Työt jatkuvat Graanin ja Ristiinantien alueilla

Julkaistu 11.4.2017

Graanin suunnalla Savilahden sillan ja Tuppuralan eritasoliittymän välistä osuutta parannetaan erkanemis- ja liittymiskaistoja pidentämällä ja geometriaa korjaamalla. Tuppuralan eritasoliittymän alueella tehdään kaistajärjestelyjä huhtikuusta heinäkuuhun, jolloin alueen nopeusrajoitus on 50 km/h ja tarvittaessa 30 km/h.

Graanin siltatyöt vaikuttavat katuverkon ja kevyen liikenteen liikennejärjestelyihin. Pohjoisen suuntaan suljetaan yksi kaista Savilahden sillan jälkeen. Nopeusrajoitus 50 km/h alkaa ennen Savilahden siltaa.

Ristiinantien parannustoimien vuoksi joudutaan ajoittain sulkemaan toinen kaistoista. Kaistajärjestelyjä tehdään välillä 10.4.–13.7.2017, jolloin liikennettä ohjataan kaistalta toiselle töiden etenemisen mukaan. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.

Lisätietoja antavat

Pekka Jaakkola, Destia Oy puh. 0400 888241
Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto puh. 029 534 3536

Nopeusrajoitukset nousivat Mikkelin kohdalla

 

Vt5 Mikkelin kohdalla nopeusrajoitukset on nostettu 80 km/h lähes koko viiden kilometrin hankealueella Pitkäjärveltä Aseman eritasoliittymälle viime viikolla, viikolla 45.

Kaihun eritasoliittymän ja Setrikadun sillan välisellä osuudella, noin kilometrin pituisella matkalla nopeusrajoitus on vielä 50 km/h, sillä matkan varrella tehdään pengertöitä.

 

Päällystystyöt sulkevat ramppeja Pitkäjärvellä

Vt 5 Mikkelin kohta -työmaalla tehdään päällystystöitä tiistaina ja keskiviikkona 18.–19. lokakuuta kello 9–14 välisenä aikana Pitkäjärven alueella. Liikenteenohjaajat ovat paikalla opastamassa liikenteen kulkua.

Päällystystyöt jatkuvat myös Ristiinantiellä. Työt aiheuttavat ruuhkia maanantaista keskiviikkoon. 

Lue lisää tiedotteesta

Lähiviikkojen päällystystyöt vaikuttavat valtatien liikenteeseen

Lähiviikkoina valtatie 5:llä tehdään päällystystöitä yöaikaan, mikä tulee vaikuttamaan liikenteeseen. Päällystystöitä tehdään seuraavan kahden viikon aikana neljässä eri kohdassa viitostien työmaalla. Liikenne suljetaan kaikissa kohteissa aina kello 21–06.

Ensi viikolla, viikolla 37, päällystystöitä tehdään Pitkäjärven ja Aseman eritasoliittymien rampeilla. Liikenne ohjataan kulkemaan kiertoreittejä pitkin.

Samalla viikolla päällystystöitä tehdään Rinnekadun kiertoliittymässä, minkä vuoksi Rinnekatu suljetaan yleiseltä liikenteeltä 13.–14. syyskuuta tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi. Liikennejärjestelyistä on kerrottu tarkemmin Tiedotteet-osiossa.

Seuraavalla viikolla, viikolla 38, päällystystöitä tehdään Kaihun alueen eritasoliittymän kohdalla.

Koulut alkavat: muutoksia kevyen liikenteen reitissä Rinnekadulla

Vt 5 Mikkelin kohta urakkaan liittyvän Sammonkadun ja Rinnekadun kiertoliittymän rakentamistöistä johtuen kevyen liikenteen reitti ei ole käytössä Rinnekadun alkupäästä (Sammonkatu) 200 metrin matkalta.

Kevyt liikenne ohjataan Hietakadun / Sammonkadun kulmasta ulkoilureittiä myöten urheilukentän takaa Urpolan koululle. Järjestelyt ovat voimassa syyskuun puoliväliin saakka.

 

Jurassic rokkarit huomio: Pursialankadun siltaosuudella käytössä yksi kaista

Mikkelin Aseman risteyssillan parannustöihin liittyen kulku Kenkäveronniemeen Jurassic Rockin alueelle Pursialankadun siltaosuudella tapahtuu yhtä kaistaa pitkin. Parhaiten alueelle pääsee polkupyörällä tai jalan. Toivomme ajoneuvoliikenteen rajoittuvan huoltoajoon.

Ajoneuvoliikenne on siirretty tänään torstaina 4. elokuuta ensimmäiselle korjatulle kaistalle uuden päällysteen päälle. Ajoneuvoliikennettä ohjataan liikennevaloilla.

Viikonlopun Jurassic Rock -tapahtuman ajaksi kevyt liikenne on erotettu ajoneuvoliikenteeltä ja kevyen liikenteen leveys on 5 metriä. Töitä ei tehdä sillan kannen yläpuolella enää perjantaina.

Sillan kannen toisen puolen korjaustyö alkaa tiistaina 9. elokuuta ja silloin on ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne siirretty jo valmiille kaistalle. Liikennevalo-ohjaus on käytössä vielä noin 1,5 kk.

Vt 5 Mikkelin kohta loppusuoralle: vilkas kesä luvassa

Syyskuussa 2014 alkanut Vt 5 Mikkelin kohdan parantamishankkeen rakentaminen on edennyt vauhdilla. Urakkasopimuksen mukaisen aikataulun mukaan lokakuussa 2017 valmistuvaksi suunniteltu hanke näyttäisi valmistuvan etuajassa. Urakoitsija Destia pyrkii saamaan työt mahdollisimman lähelle lopullista valmistumista jo vuoden 2016 aikana. (Julkaistu 11.5.2016)

Alkukesästä työmaalla keskitytään eteläisen ajoradan rakentamiseen sekä Kaihun eritasoliittymän rakennustöihin. Kaihun liittymän arvioidaan valmistuvan juhannuksen tienoilla. Meneillään oleva Rinnekadun rakentaminen valmistuu samoihin aikoihin. Ristiinantien rakennus- ja korjaustöitä tehdään pitkin kesää ja syksyä. Liikenteen kulkua ohjataan työn edistymisen mukaan.

Ajoradan vaihto syyskuussa

Valtatie 5:n pohjoisella ajoradalla liikennöidään syyskuuhun asti, jolloin eteläinen ajorata saadaan valmiiksi. Ajoradan valmistuttua liikenne siirretään etelän puoleisille ajoradoille. Samalla alkavat pohjoisen ajoradan viimeistelytyöt, joihin kuuluu muun muassa päällysteiden tekoa, ajoratamaalauksia ja viitoitusten tekoa.
– Tavoitteena on, että liikenne saadaan molemmille ajoradoille marraskuussa 2016, kertoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen Destialta.

Ristiinantien ja Setrikadun sillat päällystettävinä

 

Ristiinantien eteläisen risteyssillan rakentaminen on siinä vaiheessa, että työmaalla on päästy siltojen valuun. Ristiinantien risteyssillan valu alkoi 13. huhtikuuta ja päättyi 14. huhtikuuta.

Seuraavaksi valuvuoroon pääsee Setrikadun eteläinen risteyssilta huhtikuun viimeisellä viikolla.

Siltoja pitkin ja koko eteläistä ajokaistaa pitkin pääsee ajamaan syksyllä 2016.

 

Alkutalvi etenee siltatöiden merkeissä

Päivitetty 19.2.2016

Siltatöissä pääpaino on Setrikadun eteläisellä risteyssillalla ja Ristiinantien eteläisellä risteyssillalla. Siltojen muotteja raudoitetaan keväällä tehtäviä valuja varten.

Setrikadun silta sai raudoituksen helmikuussa 2016
Setrikadun eteläinen risteyssilta sai raudoituksen helmikuun lumisissa maisemissa.

Setrikadun sillalla tehdään myös jänneputkien asennuksia sekä tuplataan kannen muottia. Ristiinantien risteyssillalla oikaistaan vanhojen, piikattujen pilarien tartuntoja sekä viimeistellään pilareiden yläpäitä kevään valuja varten. Ympäristön viihtyvyyteen liittyen lisätään meluesteisiin lasisia yläosia.

 

Työmaa hiljenee hetkeksi joulutauolle

Päivitetty 17.12.2015.

Vt 5 Mikkelin kohdan rakennustyömaa rauhoittuu joulun ajaksi. Joulun jälkeen työt jatkuvat telineiden tekemisellä Setrikadun ja Ristiinantien risteyssilloilla. Silta-aukkojen ylityksiin tarvittavia palkkeja nostetaan paikoilleen, mistä aiheutuu pieniä liikennejärjestelyjä nostotöiden aikana.

Keväällä nämäkin odottelevat pilarit saavat kannateltavaa.

Leudon talven ansiosta Kaihun eteläisen ajoradan alikulkutunneli on saatu valettua aikataulusta etuajassa. Tunnelin eristys- ja varustelutyöt jatkuvat keväällä. Tammikuussa myös siltatyöt ja viimeiset pohjavedensuojausten luiskien korjaukset jatkuvat.

Liikennejärjestelyt pysyvät nykyisen kaltaisina kevääseen saakka.

 

Liikennejärjestelyjä Kaihun alueella

Valtatie 5:llä kulkemista on selkeytetty ohjaamalla etelään menevän kaistan ja rampin kiihdytyskaistan alku omille väylilleen sulkupylväillä oheisen kartan mukaisesti.Tilannetta seurataan ja mikäli järjestelyt eivät osoittaudu toimiviksi, varaudutaan rampin kiihdytyskaistan sulkemiseen ja STOP-merkin asettamiseen liittymään. Ohituskieltomerkkien määrää on lisätty tieosuudelle.

Päivitetty 4.12.2015

 

Urpolankaari sai nimen

Urpolankaari iltavalaistuksessa


Torstaina 29.10.2015 vietettiin Mikkelissä siltajuhlaa iloisissa ulkoilutunnelmissa, kun Selännekadun punainen kevyenliikenteen silta sai nimen. Väkeä iltatilaisuuteen oli kerääntynyt arviolta pari sataa henkeä ja tunnelma oli lupsakka.

Silta sai nimekseen Urpolankaari, kavereiden kesken "Urpis". Nimen sillalle vihki Urpolan kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja Saila Nurminen. Urpolalaiset tarjosivat myös yhdessä urakoitsija Destian kanssa kahvit paikan päälle saapuneille.

Projektipäällikkö Hannu Nurmi puhui tilaisuudessa
Projektipäällikkö Hannu Nurmi puhui tilaisuudessa.

Tilaisuuden järjestivät yhdessä Liikennevirasto, Mikkelin kaupunki, Destia Oy ja Urpolan kaupunginosayhdistys.

Katso lisää kuvia Flickr-kuvapankistamme!