Aineiston hyödyntäminen

Aineistosta on mahdollista tehdä asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä analyysejä maksutta. Tarkemmat ohjeet kohdassa Tietopalvelut ja aineistot. Aineisto on saatavilla tutkimuskäyttöön Liikenneviraston luvalla. Aineiston ylläpidosta vastaa WSP Finland Oy.

Tietopalvelut ovat kesälomalla heinäkuun ajan.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Yleiset asiat, rekisteriseloste

Tytti Viinikainen

  • 0295 34 3920
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

WSP Finland Oy

Tietopalvelut, aineistonluovutukset

Virpi Pastinen

  • 0207 864 319
  • hlt@wspgroup.fi

Annika Rantala

  • 0207 864 337
  • hlt@wspgroup.fi

Henkilöliikennetutkimus 2010-2011

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista.

Viimeisin tutkimusaineisto on koottu haastattelemalla vuosina 2010-2011 puhelimitse yli 12 000 suomalaista. Tutkimusjulkaisu valmistui maaliskuussa 2012.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä perustietoja suomalaisten liikkumisesta. Tietoja käytetään apuna parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja.

Tutkimustulokset antavat liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri kulkutavoista ja liikkumiseen vaikuttavista syistä. Aineisto soveltuu muun muassa henkilöliikennesuoritteen arviointiin. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen lisäksi eri seuduilla tehdään alueellisia liikennetutkimuksia, jotka antavat tarkemman kuvan liikkumisesta seudun ja kunnan tasolla.