Teiden talvihoito

Väylien hoito talvella on erityisen haasteellista. Liikennevirasto huolehtii väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden.

Talviolosuhteet

Lumen auraus

Teiden talvihoidossa aurataan lumet ensin ja liukkauden torjunta tehdään sen jälkeen. Vilkkaimmat tiet aurataan ensin. Tavoitteena on, että vilkasliikenteisillä teillä ja kevyen liikenteen väylillä lunta ei saisi olla kuin muutama senttimetri. Lumisateen loputtua lumi on poistettu pääteiltä 2-3 tunnissa ja kevyen liikenteen väyliltäkin viimeistään neljän tunnin kuluttua. Vähäliikenteisillä teillä voi lunta olla kymmenen senttiä. Näiden teiden pitäisi olla aurattuina kuudessa tunnissa.

Liukkauden torjunta

Sääpalvelun avulla voidaan ennakoida tienpinnan jäätyminen. Vilkasliikenteisillä teillä liukkauden torjunta tehdään suolaamalla ja muilla teillä hiekoittamalla. Toimenpiteet liukkauden torjumiseksi vilkasliikenteisillä pääteillä sekä niiden varsilla olevilla kevyen liikenteen väylillä on tehtävä parissa tunnissa. Vilkkaasti liikennöidyillä alempiluokkaisilla teillä vastaava tavoite on neljä tuntia, mutta vähäliikenteisillä teillä hiekoitusta voi joutua odottamaan kauemmin. Lue lisää liukkaudentorjunnasta.

Kelirikko on sorateiden keväinen ja osin myös syksyinen ongelma

Teillä esiintyy sekä pinta- että runkokelirikkoa. Yleensä kelirikkoa alkaa esiintyä maaliskuun lopulla ja se päättyy juhannukseen mennessä. Painorajoitukset tulevat runkokelirikkoisille teille tavallisesti huhtikuun puolivälin tienoilla. Lämpiminä ja sateisina syksyinä esiintyy erityisesti pintakelirikkoa ja painorajoituksiakin voidaan syksyllä joutua asettamaan. Lue lisää kelirikosta.

Hoitoluokat

Liikennevirasto määrittelee teiden hoidon palvelutason. Koska kaikkia teitä ei voida hoitaa kohtuullisin kustannuksin välittömästi, tiet on luokiteltu eri hoitoluokkiin.

Hoitoluokka Is (3 217 kilometriä, 42 prosenttia liikenteestä)

Tie on pääosin paljas. Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä maan eteläosassa kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita polannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaikuta ajamiseen. Polanne tarkoittaa pakkautunutta lumi- tai jääharjannetta tiessä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkaus torjutaan pääsääntöisesti ennakoivilla toimenpiteillä.

Hoitoluokka I (3 831 kilometriä, 17 prosenttia liikenteestä)

Tie on suurimman osan ajasta paljas tai siinä voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä. Sään muutostilanteissa ja yöaikaan tiellä voi olla lievää liukkautta. Liukkauden ongelmatilanteet pyritään estämään ennakoivasti liukkauden torjunnalla.

Hoitoluokka Ib (+TIb: 10 377 kilometriä, 22 prosenttia liikenteestä)

Tie hoidetaan korkeatasoisesti, mutta pääosin ilman suolaa. Tien pinta on liikennemäärästä ja säästä riippuen osittain paljas, osittain tiellä on polannekaistoja tai tie voi olla kokonaan lumipolanteen peittämä.
Tiellä on ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta hyvä talvikeli, joka ei ole paljaan asfaltin veroinen, mutta riittävän turvallinen tienkäyttäjien liikkuessa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. Liukkaus torjutaan suolalla vain syys- ja kevätliukkailla sekä liikenneturvallisuutta erityisesti vaarantavissa ongelmatilanteissa.

Talvihoitoluokka TIb (eräät taajamatiet)

Tiestö on sydäntalven aikaan polannepintainen. Laatu on vastaavan tasoinen kuin Ib-teillä, mutta tiellä voi olla syvemmät polanneurat, jotka eivät alhaisen nopeusrajoituksen takia aiheuta ongelmia liikenteelle.

Hoitoluokka II (19 916 kilometriä, 14 prosenttia liikenteestä)

Tien pinta on pääosin polannepintainen ja polanne voi olla osittain urautunut. Tiellä on normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasaisuus maltilliseen liikennöintiin. Risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että normaali liikkuminen on turvallista.

Tie hiekoitetaan kokonaan ongelmallisimmilla keleillä. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai heti lumisateiden jälkeen liikenteeltä edellytetään varovaisuutta.

Hoitoluokka III (40 916 kilometriä, 6 prosenttia liikenteestä)

Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Pakkaskeleillä ajo-olosuhteet ovat pääosin tyydyttävät, mutta saattavat paikoin vaihdella. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta.