Tutkimus ja kehittäminen

Liikenneviraston tutkimus- ja kehittämistyössä etsitään uusia liikenne- ja infra-alan innovaatioita sekä kehitetään Liikenneviraston toimintaa. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään poikkitieteellisesti ja yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

Liikenneviraston T&K-toiminnan kannalta merkittävimpiä kansainvälisiä tutkimusverkostoja ovat EU:n kansainväliset tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (mm. Horisontti 2020) sekä liikennealan järjestöissä (esim. CEDR, UIC, EIM) ja pohjoismaisessa T&K-yhteistyössä tehtävä hankeyhteistyö.

Liikenneviraston tutkimustoimintaa suunnataan seuraaviin teema-alueisiin:
 

1. Tiedon varaan syntyvät liikkumisen palvelut
 - uusien teknologioiden rohkea kokeilu liikenteessä
 - tiedon varaan syntyvät ratkaisut ja palvelut
 - liikenteenohjauksen menetelmät

2. Älykäs infrastruktuuri ja liikennejärjestelmän toimivuus
- infraan liitettävät anturit ja uudet mittaus- ja tiedonkeruutavat
 - resurssien tarkempi kohdentaminen
 - palvelutasojen tarkempi sovittaminen yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja liikkujien tarpeisiin

3. Väylänpidon tehokkuus ja väylien elinkaaren hallinta
 - innovatiiviset ratkaisut ja menettelyt
 - elinkaarinäkökulman systematisointi
 - väyläverkon rakenteiden sekä turvallisuuden edistäminen
 - väylätiedon hallintaan liittyvä tietomallinnus

4. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja muutoksen hillintä
 - väylänpidon riskienhallinta ja ennakointikyky muuttuvissa sää- ja ilmasto- olosuhteissa
 - liikennejärjestelmä kestävän kehityksen tielle
 - energiatehokkaat ja ympäristöä säästävät ratkaisut
 - cleantech-ajattelu