Yhteystiedot

Liikennevirasto

Otto Kärki

  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Mihin hoitoluokkaan käyttämäni tie kuuluu?

Maanteiden talvihoitoluokkien kartta löytyy tältä sivulta otsikon "Maanteiden talvihoitoluokat kartalla" alta. Kyseistä karttaa pääset katsomaan myös tästä linkistä.

Kartoista on myös pdf-versiot:

Valta- ja kantateiden talvihoitoluokat (pdf-kartta)
Valta-, kanta- ja seututeiden talvihoitoluokat (pdf-kartta)

Hoidon palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset.

Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020600 Neuvonta ja palautteet (arkisin klo 9-16)
0200 2100 Tienkäyttäjän linja (24h/vrk)
Ilmoitukset teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista

Katso myös

Muualla palvelussa: Teiden kelirikko

Teiden talvihoito

Väylien hoito talvella on erityisen haasteellista. Liikennevirasto ja ELY-keskukset huolehtivat väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden.

Talviolosuhteet

Lumen auraus

Teiden talvihoidossa yleensä lumi aurataan ensin ja liukkaus torjuntaan sen jälkeen. Vilkkaimmat tiet aurataan ensin. Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä ja kevyen liikenteen väylillä lunta saisi olla muutamaa senttiä enempää. Lumisateen loputtua lumi poistetaan pääteiltä 2-3 tunnissa ja kevyen liikenteen väyliltä viimeistään neljässä tunnissa. Vähäliikenteisillä teillä voi olla lunta ajoittain kymmenen senttiä ja lumi tulisi aurata kuudessa tunnissa.

Liukkauden torjunta

Sääpalvelun avulla voidaan ennakoida tienpinnan jäätyminen. Vilkasliikenteisillä teillä liukkautta torjutaan suolaamalla ja muilla teillä hiekoittamalla tai karhentamalla polannetta. Toimenpiteet liukkauden torjumiseksi vilkasliikenteisillä pääteillä tehdään pääosin ennakkoon, mutta kuitenkin 2-3 tunnin kuluessa liukkauden havaitsemisesta. Kevyen liikenteen väylillä turvataan riittävä pito erityisesti aamuliikennettä varten. Alempiluokkaisilla teillä liukkaus pyritään torjumaan 6-8 tunnin kuluttua sen havaitsemisesta, mutta vaikeimmissa sääolosuhteissa voi lievää liukkautta pidempään esiintyä. 

Lue lisää liukkaudentorjunnasta.

Kelirikko on sorateiden keväinen ja osin myös syksyinen ongelma

Teillä esiintyy sekä pinta- että runkokelirikkoa. Yleensä kelirikkoa alkaa esiintyä maaliskuussa ja se päättyy juhannukseen mennessä. Painorajoitukset tulevat runkokelirikkoisille teille tavallisesti huhtikuun puolivälin tienoilla. Lämpiminä ja sateisina syksyinä esiintyy erityisesti pintakelirikkoa ja painorajoituksiakin voidaan syksyllä joutua asettamaan. 

Lue lisää kelirikosta.

Hoitoluokat

Liikennevirasto määrittelee teiden hoidon palvelutason. Koska kaikkia teitä ei voida hoitaa kohtuullisin kustannuksin välittömästi, tiet on luokiteltu eri hoitoluokkiin.

Hoitoluokka Is (3 500 kilometriä, 46 % liikenteestä, 45 % raskaasta liikenteestä)

Tie on pääosin paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä maan eteläosassa kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita polannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaikuta ajamiseen. Polanne tarkoittaa pakkautunutta lumi- tai jääharjannetta tiessä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkaus torjutaan pääsääntöisesti ennakoivilla toimenpiteillä.

Hoitoluokka I (4 799 kilometriä, 19 % liikenteestä, 22 % raskaasta liikenteestä)

Tie on suurimman osan ajasta paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Matalia kapeita polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkauden ongelmatilanteet pyritään estämään ennakoivasti liukkauden torjunnalla.

Hoitoluokka Ib (+TIb: 11 019 kilometriä, 19 % liikenteestä, 19 % raskaasta liikenteestä)

Tie hoidetaan melko korkeatasoisesti, mutta pääosin ilman suolaa. Tien pinta on liikennemäärästä ja säästä riippuen osittain paljas, osittain tiellä on polannekaistoja tai tie voi olla kokonaan lumipolanteen peittämä.
Tiellä on ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta hyvä talvikeli, joka ei ole paljaan asfaltin veroinen, mutta riittävän turvallinen tienkäyttäjien liikkuessa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. Liukkaus torjutaan suolalla vain syys- ja kevätliukkailla sekä liikenneturvallisuutta erityisesti vaarantavissa ongelmatilanteissa.

Talvihoitoluokka TIb (eräät taajamatiet)

Tiestö on sydäntalven aikaan polannepintainen. Laatu on vastaavan tasoinen kuin Ib-teillä, mutta tiellä voi olla hieman syvemmät polanneurat, jotka eivät alhaisen nopeusrajoituksen takia aiheuta ongelmia liikenteelle.

Hoitoluokka II (19 062 kilometriä, 11 % liikenteestä, 10 % raskaasta liikenteestä)

Tien pinta on pääosin polannepintainen ja polanne voi olla osittain urautunut. Tiellä on normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasaisuus maltilliseen liikennöintiin. Risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että normaali liikkuminen on turvallista.

Teiden pintoja karhennetaan ja kaikkein ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan kokonaan. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai heti lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta.

Hoitoluokka III (39 626 kilometriä, 5 % liikenteestä, 4 % raskaasta liikenteestä)

Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Laatu on pääsoin sama kuin II-luokan teillä, mutta auraus- ja liukkaudentorjunta voi kestää kaksi tuntia pidempään. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta.

Maanteiden talvihoitoluokat kartalla

Kartta toimii parhaiten, kun sen avaa omalle sivulleen: Näytä suurempi kartta.