JETI (junaliikenteen ennakkotietojärjestelmä)

JETI:ssä (Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmä) ylläpidetään reaaliajassa ratatöihin ja junan kuljettamiseen liittyviä tietoja. 

Tiedot koostuvat ennakkosuunnitelmista, ennakkoilmoituksista sekä ratatöiden vuosisuunnitelmista. Ennakkosuunnitelmissa urakoitsija ilmoittaa tulevasta ratatyöstä. Liikennesuunnittelija laatii ennakkosuunnitelman perusteella ennakkoilmoitukset, jotka linkittyvät muihin tietojärjestelmiin: ratakapasiteetin hallinnan tietojärjestelmä (LIIKE), kuljettajan päätelaite (KUPLA) ja liikenteenohjaajan kirjaukset (LOKI). Vuosisuunnitelmissa ylläpidetään ja tarkennetaan verkkoselostuksen liitteen 13 ratatyötietoja.

Tekniset vaatimukset JETIn käyttölle

JETI on verkkosovellus, joka vaatii toimiakseen riittävän nopean verkkoyhteyden (3G tai parempi) sekä uudenaikaisen Internet-selaimen (tuore Chrome, Firefox tai vastaava). Lisäksi suosituksena järjestelmälle on Full HD-tason (1920x1080) resoluution näyttö.

Käyttäjätunnuksien hakeminen

JETI -järjestelmään tarvitaan käyttäjätunnus. Se tilataan sähköpostitse osoitteesta: rata.tunnustilaukset@liikennevirasto.fi. Tilaukseen on liitettävä oheinen Excel-taulukko täytettynä. 

JETI-käyttäjätunnuslomake

Järjestelmän toimivuuteen liittyvä palaute ja kehitysehdotukset

Palautetta ja kehitysehdotuksia voi lähettää osoitteella jeti(at)liikennevirasto.fi

Linkki JETI-järjestelmään

Sivu päivitetty 09.08.2018