Rauman meriväylä

Rakenteilla

Hanke käsittää Rauman nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan 12,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi.

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Rauman satamaan johtaa kaksi väylää: eteläinen Rihtniemen 10,0 metrin väylä ja pohjoinen Valkeakarin väylä, jonka kulkusyvyys on 7,5 metriä. Hankkeen aikana Rauman 10,0 m väylän kulkusyvyys kasvatetaan 12,0 metriin. Työt toteutetaan vuosina 2016-2017.

Ruoppaustöiden etenemistä on mahdollista seurata ajantasaisen karttapalvelun avulla. Karttapalveluun pääset tästä.

Hankkeen taustat

Rauman satama oli vuonna 2015 kuljetusmäärältään maamme neljänneksi suurin satama kokonaisliikenteen oltua yhteensä 5,74 miljoonaa tonnia. Kontteja kuljetettiin vuoden 2015 aikana Rauman kautta 263 000 konttiyksikköä (TEU), mikä oli sataman toiseksi suurin konttimäärä kautta aikain.  Rauman Satama on Suomen 3. suurin konttisatama ja sen osuus länsirannikon satamien kautta kulkevista konteista välillä Turku-Tornio on yli 70 %. Sataman merkittävimmät tavaralajit ovat metsäteollisuustuotteet sekä kappaletavara.

Sataman liikenteessä käytettävien laivojen kokoa rajoittaa väylän kulkusyvyys. Jos syvyys on suurempi, voivat satamassa käyvät alukset olla huomattavasti suurempia. Suuremman aluskoon myötä erityisesti kaukoviennin kuljetusten hinta kuljetettua yksikköä kohti laskee merkittävästi. Kuva: @Lentokuva Vallas Oy/Hannu Vallas

Hankkeen tavoitteet

Hanke käsittää Rauman nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan 12,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Hankkeen toteuttamiseen on vesilain mukainen, lainvoimainen vesilupa.

Puhtaat ruoppausmassat sijoitetaan Iso-Järviluodon eteläpuolella rakennettavaan läjitysaltaaseen. Tutkimusten perusteella pilaantuneiksi todetut sedimentit poistetaan erillistekniikalla ja stabiloidaan meriympäristöstä eristetyksi rakenteeksi Sampaanalanlahden täyttöalueelle.

Hankkeen toteutukseen liittyvät lisäksi Rauman sataman syvennys ja laajennustyöt.

Vaikutukset

• Parantaa paperin kaukoviennin, raaka-ainekuljetusten ja konttiliikenteen kuljetustaloutta.
• Hankkeen arvioitu hyötykustannussuhde on 1,5.

Hankkeen eteneminen

Rakennussuunnittelu on valmistunut marraskuussa 2015. Suunnittelijoina ovat toimineet Meritaito Oy ja Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy. Rakennussuunnittelu on tehty tietomallipohjaisesti (InfraBIM).

Ruoppausurakan urakkasopimus on allekirjoitettu 1.4. ja työt väylällä on aloitettu 21.4. pilaantuneiden sedimenttien kuorinnalla ja läjittämisellä Sampaanalanlahteen jatkokäsittelyä varten sekä väyläalueen kalliolouhinnoilla. Urakka-alueen pilaantuneiksi todettujen sedimenttien kuorinnat on saatu päätökseen 19.5. Työt ovat jatkuneet kalliolouhinnoilla ja ruoppauksella. Urakoitsijalla on käytössään merellä yhdestä kolmeen ruoppaajaa sekä useita proomuja ja hinaajia. Rakentamisvaihe kestää 31.10.2017 asti.

Vesi- ja kalataloustarkkailuja toteutetaan vuosina 2015-2018 Varsinais-Suomen ELY -keskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailuihin kuuluvat rakennustöitä edeltävät ennakkotarkkailut, työnaikaiset tarkkailut sekä töiden jälkeinen seuranta. Työnaikaiset tarkkailut ovat käynnissä.

Lisäksi hankkeen rakentamisen aikana toteutetaan Liikenneviraston tilaamana tutkimus, jossa selvitetään vedenalaisen melun vaikutusta kalojen käyttäytymiseen. Tutkimuksen toteuttaa Luode Consulting Oy.

Väylä käyttöönotetaan 12 m kulkusyvyisenä vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannukset

Liikennevirasto toteuttaa hankkeen yhdessä Rauman Satama Oy:n kanssa.

Hankkeen kustannusennuste on 40,9 milj. euroa, josta Liikenneviraston osuus on 28,0 milj. euroa ja  Rauman Sataman osuus on 12,9 milj. euroa.