LIIKE (ratakapasiteetin hallinnan tietojärjestelmä)

LIIKE:llä hallitaan ratakapasiteettia useamman rautatieyrityksen toimintaympäristössä.

LIIKE:llä hoidetaan mm:

- Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin hakeminen ja jakaminen (vuositaso ja muutospäivät)

  • aikataulusuunnittelu
  • ratakapasiteetin hakemisen ja myöntämisen toiminnallisuudet
  • myönnetyn ratakapasiteetin tarkastelu
  • operaattorikohtainen junanumeroiden hallinta

- Ratakapasiteetin operatiivinen hallinta

  • ratakapasiteetin hakeminen, myöntäminen ja peruuttaminen lyhyellä aikajänteellä (ad-hoc)
  • junan lähtöön liittyvät toiminnallisuudet (kuljettaja-aikataulu, junankokoonpanon antaminen, junan lähtövalmiuden ilmoittaminen jne.)
  • junan kulun seurantaan ja täsmällisyysraportointiin liittyvät toiminnallisuudet (reaaliaikaisen liikennetilanteen näyttäminen, junan kulun ennustaminen, myöhästymissyiden kirjaukset jne.)

LIIKE:n käyttäjiä ovat mm. liikenteenohjaajat, aikataulusuunnittelijat eri organisaatioissa ja radanpidon töiden suunnitteluun osallistuvat tahot.

Lukuisat käyttäjät varmistavat, että LIIKE:ssä on aina ajantasainen tieto junien suunnitelluista aikatauluista, junien toteutuneista aikatauluista sekä tiedot junien ennustetuista aikatauluista. Nämä tiedot ovat edelleen muiden järjestelmien hyödynnettävissä standardirajapintojen kautta Liikenneviraston rautatieosaston integraatiopalvelun (SANTRA) välityksellä.


LIIKE-järjestelmä on käytettävissä Liikenneviraston verkossa etäyhteyden avulla, mikäli käyttäjällä ei ole suoraa pääsyä Liikenneviraston verkkoon. Järjestelmän käyttäjille toimitetaan tarvittaessa tarkempi ohjeistus järjestelmään pääsemiseksi.

Sivu päivitetty 06.03.2017