasiteettia voi hakea lisäksi säännöllisen liikenteen muutosajankohtina ja tilapäistä tarvetta varten kiireellisenä ratakapasiteettina.
Lisää hakemisesta: www.rautatiemarkkinoille.fi

Ratakapasiteetin jakoehdotus aikataulukaudelle 2018

Liikennevirasto on julkaissut 27.6.2017 säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakoehdotuksen aikataulukaudelle 2018.

Jakoehdotus aikataulukaudelle 2018

Liite 1: ratakapasiteettihakemukseen vuodelle 2018 jakoehdotukseen tehdyt muutokset

Liite 2: ratatyöt

Ratakapasiteetin hakijoilla ja muilla asianomaisilla on oikeus antaa aikatauluehdotuksesta lausunto kuulemisaikana. Kuulemisaika (vähintään yksi kuukausi) alkaa kulua siitä, kun Liikennevirasto on julkistanut aikatauluehdotuksen.

Lausuntoaika on 27.6.-3.8.2017. Lausunnot tulee lähettää kirjallisena osoitteella

Kirjaamo
Liikennevirasto
PL 33
00521 HELSINKI

Lausuntoihin tulee merkitä diaarinumero LIVI/4966/07.02.02/2017.

Sivu päivitetty 18.08.2017