Usein kysyttyä VT 8 Turku - Pori-hankkeesta

Miksi hanke toteutetaan?
Tie on vilkasliikenteinen. Sen varrella sijaitsee viisi vientisatamaa ja työmatkaliikennettä on runsaasti. Hanke parantaa merkittävästi yhteysvälin turvallisuutta ja sujuvoittaa matkantekoa. Lisäksi pohjaveden pilaantumisriskit pienenevät. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteet paranevat.
Mikä on hankkeen aikataulu?

Rakennustyöt käynnistyivät alkuvuonna 2014, ja koko hanke valmistuu vuonna 2018. Kaikkialla ei rakenneta koko ajan, vaan töitä tehdään vaiheittain. 

Miten urakka on vaiheistettu? Missä järjestyksessä Turku–Pori-välin hankkeet tehdään?

Raision ja Nousiaisten välillä on kaksi urakkaa: 1) Raision ja Maskun välinen osuus muutetaan nelikaistaiseksi, rakennetaan kaksi eritasoliittymää 2) Maskun ja Nousiaisten välinen osuus muutetaan myös nelikaistaiseksi ja lisäksi päivitetään Nousiaisten liittymän valo-ohjaus. 

Nousiaisten ja Rauman välillä: liikenneturvallisuutta parannetaan mm. täydentämällä yhteysvälille yhtenäinen tievalaistus.

Porin päässä: tehdään tiejärjestelyjä noin 15 kilometrin matkalla rakentamalla kevyen liikenteen väylää ja ohituskaistoja. Lisäksi rakennetaan liittymäjärjestelyjä, kuten Isomäen risteyssilta.

Mitä haittoja hanke aiheuttaa tienkäyttäjälle?
Rakennusaikaiset haitat pyritään minimoimaan. Liikenteelle koituu kuitenkin välttämättä haittaa, koska esimerkiksi nopeusrajoituksia joudutaan laskemaan.
Milloin töitä tehdään Porin suunnalla?

Porin päässä työt alkoivat huhtikuussa 2015 Isomäen risteyssillan rakentamisella. Isomäen urakka valmistui keväällä 2016.

Kesällä 2016 Luvian ja Porin alueella aloitettiin uusi urakka Hangassuon ja Niittymaan välillä. Kokonaisuus valmistuu syksyllä 2017.

Mitä hanke maksaa?
Nyt toteutettavan ensimmäisen vaiheen sopimusvaltuutus on 102,5 M€. Toinen vaihe on seuraavan hallituskauden asia. Nykyarvio sen toteutumisen hinnaksi on 110 M€. Koko yhteysvälin kehittämisen kustannusarvio on 210 M€.
Paljonko hanke työllistää kaikkiaan?
Vuosien 2014-2017 aikana työmaalla työskentelee keskimäärin 150 henkeä, ja parhaimmillaan jopa 600.