Ajankohtaista

Rihtniemen väylän syvennystyöt jatkuvat Raumalla

Rihtniemen väylän ruoppaus- ja louhintatyöt käynnistyvät talvitauon jälkeen viikolla 13. Turvallisuussyistä vesilläliikkujia pyydetään kiertämään työyksiköt mahdollisimman kaukaa. Väylän ja työkoneiden välittömässä läheisyydessä sukeltaminen on räjäytystöiden vuoksi kiellettyä.

Hankkeen tiedote luettavissa tästä.

 

Ruoppaustyöt väylällä on väliaikaisesti keskeytetty sääolosuhteiden vuoksi

Rauman meriväylähankkeen ruoppaustyöt on väliaikaisesti keskeytetty Rauman merialueen jäätilanteen vuoksi. Urakoitsija huoltaa tällä hetkellä ruoppauskalustoa sataman laiturissa.

Ruoppaustöitä jatketaan heti sään salliessa.

Tutustu meriväylähankkeeseen hankevideon kautta

alusliikenne väylällä on jatkunut sujuvasti väyläurakan rinnalla

Tilannekatsaus Rauman väyläsyvennykseen 20.12.2016

Louhintatyöt väylällä ovat päättyneet tältä vuodelta ja jatkuvat taas ensi keväänä. Pehmeiden maiden ruoppaus jatkuu yli vuodenvaihteen ja niitä tehdään säiden salliessa koko talven. Joulutaukoa väylätöissä pidetään 23.-26.12.2016.

Rauman meriväylähanke on edennyt sujuvasti koko vuoden 2016 aikana. Urakka käynnistyi 1.4.2016 ja loppuvuoden aikana työt ovat jatkuneet aikataulun mukaisesti. Kuluvan rakennuskauden aikana väylältä on ruopattu urakkaan kuuluvat pilaantuneet sedimentit ja louhittu suurin osa kallioalueista. Lisäksi pehmeiden maamassojen ruoppaus on aloitettu. Yksi suuri välitavoite saavutetaan, kun Järviluodon läjitysallas valmistuu vuoden loppuun mennessä. Merkittävää on myös se, että alusliikenne väylällä on jatkunut sujuvasti väyläurakan rinnalla.

Rauman meriväylähankkeen viranomaisvierailu 25.10.2016

Lokakuun lopulla hankkeella vierailivat lupaehtojen noudattamista valvovat viranomaiset ELY-keskuksesta. Työmaakierroksella vierailijat pääsivät seuraamaan väylän syvennystöitä ja Järviluodon läjitysaltaan rakentamista. Työmaakierroksen yhteydessä käytiin myös Sampaanalanlahden läjitysaltaalla, jonne on läjitetty haitallisia aineita sisältävät ruoppausmassat.

 

 

PIANC:n Suomen osaston vierailu Raumalla

PIANC:n (Permanent International Association of Navigation Congersses) Suomen osasto vieraili 4.10. Rauman meriväylähankkeella ja sataman konttilaiturihankkeella. Päivän aikana vierailijat kuulivat hankkeiden ajankohtaiset tilanteet ja pääsivät vierailemaan työmailla.

PIANC on maailmanlaajuinen merenkulkualan järjestö, jonka toiminta-ajatuksena on edistää merenkulun infrastruktuuria.

Rauman meriväylähankkeen ja konttiterminaalihankkeen mediatilaisuus järjestettiin 1.9.2016 Raumalla

Iltapäivän aikana media pääsi tutustumaan Liikenneviraston ja Sataman meriväylähankkeen ja Sataman konttiterminaalihankkeen toteutukseen työmaakierroksien sekä hanke-esittelyiden kautta. Paikalla vastaamassa vierailijoiden kysymyksiin olivat tilaajien, rakennuttajan ja urakoitsijoiden edustajat.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Rauman meriväylähankkeen hanke-esittelymateriaaliin voi palata seuraavien linkkien kautta Hanke-esittely, urakka-esittely.
Lisätietoa konttiterminaalihankkeesta löytyy Sataman verkkosivuilta www.portofrauma.com

Järviluodon läjitysaltaan penkereen rakennustyöt hyvässä vauhdissa

Hankkeen aikana Rauman sataman kupeessa sijaitsevan Iso Järviluodon eteläpuolelle rakennetaan läjitysallas, jonne läjitetään väylältä ruopattavia puhtaita ruoppausmassoja noin 2,5 Mm3. Läjitysaltaan lopullinen korkeus tulee olemaan 3 metriä veden pinnan yläpuolella. 

Pengerrakennustyöt ovat alkaneet 30.5. ja valmistuvat tämän vuoden aikana. Ensimmäisessä vaiheessa urakoitsija rakentaa altaan reunapenkereen väylältä louhitusta sekalouheesta.  Toisessa vaiheessa urakoitsija aloittaa varsinaisten kitka- ja koheesiomaiden läjityksen altaaseen. 

Työt Iso Järviluodossa ovat käynnissä koko hankkeen ajan.

Joko olet vieraillut hankkeen karttapalvelussa?

Hankkeella on käytössä jatkuvasti päivittyvä karttapalvelu, jonka kautta on mahdollista seurata ruoppauskaluston liikkeitä väylällä. Lisäksi nähtävillä on työnaikainen viitoitus, joka osoittaa laivoille turvallisen reitin väylällä urakoitsijan työskennellessä. Urakan edetessä karttapalvelusta on nähtävillä myös töiden valmiusaste, kun valmistuneet alueet merkataan karttaan.

Rauman meriväylän syventämishankkeen karttapalveluun pääset tästä.

Hankkeen projektiorganisaatio perehtyi vesillä pelastautumiseen 31.5.2016

Osana turvallisuus- ja riskienhallintaa hankkeella varaudutaan erilaisiin hätätilanteisiin.  Rauman meriväylän syventämishankkeen projektiorganisaatio perehtyi Winnovan hätätilannetoimintakoulutuksessa  vesialueilla käytössä olevien pelastautumisvälineiden käyttöön ja vedessä selviämiseen ja pelastautumiseen teoria tuntien ja käytännön harjoitteiden  kautta.  

Ruoppausurakan urakka-alueella todetut pilaantuneet sedimentit on saatu kuorittua ja läjitettyä Sampaanalanlahteen 20.5.2016

Rauman meriväylähankkeen aikana ympäristön tilaa parannetaan kuorimalla pilaantuneiksi todetut massat ympäristökauhalla urakka-alueelta. Massat on nyt saatu kuorittua ja läjitettyä Sampaanalanlahteen. Massojen stabiloinnista vastaa UPM Oyj.

Meriväylähankkeen osalta työt jatkuvat kalliolouhinnoilla ja ruoppauksilla. Rauman Sataman konttilaituriurakan osalta pilaantuneiden sedimenttien ruoppaus ja läjitystyöt jatkuvat satamassa kesäkuun aikana.

Yleisötilaisuus 21.4.2016

Liikennevirasto ja Rauman Satama Oy järjestivät Rauman väylän syventämishanketta sekä  konttiterminaalihanketta koskevan yleisötilaisuuden to 21.4. klo 17.00 Kulttuuritalo Posellissa  Raumalla. Hankkeista kiinnostuneita saapui paikalle hyvin. Kysymyksiä herättivät hankkeiden rakennussuunnitelmat ja käytännön toteutus.  

Rauman väylän syventämishanketta koskevaan esitysmateriaaliin pääsee tutustumaan seuraavista linkeistä: Hankkeen yleisesittelyHakkeen urakkaesittely

Ruoppausurakan urakkasopimus on allekirjoitettu

Liikennevirasto ja Rauman Satama Oy ovat allekirjoittaneet Rihtniemen 10 m väylän ruoppausta koskevan urakkasopimuksen Wasa Dredging Oy Ltd:n kanssa tänään 1.4.2016 Raumalla. Ruoppaustyöt käynnistyvät huhtikuun aikana. Urakka-aika on 1.4.2016- 31.10.2017.