Yhteystiedot

Liikennevirasto

Tieosuudet, projektipäällikkö

Jarmo Niskanen

  • 029 534 3127
  • jarmo.niskanen@liikennevirasto.fi

Tiehanke

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa kehitetään valtatie 4:n ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi sekä parannetaan alempaa tieverkkoa.

Hankkeen vaiheet ja aikataulu

Viiskulman kiertoliittymä

Äänekosken taajamassa sijaitseva Viiskulman liikennevaloliittymä on muutettu kiertoliittymäksi. Uusi liittymä avattiin liikenteelle 19.7.2016.

Vt 4 Huutomäen kohta

Urakassa parannetaan valtatietä 4 ja 13 Huutomäen kohdalla, ja Huutomäen liittymä muutetaan eritasoliittymä Saarijärven risteyksen kohdalla. Urakan rakennussuunnittelu tehdään täysin mallipohjaisesti, mitä sitten rakentamisen aikana hyödynnetään koneohjauksessa. Työt alkavat syskuussa 2016 ja valmistuvat 2017. Viimeistelytöitä tehdään vuonna 2018.

Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.

Vt 4 Myllyntaus-Äänekoski, Kotakennäänsalmen silta

Urakka ajoittuu vuosille 2017-2019

Aikataulu: vt 4 parantaminen välillä Kuorejoki-Mämme

Tutustu karttaan, jossa on kuvattu työosuuden eri vaiheet ja niiden aikataulu

Alempi tieverkko

Vuonna 2015 aloitettiin maanteiden 627 ja 633 sekä kantatien 69 päällystystyöt. Vuosina 2016 ja 2017 jatketaan parannustöitä kantavuuden kehittämiseksi maanteillä 627 ja 633. Ensimmäisessä vaiheessa parannustöitä tehdään välillä Multia–Uurainen ja Uurainen–Kangashäkki. Kesäkuun 2016 alusta lähtien hankkeella tehdään alustavia töitä, kuten maanrakennusta, ojitusta ja kuivatusta. Varsinaiset tierakenteen parannustyöt käynnistyvät heinäkuun puolessa välissä ja ovat kiivaimmillaan elokuussa. Työt valmistuvat syyskuun 2016 puolessa välissä.

Stabilointi-, verkotus- ja päällystystöistä on haittaa liikenteelle. Työkohteissa on käytössä liikennevalo-ohjaus. Suurimmat liikennehaitat tiellä 627 ajoittuvat 15.7.–15.9.2016 väliselle ajalle.

Maantien 627 parannustyöt jatkuvat vuonna 2017 välillä Kangashäkki–Hirvaskangas (valtatie 4). Lisäksi parannustöitä tehdään maantiellä 633 välillä Väätäiskylä–Saarijärvi.

Urakoitsijana toimii SL Asfaltti Oy.

Kuvia Huutomäen kohdasta
Sivu päivitetty 29.01.2018