Tasoristeykset valtion rataverkolla

Tasoristeyksessä tie tai kevyen liikenteen väylä risteää rautatien kanssa samassa tasossa. Tasoristeyksiä on valtion rataverkolla noin 2 800.

Tasoristeyksiä poistetaan kehittämishankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä sekä yksittäisten tasoristeysten poistoina. Vuosittain poistetaan useita kymmeniä tasoristeyksiä: esimerkiksi vuonna 2015 poistettiin 22 ja vuonna 2014 38 tasoristeystä. Vuosittain joitakin varoituslaitteita rakennetaan varoituslaitteettomiin tasoristeyksiin.

Tasoristeysten inventointi ja järjestelmät

Inventoinnilla tarkoitetaan tasoristeysten ominaisuuksien (sijainti, näkemäalueet, maasto- ja tieolot yms.) selvittämistä mahdollisten jatkotoimenpiteiden pohjaksi. VTT on aiemmin Ratahallintakeskuksen ja nykyisin Liikenneviraston toimeksiannosta inventoinut valtion hallinnassa olevan liikennöidyn rataverkon tasoristeykset vuosina 1999–2010. Tasoristeyksistä on olemassa tasoristeysrekisteriin perustuva julkinen selainsovellus tasoristeys.fi - sivustolla. Inventointien aineistoa hyödyntäen on myös tehty tasoristeyksien turvallisuusarviointijärjestelmä (Tarva LC).

Lisätietoja inventoinneista oheisesta löytyy täältä.

Tasoristeyksiin liittyvä ohjeistus

Liikenteen turvallisuusvirasto määrittelee vuoden 2014 rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä -määräyksellä tasoristeysten rakennemääräykset ja rekisteröinnin. Liikennevirasto on ohjeistanut turvallisen tasoristeyksen suunnittelua ratateknisissä määräyksissä ja ohjeissa sekä tien suunnittelu tasoristeyksissä -ohjeessa ja tasoristeysten turvallisuuden parantamisen suunnittelu -ohjeessa. Yksityistienpitäjille Liikennevirasto on julkaissut esitteen tasoristeykset ja teiden kunnossapito. Rautateiden turvalaitteiden ohjeistossa on myös tasoristeyksiä koskevia ohjeita.