Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki: toiminnallisuuden parantaminen

Suunnitteilla

Hankkeen tavoitteena on Ylivieska–Oulu ja Oulu–Kontiomäki-rataosien välityskyvyn parantaminen sekä transitoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen ohjaamalla Vartiuksen ja Kokkolan sataman välinen transitoliikenne Iisalmen kautta kulkevalle reitille. Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki hankkeesta on valmistunut yleissuunnitelma tammikuussa 2012. Yleissuunnitelma perustui vuonna 2009 valmistuneeseen tarveselvitykseen. Ratasuunnitelma on valmistunut v. 2014 ja on hallinnollisessa käsittelyssä Liikennevirastossa.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Apulaisjohtaja

Siru Koski

  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö

Jouni Juuti

  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Ratasuunnittelu

Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki hankkeen ratasuunnitelmassa suunniteltiin kaksi uutta liikennepaikkaa Savon radalle: Latukka ja Rasinmäki. Rataosuudelle Iisalmi–Ylivieska, suunniteltiin kolme uutta liikennepaikkaa: Honkaranta, Karvoskylä ja Raudaskylä. Rataosalla Iisalmi–Ylivieska parannetaan nykyisiä liikennepaikkoja.

Lisäksi suunniteltiin Iisalmeen kolmioraide yhdistämään Kontiomäen ja Ylivieskan suunnat toisiinsa. Ratasuunnitelma sisälsi rata-, valaistus-, turvalaite-, sähköistys-, tie- ja siltasuunnittelua.

Suunnittelun kuluessa on suunnittelun lähtökohtiin tullut muutoksia junapituuksien ja liikennepaikkojen määrän osalta. Tämän vuoksi alkuperäisen suunnittelupäätöksen lisäksi Iisalmi-Kontiomäki välille suunniteltiin vielä uusi Kuluntalahden liikennepaikka ja Ylivieska-Iisalmi rataosalle uudet Komun ja Joutsenjoen liikennepaikat. Liikennepaikkojen mitoittava junapituus on 925 m.

Aikataulu

Yleissuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2012. Yleissuunnitelma on ollut nähtävillä ja lausunnoilla alueen kunnissa ja muilla sidosryhmillä. Ratasuunnittelun kuluessa on suunnittelun lähtökohtiin tullut muutoksia junapituuksien ja liikennepaikkojen määrän osalta. Nämä asiat vaikutuksineen ovat kuitenkin sellaisia, jotka kokonaisuudessaan käsiteltiin ratasuunnitelmassa. Tästä syystä yleissuunnitelman hallinnollinen käsittely keskeytettiin lokakuussa 2013, eikä Liikennevirasto tee päätöstä jo lausuntokierroksella olleesta yleissuunnitelmasta. Yleissuunnittelun aikana tehdyistä ratkaisuista saadut lausunnot ja muistutukset on käsitelty ratasuunnittelun aikana.

Vuonna 2014 valmistuneessa ratasuunnitelman hankearvioinnissa hanke ei osoittautunut yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi.

Suunnittelu jatkuu päivittämällä Vartius–Kontiomäki–Oulu–Ylivieska-välin vertailuvaihtoehdon kapasiteettitarkasteluja, jotta saadaan käsitys miten transitoliikenne mahtuu sinne. Kapasiteettitilanteen varmistuttua laaditaan HK-laskelma. Työ on valmistunut keväällä 2016. Ratasuunnitelma on hallinnollisessa käsittelyssä Liikennevirastossa.
Sivu päivitetty 30.06.2017