Ammattiliikenne raiteilla

Liikennevirasto valvoo ja myöntää rautatieliikenteen harjoittamiseen liittyviä lupia, opastaa rataverkon liikennöitsijöitä sekä vastaa raideväylien liikennesuunnittelusta.

Liikennöidäkseen Suomen valtion rataverkolla rautatieliikenteen harjoittajalla tulee olla Trafin myöntämä turvallisuustodistus, LVM:n myöntämä toimilupa (tämän tarvitsevat vain rautatieyritykset), Liikenneviraston kanssa neuvoteltu rataverkon käyttösopimus sekä myönnettyä ratakapasiteetti.

Näillä sivuilla kerrotaan rataverkolla liikennöimiseen tarvittavista asioista, mm. verkkoselostuksesta, ratakapasiteetin jakamisesta, erilaisista järjestelmistä sekä mm. ratatöistä. Ratamaksusta voit lukea täältä.
Sivu päivitetty 26.04.2018