Ratojen kunnossapidon työnjako

Aluetoiminta jakautuu Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueille.

Jokaiselle alueelle on nimetty rataisännöitsijät.  Rataisännöitsijöiden toimenkuvaan kuuluvat

  • kunnossapitotöiden ja rakentamistöiden valvominen,
  • rataverkon hallintaan liittyvät lupa-asiat,
  • maankäyttöasiat sekä
  • töiden kilpailutusten valmisteleminen.

Rataverkon hallinnasta, kunnossapidosta ja rakentamisesta vastaavat aluepäälliköt.

Alueellinen liikennesuunnittelu kuuluu aluetoimintaan. Liikennesuunnittelijoihin ollaan yhteydessä, kun suunnitellaan töitä, jotka vaikuttavat rautatieliikenteeseen.

Katso alueelliset yhteystiedot sivun vasemmasta laidasta!