Trafikregleringar och arbetet i området

$curSection.bigImageAltText.data

 

  • Den nya planskilda anslutningen vid Stensbölevägen samt de nya vägarna så som förlängningen av Ladugårdsbågen fram till Kvarnbäcksvägens anslutning, har öppnats upp för trafik. Till att börja med ligger hastighetsbegränsningen på 50 km/h. Vid ramper och gator är hastighetsbegränsningen ställvis 40–50 km/h.

  • Vid sidan av Ladugården invid parkbron kommer det i några veckor att fortfarande finnas trafikljus så länge en parallell körfil byggs ut.

  • Samtidigt har öppnats i huvudsak alla nya rutter för fotgängare och cyklister. Under korsningsbroarna i Stensböle fortsätter stenläggningsarbetena och därför stängs den östra och västra leden för lätt trafik i tur och ordning.

  • Man fortsätter att bygga räcken runt dessa vägar för lätt trafik, vilket orsakar måttligt med olägenheter för fotgängare. På grund av dessa arbeten är en rutt längs parkbrons norra del stängd i en vecka.

  • Parkbron som sammanbinder friluftsområdena i Vik och Stensböle, har öppnats upp för lätt trafik. På bron kommer man att fortsätta plantera växtlighet.

  • Bygge av några busshållplatser fortsätter in i augusti. Alla hållplatser har färdigställs och de nya rutterna inom kollektivtrafiken har börjat löpa. Två temporära busshållplatser längs med Ring I och vid Kvarnbäckens Shell har försvunnit. Hållplatserna i Gårdsbacka har tagits i bruk.

  • Trafiken på Kvarnbäcksvägen västerut leds via den nya rondellen.
Sidan uppdaterad 18.08.2016