Trafikinformation

Senaste vägarbeten, störningar samt våra väglagskameror.
Trafikläget
Navigationsvarningar på farleder
Navigationsvarningar
Trafikverkets nyheter
 
8.12.2016 kl 09.35

Vinterns första isbrytare startade mot Bottenviken

Trafikverket har fattat beslut om att skicka den första isbrytaren till Bottenviksområdet. Isbrytaren Otso avgick på torsdag 8.12.2016 kl. 01.30 och är framme på fredag.

Läs mer
 
7.11.2016 kl 13.51

Nytt forskningsprojekt med sikte på intelligentare mobilitet

För att skapa flexibla och kundorienterade mobilitetstjänster som inte orsakar utsläpp har kommunikationsministeriet, Trafi, Trafikverket och yrkeshögskolan Metropolia startat ett gemensamt forskningsprojekt som leds av PeD Arto O. Salonen, docent vid Helsingfors Universitet och överlärare vid Metropolia. Uppdraget är tidsbundet för tre år 3.11.2016 - 2.11.2019.

Läs mer
 
17.8.2016 kl 09.58

Modern öppen reseplanerare i testningsskedet

I juni publicerade Trafikverket en betaversion av den förnyade riksomfattande tjänsten matka.fi. I fortsättningen kommer det att finnas en reseplanerare som erbjuder heltäckande information om kollektivtrafiken i hela landet, både mellan städerna och lokalt.

Läs mer

Läs också

 

Statistik

Trafikverket framställer statistik i anknytning till trafik och trafikleder.

Läs mer

Forskning och utveckling

Trafikverkets FoU-funktioner gör det möjligt att skapa innovationer och metoder för att utveckla verksamheten.

Läs mer

Trafiksystemet

Trafiksystemet består av trafiklederna, person- och godstrafiken samt olika system som styr trafiken. När markanvändningen och trafiksystemet planeras beaktas människornas och näringslivets behov.

Läs mer