Trafikinformation

Senaste vägarbeten, störningar samt våra väglagskameror.
Trafikläget
Navigationsvarningar på farleder
Navigationsvarningar
Trafikverkets nyheter
 
12.5.2016 kl 12.57

Budgetmanglingen gav pengar till trafikleder

Regeringen var generös med finansieringen av trafikledsprojekt i den nyss genomförda budgetmanglingen. Av de projekt som är färdiga att genomföras och som beviljades finansiering är Rv 5 S:t Michel–Juva, Lahtis södra ringväg, Rv 4 Uleåborg–Kemi och förbättring av banförbindelsen från Luumäki till ryska gränsen de mest betydande.

Läs mer
 
14.4.2016 kl 09.00

Det är alltid farligt och dessutom förbjudet att vistas på järnvägsspåret

Den gångna våren har varit bedrövlig med tanke på dem som blivit överkörda av tåg. Årligen blir 50-60 personer under tåg, i vår är antalet redan uppe i 25. Varje olycka är en tragedi för offren, deras familjer, liksom också för tågförarna.

Läs mer
 
14.4.2016 kl 09.00

Världens första nationella utredning om automatiserad körning klar – Finland i spetsen för utvecklingen

I "Färdplanen och åtgärdsprogrammet 2016–2020 för automatisering av vägtrafiken" som nu blivit klara, föreslås ett stort antal åtgärder som indelats i fem grupper. Dessa är infrastruktur, vägens överbyggnad och utrustning, fordonets system, tjänster och funktioner samt föraren. Enbart för åren 2016–2017 har det samlats över hundra åtgärdsförslag – det finns alltså mycket att göra.

Läs mer

Läs också

 

Statistik

Trafikverket framställer statistik i anknytning till trafik och trafikleder.

Läs mer

Forskning och utveckling

Trafikverkets FoU-funktioner gör det möjligt att skapa innovationer och metoder för att utveckla verksamheten.

Läs mer

Trafiksystemet

Trafiksystemet består av trafiklederna, person- och godstrafiken samt olika system som styr trafiken. När markanvändningen och trafiksystemet planeras beaktas människornas och näringslivets behov.

Läs mer