Yhteiskuntavastuu

Nykyaikainen liikenneinfrastruktuuri edistää yhteiskunnan kasvua ja hyvinvointia mahdollistamalla kestävät ja turvalliset matkat ja kuljetukset nyt sekä tulevaisuudessa. Käytämme meille myönnetyt rahat vastuullisesti ja mahdollisimman vaikuttavasti. Päätöksentekomme on läpinäkyvää ja perustuu asiantuntemukseen.

Vastuullisuus tulee konkreettiseksi tekojen kautta.

Liikenneviraston toiminta näkyy jokaisen suomalaisen arjessa joka päivä, sillä vastaamme omalta osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä. Tehtävämme on luoda edellytyksiä sille, että liikkuminen ja kuljettaminen ovat maassamme turvallista, sujuvaa ja tehokasta teillä, rautateillä ja vesiväylillä sekä nyt että tulevaisuudessa. Vastuullisuus tulee konkreettisten tekojen kautta ja samalla se on osa jokaisen työtä Liikennevirastossa.

Liikenneviraston yhteiskuntavastuun teemat, tavoitteet ja toimenpiteet on koottu ensimmäistä kertaa yksien kansien sisälle. Ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti on julkaistu huhtikuussa 2016. Raportoinnissa on noudatettu GRI (G4)-ohjeistoa (core-taso). Liikenneviraston yhteiskuntavastuu kiteytyy kuuteen teemaan, jotka läpileikkaavat Liikenneviraston strategiaa.

Yhteiskuntavastuun teemat

Yhteiskuntavastuun teemat Liikennevirastossa:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Yhteiskunnallisen muutoksen rakentaminen ja tukeminen
  • Kestävä liikkuminen, kuljettaminen ja väylänpito
  • Vastuulliset hankinnat ja taloudenpito
  • Turvallisuus
  • Henkilöstö