Takaisin

Kehä I:n ylittävä Viikin puistosilta auki yleisölle

Kehä I:n ylittävä Viikin puistosilta auki yleisölle

Julkaistu 29.08.2016

Viikin puistosilta on avattu kävelijöille ja pyöräilijöille. Silta yhdistää Viikin ja Kivikon ulkoilualueet ja sen voi ylittää Kehän liikennettä juurikaan huomaamatta.

Idea Viikin puistosillasta syntyi 1990-luvun alussa Viikin osayleiskaavan laadinnan yhteydessä, kun suunnittelijat huolestuivat Vanhankaupunginlahden herkän luonnonsuojelualueen kuormittumisesta. Ratkaisuksi päätettiin rakentaa Kehän ylittävä silta, joka yhdistää Viikin ja Kivikon ulkoilualueet.

Puistosillan esikuva oli Saksassa Münchenin olympialaisia varten 1970-luvulla rakennettu silta, jota pitkin ihmiset voivat ylittää moottoritien liikenteen heitä häiritsemättä.

Idean isä Suomessa on rakennusvirastossa työskennellyt maisema-arkkitehti Pentti Peurasuo.

Puistosilta on esimerkki aidosti urbaanin ja ekologisen kaupunkiympäristön suunnittelusta. Sen ansiosta Viikin ja Kivikon ulkoilualueiden välillä on nyt helppo liikkua. Tällaiset ratkaisut lisäävät koko Helsingin kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, Peurasuo sanoo.

Ulkoilija ei huomaa sillalta liikennettä

Liikkujille silta tarjoaa miellyttävän reitin, sillä se muistuttaa virkistysympäristöä. Korkeareunaiselta ja normaalia leveämmältä sillalta ei juuri huomaa liikennettä. Kasvillisuutta istutetaan sillalle runsaasti: pihlajia, kirsikkapuita, tuomia sekä havupuita ja nurmea. Talveksi sillalle tehdään ulkoilureittien rinnalle latu.

Puistosillan rakentaminen on osa Kehä I:n parantamishanketta, josta vastaavat Liikennevirasto sekä Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Urakan aikana on muun muassa rakennettu Kivikkoon eritasoliittymä, joka yhdistää Viikin, Kivikon ja Myllypuron. Kaikki työt ovat valmiit syksyllä 2016.

Puistosillan avajaisjuhlaa vietetään 1.9.2016 klo 15-17. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lisätietoja

Liikennevirasto: Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, p. 029 534 3596, jarmo.nirhamo@liikennevirasto.fi
Helsingin kaupungin rakennusvirasto: Projektinjohtaja Eila Suojala, p. 09 310 39 786, eila.suojala@hel.fi
Kreate Oy: Vastaava mestari, Timo Leskinen, p. 0400 543 443, timo.leskinen@kreate.fi

Valokuvia puistosillasta: Flickr

www.liikennevirasto.fi/kivikontie
www.facebook.com/kivikontie