Graafiset aikataulut

Rautatieyritykset voivat hakea Liikennevirastolta ratakapasiteettia kutakin aikataulukautta varten. Uutta ratakapasiteettia tai ratakapasiteetin muutosta voidaan hakea säännöllistä liikennettä varten myös aikataulukauden aikana.

Myönnetty ratakapasiteetti kuvataan graafisten aikataulujen lisäksi kulkupäivätaulukoissa. Liikenneviraston Graafiset aikataulut ja kulkupäivätaulukot on tarkoitettu rautatiesektorin eri toimijoiden käyttöön sekä tarjoamaan tietoa myönnetystä ratakapasiteetista niille, joilla on aikomus aloittaa liikennöinti valtion rataverkolla. Ammattikäyttöön tarkoitetut graafiset aikataulut tarjotaan ratakapasiteetin hakijoille ja rautatieurakoitsijoille LIIKE- ja JETI-järjestelmissä.

Avoimen datan graafiset aikataulut ovat kuvaus rataosan suunnitellusta liikennöinnistä tietyllä aikavälillä. Kyseiset kuvaukset eivät sisällä tietoa esimerkiksi ratatöistä. Tämän lisäksi junien kulkupäivät voivat vaihdella ja junia voidaan perua. Junia voi siis liikkua rataosalla muulloinkin kuin graafisissa aikatauluissa kuvattuna ajankohtana. Rautatiealueella liikkuminen ilman asianmukaista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Avoin data

Liikennevirasto ei enää päivitä graafisia aikatauluja (Gratu-sivusto). Sen sijaan Liikennevirasto tarjoaa avointa dataa. Lisätietoa aiheesta: 

Digitraffic.

Suora linkki avoimen datan myötä syntyneisiin sovelluksiin, jotka tarjoavat muun muassa graafisia aikatauluja löytyy täältä:

https://groups.google.com/forum/#!categories/rata_digitraffic_fi/sovellukset

Sivu päivitetty 29.10.2015