Trafikinformation

Senaste vägarbeten, störningar samt våra väglagskameror.
Trafikläget
Navigationsvarningar på farleder
Navigationsvarningar
Trafikverkets nyheter
 
21.6.2017 kl 12.38

Ökade trafikmängder och färre olyckor på landsvägarna

År 2016 ökade trafikarbetet på landsvägarna med cirka en procent jämfört med 2015. Trots att trafikmängderna på landsvägarna ökade, minskade antalet personskadeolyckor med drygt nio procent jämfört med 2015. Detta kan man läsa i den färska publikationen Vägstatistik 2016.

Läs mer
 
31.5.2017 kl 13.04

På tidsresa i Finland – Trafikverket har publicerat en berättelsekarta över trafiklederna genom tiderna

Trafikverket har gjort en berättelsekarta som beskriver våra trafikleders historia i ord och bild med hjälp av en kartapplikation. Idén är att berättelsekartan ska inspirera resande i Finland att besöka de intressanta objekten.

Läs mer
 
3.5.2017 kl 09.05

Stora förändringar i områdesentreprenörernas marknadsandelar inom landsvägsunderhållet

Trafikverkets årliga konkurrensutsättning av entreprenaderna för löpande drift och underhåll på landsvägarna har avgjorts. I år stod 19 entreprenader i tur att konkurrensutsättas och i största delen av dem byts entreprenören ut.

Läs mer

Läs också

 

Statistik

Trafikverket framställer statistik i anknytning till trafik och trafikleder.

Läs mer

Forskning och utveckling

Trafikverkets FoU-funktioner gör det möjligt att skapa innovationer och metoder för att utveckla verksamheten.

Läs mer

Trafiksystemet

Trafiksystemet består av trafiklederna, person- och godstrafiken samt olika system som styr trafiken. När markanvändningen och trafiksystemet planeras beaktas människornas och näringslivets behov.

Läs mer