Trafikinformation

Senaste vägarbeten, störningar samt våra väglagskameror.
Trafikläget
Navigationsvarningar på farleder
Navigationsvarningar
Trafikverkets nyheter
 
23.3.2017 kl 13.40

Gods- och persontrafiken på järnvägarna visade en ökning i fjol

Transportmängden i järnvägarnas godstrafik började öka igen i fjol, sedan den klart minskat under 2015. Också persontrafikmängden på järnvägarna visade en ökning. Närtrafiken ökade med ca tio procent.

Läs mer
 
31.5.2017 kl 13.04

På tidsresa i Finland – Trafikverket har publicerat en berättelsekarta över trafiklederna genom tiderna

Trafikverket har gjort en berättelsekarta som beskriver våra trafikleders historia i ord och bild med hjälp av en kartapplikation. Idén är att berättelsekartan ska inspirera resande i Finland att besöka de intressanta objekten.

Läs mer
 
3.5.2017 kl 09.05

Stora förändringar i områdesentreprenörernas marknadsandelar inom landsvägsunderhållet

Trafikverkets årliga konkurrensutsättning av entreprenaderna för löpande drift och underhåll på landsvägarna har avgjorts. I år stod 19 entreprenader i tur att konkurrensutsättas och i största delen av dem byts entreprenören ut.

Läs mer

Läs också

 

Statistik

Trafikverket framställer statistik i anknytning till trafik och trafikleder.

Läs mer

Forskning och utveckling

Trafikverkets FoU-funktioner gör det möjligt att skapa innovationer och metoder för att utveckla verksamheten.

Läs mer

Trafiksystemet

Trafiksystemet består av trafiklederna, person- och godstrafiken samt olika system som styr trafiken. När markanvändningen och trafiksystemet planeras beaktas människornas och näringslivets behov.

Läs mer