Väylätekninen menetelmäkehitys

Hankkeen tarkoituksena on liikennemuotokohtaisten väylänpidon teknisten ratkaisujen ja menetelmien kehitys. Kehitystoimet kohdistuvat niin suunnittelumenetelmien ja ohjeiden kehitykseen kuin rakentamisen menetelmien ja kunnossapidon menetelmien ja toimintamallien kehittämiseen.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  • Innovatiivisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen ja menetelmien kehittäminen väylänpitoon
  • Nykyisten väylien rapistumisen hidastaminen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon menetelmiä kehittämällä
  • Liikennemuotokohtaisen erityisosaamisen säilyminen ja kehittyminen
  • Turvallisuuden, kapasiteetin ja toimivuuden parantaminen ohjaus- ja turvalaitteita kehittämällä

Hanke koostuu neljästä eri osakokonaisuudesta: 

Väylien suunnittelu ja rakentaminen

Osahankkeen tutkimuskohteita ovat väylien suunnittelu- ja mitoitusmenetelmät, toimivuusvaatimukset, uudet materiaalit ja työmenetelmät, rakenteiden elinkaaritaloudellisuus sekä uusiomateriaalien käyttö ja materiaalien kierrätys.

Ohjaus ja turvalaitteet

Valvonta-, ohjaus- ja turvalaitteiden kehittämisessä päätutkimuskohteita ovat energiankäytön säästöön ja tehostamiseen liittyvät tekniset ratkaisut, rataverkon turvalaitejärjestelmien kehittäminen sekä vesiliikenteen turvalaitteiden kaukovalvontajärjestelmän ja radionavigaation kehittäminen.

Kunnossapito

Osahakkeen tutkimuskohteita ovat väylien kunnossapito- ja tarkastusmenetelmät, väylien teknillistaloudellisen käyttöiän jatkaminen ylläpitoinvestoinneilla ja kunnossapidon rahoituksen kohdentaminen kunnon ja palvelutason luokittelun päivittämisellä ja yhtenäistämisellä.

Liikennehistoria

Liikennehistoria on vuonna 2015 alkanut uusi osahanke, joka liittyy Liikenneviraston perinne-työhön. Osahankkeessa edistetään liikennehistorian tutkimusta ja tuotetaan liikennehistoriaan liittyviä julkaisuja.

Sivu päivitetty 29.09.2015