Takaisin

Vt 5 Mikkelin kohta: Liikennejärjestelyt muuttuvat Kaihussa ennen juhannusta

Vt 5 Mikkelin kohta: Liikennejärjestelyt muuttuvat Kaihussa ennen juhannusta

Julkaistu 20.06.2016

Mikkelin Kaihun eritasoliittymässä tehtävät rakennustyöt muuttavat liikennejärjestelyjä keskiviikosta 22.6. alkaen. Järjestely koskee Valtatie 5:ltä Ristiinantielle ja Lappeenrannan suuntaan poistuvaa liikennettä ja Vt 15 / 13 suunnalta Kaihussa valtatie 5:lle Kuopion suuntaan liittyvää liikennettä. Järjestelyt ovat voimassa heinäkuun loppuun asti. Liittymän nopeusrajoitus on 30 km/h. Liikennejärjestelyt saattavat muodostaa ruuhkia juhannuksena viitostielle Mikkelin kohdalla.

Kevyt liikenne Setrikadulle juhannuksen jälkeen

Kevyen liikenteen järjestelyt Rinnekadun ja Urpolankadun välisellä osuudella muuttuvat. Keskiviikkona 29.6. silta 9 eli Rinnekadun alikulun ylittävä silta avataan ajoneuvoliikenteelle. Rinnekadun ja Urpolankadun välinen kevyen liikenteen osuus suljetaan. Kevyt liikenne ohjataan kulkemaan Setrikadun kautta Rinnekadun kiertoliittymän sivuitse ja edelleen valtatien ali.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 0400 377 637, hannu.nurmi@liikennevirasto.fi
Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy puh. 040 536 0021, jari.lievonen@destia.fi

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäsitä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017.