Takaisin

E18 Haminan sisääntuloteiden remontti ruuhkauttaa Helsingintietä

E18 Haminan sisääntuloteiden remontti ruuhkauttaa Helsingintietä

Julkaistu 18.06.2015

Haminan sisääntuloteiden rakentamisen vuoksi Helsingintielle siirretty liikenne on aiheuttanut huolta paikallisissa. Lisääntynyt raskas liikenne ja joidenkin autoilijoiden liialliset ajonopeudet vaikeuttavat jalankulkijoiden kulkemista väylän yli.

Toivoisimme satamaan suuntautuvan  raskaan liikenteen kulkevan Ruissalon eritasoliittymän ja Poitsilan kautta. Moottoritien kautta kulkeva reitti ei juuri tuo lisäviivästystä matkaan.

Helsingintietä kulkevilta autoilijoilta vaadimme asetettujen nopeusrajoitusten noudattamista. Tarvittaessa Helsingintielle pyydetään poliisi valvomaan nopeuksia.

Turvallisin juhannusterveisin,

Työpäällikkö Lasse Kultanen, Destia Oy
E18 Haminan ohikulkutie, Haminan sisääntuloväylät

Hanke verkossa
www.liikennevirasto.fi/vt7hamina
twitter.com/vt7hamina

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto