Sidosryhmät ja vuorovaikutus

Liikennevirasto toimii laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät voidaan jakaa viiteen ryhmään yhteistyösuhteen rooliin pohjautuen: Liikenneviraston henkilöstö, asiakkaat, palveluntuottajat, toimeksiantajat ja yhteistyökumppanit.

  • Liikenneviraston henkilöstö
  • Asiakkaat (yritykset kuljetustarpeineen, ihmiset liikkumistarpeineen, kuljetusyritykset)
  • Palveluntuottajat
  • Toimeksiantajat (liikenne- ja viestintäministeriö)
  • Yhteistyökumppanit (muu valtionhallinto, ELY-keskukset, maakuntaliitot, kunnat, järjestöt ja yhdistykset, oppi - ja tutkimuslaitokset, media, kv-yhteistyötahot)

Sidosryhmäverkoston laajuudesta ja erilaisista rooleista johtuen Liikenneviraston sidosryhmäyhteistyön muodot ja vuorovaikutuksen tiheys ovat monimuotoisia ja vaihtelevia. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään projektikohtaisissa yhteistyöryhmissä ja kokouksissa, kahdenkeskisissä tapaamisissa sekä erilaisissa seminaareissa ja tilaisuuksissa.