Trafikinformation

Senaste vägarbeten, störningar samt våra väglagskameror.
Trafikläget
Navigationsvarningar på farleder
Navigationsvarningar
Trafikverkets nyheter
 
12.5.2016 kl 12.57

Budgetmanglingen gav pengar till trafikleder

Regeringen var generös med finansieringen av trafikledsprojekt i den nyss genomförda budgetmanglingen. Av de projekt som är färdiga att genomföras och som beviljades finansiering är Rv 5 S:t Michel–Juva, Lahtis södra ringväg, Rv 4 Uleåborg–Kemi och förbättring av banförbindelsen från Luumäki till ryska gränsen de mest betydande.

Läs mer
 
12.4.2016 kl 09.00

Trafikverkets publicerar sin första hållbarhetsredovisning

Samhällsansvar genomsyrar Trafikverkets verksamhet och beslutsfattande. I Trafikverkets första hållbarhetsredovisning Vägen till hållbarhet har man samlat temana, målen och åtgärderna för samhällsansvaret mellan samma pärmar.

Läs mer
 
14.4.2016 kl 09.00

Det är alltid farligt och dessutom förbjudet att vistas på järnvägsspåret

Den gångna våren har varit bedrövlig med tanke på dem som blivit överkörda av tåg. Årligen blir 50-60 personer under tåg, i vår är antalet redan uppe i 25. Varje olycka är en tragedi för offren, deras familjer, liksom också för tågförarna.

Läs mer

Läs också

 

Statistik

Trafikverket framställer statistik i anknytning till trafik och trafikleder.

Läs mer

Forskning och utveckling

Trafikverkets FoU-funktioner gör det möjligt att skapa innovationer och metoder för att utveckla verksamheten.

Läs mer

Trafiksystemet

Trafiksystemet består av trafiklederna, person- och godstrafiken samt olika system som styr trafiken. När markanvändningen och trafiksystemet planeras beaktas människornas och näringslivets behov.

Läs mer