E18 Fredrikshamn - Vaalimaa

Pågående projekt

Projektet E18 Fredrikshamn–Vaalimaa består av en 32 kilometer lång, ny motorväg och andra vägregleringar i anknytning till den. Den aktuella vägsträckan är den sista delen av E18-motorvägen som går genom Finland från Åbo till östgränsen. Den nya vägen byggs norr om nuvarande riksväg 7. 

Båtsportkort

Båtsportkort (i A4-format) Inarijärvi ...

Kustkort

Kustkort Finska viken - Skärgårdshavet - Bottniska viken Skala 1:50 000 ...

Mobilitet som tjänst

Mobilitet som tjänst (MaaS) Genom tjänstefiering av mobiliteten vill man utveckla trafikförbindelserna till en flexibel och enhetlig...

Automatiserad vägtrafik

Automatiserad vägtrafik Med automatiserad vägtrafik avses bl.a. framtidens förarlösa robotbilar, som kan röra sig bland annan trafik. ...

Automatiserad trafik

Automatiserad trafik Den ökande automatiseringen är en central trend som i framtiden kommer att påverka hela transportsystemet. ...

Automatiserad sjötrafik

Automatiserad sjötrafik Inom sjöfarten kommer autonoma fartyg och automatiseringen av logistikfunktionerna att förändra sättet på vilket...

Automatiserad järnvägstrafik

Automatiserad järnvägstrafik Finland har på många delområden varit ett föregångsland i fråga om automatiseringen av järnvägstrafiken. ...

Automatiserad trafik

Automatiserad trafik Den ökande automatiseringen är en central trend som i framtiden kommer att påverka hela transportsystemet. ...

Digiroad - Dokument

Dokument På denna sida finns länkar till alla Digiroad dokument och bilagor. ...
Sidan uppdaterad 26.10.2015