Sidosryhmät ja vuorovaikutus

Liikennevirasto toimii laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät voidaan jakaa neljään ryhmään yhteistyösuhteen rooliin pohjautuen: asiakkaat, palveluntuottajat, toimeksiantajat ja yhteistyökumppanit.

Sidosryhmäverkoston laajuudesta ja erilaisista rooleista johtuen Liikenneviraston sidosryhmäyhteistyön muodot ja vuorovaikutuksen tiheys ovat monimuotoisia ja vaihtelevia. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään projektikohtaisissa yhteistyöryhmissä ja kokouksissa, kahdenkeskisissä tapaamisissa sekä erilaisissa seminaareissa ja tilaisuuksissa.