Trafikinformation

Senaste vägarbeten, störningar samt våra väglagskameror.
Trafikläget
Navigationsvarningar på farleder
Navigationsvarningar
Trafikverkets nyheter
 
14.4.2016 kl 09.00

Det är alltid farligt och dessutom förbjudet att vistas på järnvägsspåret

Den gångna våren har varit bedrövlig med tanke på dem som blivit överkörda av tåg. Årligen blir 50-60 personer under tåg, i vår är antalet redan uppe i 25. Varje olycka är en tragedi för offren, deras familjer, liksom också för tågförarna.

Läs mer
 
17.8.2016 kl 09.58

Modern öppen reseplanerare i testningsskedet

I juni publicerade Trafikverket en betaversion av den förnyade riksomfattande tjänsten matka.fi. I fortsättningen kommer det att finnas en reseplanerare som erbjuder heltäckande information om kollektivtrafiken i hela landet, både mellan städerna och lokalt.

Läs mer
 
29.8.2016 kl 09.32

Gods- och passagerarvolymerna i utrikes sjöfart ökade under januari-juli

Export- och importtransporterna i utrikes sjöfart ökade under januari-juni jämfört med mot-svarande period föregående år. I de utrikes sjötransporterna ökade särskilt exporten märk-bart. Exporttransporterna ökade med 9,7 procent och importen med 2,7 procent jämfört med 2015. Också passagerarvolymerna i utrikes sjöfart visar en stigande trend.

Läs mer

Läs också

 

Statistik

Trafikverket framställer statistik i anknytning till trafik och trafikleder.

Läs mer

Forskning och utveckling

Trafikverkets FoU-funktioner gör det möjligt att skapa innovationer och metoder för att utveckla verksamheten.

Läs mer

Trafiksystemet

Trafiksystemet består av trafiklederna, person- och godstrafiken samt olika system som styr trafiken. När markanvändningen och trafiksystemet planeras beaktas människornas och näringslivets behov.

Läs mer