Ajankohtaista hankkeessa

Hankkeen ajankohtaisia aiheita voi seurata myös Facebookissa ja Twitterissä!

Facebook
Twitter

Hankkeen eteneminen kesällä 2017

(Julkaistu 29.5.2017)

Hanke etenee vauhdikkaasti läpi kesän. Kesällä ja syksyllä 2017 työalueet sijoittuvat Kolarissa Ylläjoen sillalle sekä Kolarin kunnan rajalta Palojoensuuhun. Lisäksi töitä tehdään palsasoiden kohdalla ja Kilpisjärven kylästä pohjoiseen.

Kesän tietyöt alkavat Kolarin ja Muonion rajalta ja jatkuvat Palojoensuun sillalle saakka. Lisäksi tietöitä tehdään Kilpisjärven kylän eteläpäästä aina Norjan rajalle saakka. Tänä kesänä ei vielä toteuteta Kolarin kunnan puoleista tieosuuden parantamista, vaan Kolarissa työt sijoittuvat Ylläsjoen sillalle. Ylläsjoen sillan korjaustyö on jo hyvässä vauhdissa ja työt jatkuvat syksyyn saakka. Myös Pakajoen ja Koskenniskan siltatyöt tehdään kesän aikana, mutta ne eivät aiheuta haittaa liikenteelle.

Lisäksi töitä tehdään kesällä palsasoiden kohdalla. Saarikosken palsakohteen työt ovat käynnissä ja kohde valmistuu kesäkuun alussa. Pousujärven ja Iiton palsakohteet ovat valmistuneet jo aikaisemmin keväällä. Peeran palsakohteelle tehdään silta, jonka työt käynnistyvät syksyllä.

Hankkeen siltaurakoitsija valittu

(julkaistu 15.5.2017)

Hankkeen siltakohteiden urakoitsijaksi on valittu Skanska Infra Oy. Siltaurakan työt käynnistyvät maanantaina 22.5.2017 Ylläsjoen sillan peruskorjaustöillä.

Hankkeen siltaurakkaan lukeutuu yhteensä kahdeksan siltaa Kolarin, Muonion ja Enontekiön kuntien alueella. Nykyisiä siltoja levennetään, ja niiden kantavuutta lisätään. Äijäjoen nykyinen silta uusitaan kokonaan, ja Palojoensuun sillan kansi uusitaan. Äijäjoen ja Palojoensuun kohdilla parannetaan myös tien geometriaa. Suurin siltakohde on Peeran palsan kohdalle rakennettava uusi silta.

Työt käynnistyvät 22. toukokuuta Ylläsjoen sillan peruskorjauksella. Liikenteelle aiheutuu Ylläsjoen sillan korjaustyöstä häiriötä syksyyn 2017 saakka. Muiden siltojen töiden aiheuttamista liikennehaitoista tiedotetaan erikseen myöhemmin. Tiehankkeen siltaurakka valmistuu kokonaisuudessaan syksyn 2018 aikana. Siltaurakka on arvoltaan 8,1 miljoonaa euroa.

Hankkeen työt käynnistyvät

(julkaistu 11.4.2017)

Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi -tiehankkeen peruskorjaustyöt käynnistyvät pääsiäisen jälkeen 18.4.2017 Enontekiön kunnan alueella. Ensimmäisenä työkohteena ovat Pousujärven palsakohteen massanvaihtotyöt. 

Pousujärven kohdan palsan korjaamiseksi tehdään syvä massanvaihto. Työn ajaksi liikenne ohjataan yhtä kaistaa pitkin kohteen ohi noin 200 metrin matkalla. Liikenteelle aiheutuu korjaustyöstä häiriötä kesäkuuhun 2017 saakka. Urakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy.

Tiehankkeen muiden kohteiden peruskorjaustyöt käynnistyvät toukokuun 2017 lopulla ja aiheuttavat liikenteelle paikoin haittaa erityisesti kesäkauden 2017 aikana.

Toisen kohteen urakoitsija valittu

(julkaistu 2.3.2017)

Liikennevirasto on valinnut Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi -tiehankkeen toisen urakkakohteen urakoitsijaksi Lemminkäinen Infra Oy:n. Peruskorjausurakka sisältää kolme osuutta, joissa työmaan toiminta käynnistyy toukokuussa 2017.

Hankkeen toinen peruskorjausurakka sisältää valtatie 21:n Muonio–Palojoensuu-välin sekä tieosuuden Kilpisjärven kylän eteläpuolelta Norjan rajalle saakka. Lisäksi urakkaan kuuluu Iiton, Saarikosken ja Pousujärven palsakohteiden korjaus. Urakkaan sisältyy tiejaksojen leventäminen 7,5 metrin päällysteleveyteen sekä rakenteen parantamista. Palsakohteille tehdään suurehkoja massanvaihtoja.

Urakka on arvoltaan 9 miljoonaa euroa. Työt kohteissa käynnistyvät toukokuussa 2017, ja urakka valmistuu palsakohteita lukuun ottamatta syksyllä 2017. Palsakohteet valmistuvat syksyyn 2018 mennessä. Tietyöt aiheuttavat liikenteelle paikoin haittaa keväästä 2017 alkaen.

Ensimmäisen kohteen urakoitsija valittu

(julkaistu 2.11.2016)

Ensimmäisen peruskorjausurakan urakoitsijaksi on valittu Skanska Asfaltti Oy. Urakka sijoittuu Kolari–Muonio-välille, missä työmaan toiminta käynnistyy toukokuussa 2017. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2018.

Kolarin ja Muonion välisen osuuden peruskorjausurakka käsittää tien leventämisen 7,5 metrin päällysteleveyteen sekä rakenteen parantamista. Urakkaan sisältyy myös Muonion kohdan 9 kilometrin älyliikenteen testiosuuden parantaminen.

Muiden urakkakohteiden kilpailutukset käynnistyvät vuodenvaihteessa 2016–2017. Kohteita ovat valtatiellä 21 Muonio–Palojoensuu sekä palsakohteiden korjaus Iiton, Saarikosken ja Peeran kohdilla. Myös osittainen siltojen leventäminen ja uusiminen lukeutuvat peruskorjaukseen. Nämä kohteet peruskorjataan kesäkausilla 2017 ja 2018.