LAM-kirjat

LAM-pisteiden (liikenteen automaattinen mittausasema) keräämistä liikennetiedoista tehdään Liikennevirastossa vuosittain yhteenvetoraportti, LAM-kirja.