Yhteystiedot

Liikenneviraston projektipäällikkö

Mikko A. Heiskanen

  • 029 534 3808
  • mikko.heiskanen@liikennevirasto.fi

Allianssin projektipäällikkö

Jani Sinkkonen

  • 040 863 0385
  • jani.sinkkonen@vr.fi

Ratahankkeen palautteet

Palautepuhelin

  • 040 864 5466
  • aanekoskenrata@vr.fi

Äänekosken ratahanke

Ratatyöt keskittyvät vuosiin 2016 ja 2017, rakennussuunnittelua tehdään vuonna 2015. Jämsänkoski–Jyväskylä rataosuudelle on tiedossa kuuden viikon väliaikainen liikennekatko 23.6.2017 – 4.8.2017, minkä aikana rautatien henkilöliikenne korvataan linja-auto kuljetuksilla välillä Jämsä-Jyväskylä. Tavaraliikenne puolestaan ohjataan kulkemaan kiertoreitille Haapamäen kautta. Töitä tehdään liikennekatkon aikana yhtäjaksoisesti päivisin ja öisin. Junaliikenteen muutoksista ja korvaavista kuljetuksista tiedottaa tarkemmin VR.

$curSection.bigImageAltText.data

Hankkeen tavoitteet ja aikataulu

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahankkeessa Keski-Suomen ratayhteyksiä peruskorjataan vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Hanke painottuu noin 47 kilometrin mittaiselle Jyväskylä-Äänekoski välille. Töitä tehdään myös yksittäisissä kohteissa Tampere-Jyväskylä välillä.

Ratahankkeen väliraportti, Huhtikuu 2017

Ratahankkeen arvoa rahalle -raportti - Toteutusmuodon valinta ja hankinta

Ratahankkeen arvoa rahalle -raportti - Kehitysvaihe

Ratahankkeen työt vuosina 2016 - 2017

Ratahankkeen infomateriaali

Turvallisuutta ja kapasiteettiä parannetaan uusimalla ja korjaamalla rakenteita sekä sähköistämällä Jyväskylä-Äänekoski rataosuus. Hyvät liikenneyhteydet varmistavat Äänekosken biotuotetehtaan toimintaedellytykset ja vahvistavat koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

Peruskorjauksen ja sähköistyksen muutokset radan ominaisuuksiin parantavat ympäristövaikutuksia nykytilanteeseen nähden. Samalla radan kunnossapitokustannukset pienenevät. Ratahanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaajaosapuolena toimii Liikennevirasto ja palveluntuottajaosapuolena VR Track Oy.

$curSection.bigImageAltText.data

Ajankohtaista ratahankkeessa

Täältä löydät ajantasaisen tiedon Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeen ratatöistä ja niiden vaikutuksista radan lähialueeseen.

$curSection.bigImageAltText.data $curSection.smallImageAltText.data

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Jyväskylä - Äänekoski välin kaikkiin tasoristeyksiin tehdään turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Tasoristeysten geometriaa ja näkemiä parannetaan. Lisäksi osaan tasoristeyksistä lisätään varoituslaitoksia. Tikkisentien ja Sikomäentien varoituslaitokset otettiin käyttöön 25.1. Haapasalontien varoituslaitos otettiin käyttöön 9.3. Horonpohjantien tasoristeyksen käyttöönotto on 2.4. Uusilla varoituslaitoksilla parannetaan tasoristeysturvallisuutta.

 

$curSection.smallImageAltText.data

Asukastilaisuudet

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeen ratatöistä järjestettiin maakunnassa kolme asukastilaisuutta. Kaikille avoimia tilaisuuksia pidettiin maaliskuun aikana Äänekoskella, Laukaassa ja Jyväskylässä.
Sivu päivitetty 27.06.2017